A Magyar Szabadság Éve

 • Beküldött pályázatok:
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Nyertes pályázatok:
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Támogatási szerződéssel rendelkező pályázóink:

február

Együtt Európáért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: "Vértestvéreink 1956" - Kulturális program- és konferenciasorozat fiataloknak az 1956-os lengyel segítségnyújtás emlékére a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából (Az Alapítvány többek között a Váci Dunakanyar Színházzal és a Lengyel Intézettel egy olyan, egymásra épülő programsorozatot állított össze, mely a 60 évvel ezelőtti szolidaritásra emlékezik. A projekt keretében megvalósításra kerül egy lengyel-magyar koprodukcióban bemutatott előadóest, kiállítás sorozat, pedagógusokat és iskolákat megmozgató szakmai programok.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

január

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: '56-os megemlékezések szervezése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátottai részére (A pályázó az 1956-os emlékév tiszteletére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott otthonokban lakók számára valósít meg programokat. A Főigazgatóság a projekt keretén belül mutatja be, hogyan alakult a szociális intézményrendszer és az ellátottak élete a forradalom idején, milyen lenyomatai vannak a forradalomnak és a megtorlás időszakának. Az '56-os eseményekkel való kapcsolat lehetőséget teremt az intézményi ellátottak esetében a személyes érintettségek kutatására is. A projekt keretein belül megvalósul történeti kutatás is, amely egyfelől az ellátottak és dolgozók történetein keresztül, másfelől az intézményrendszer kordokumentumait megvizsgálva készül. A kutatás célja, hogy feltárja '56 politikai lenyomatait a szociális intézményekben, nemcsak az idősek, de a fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek körében is. A projekt zárásaként a kutatás eredményeiről záró konferenciát rendeznek valamint több tanulmányt is megjelentetnek.)

Megítélt forrás: 10 000 000 Ft

szeptember

Debreceni Egyetem

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Praetor Szakkolégium 1956-os konferenciája (Az intézmény egy konferencia megszervezését és lebonyolítását tervezi.)

Megítélt forrás: 1 264 645 Ft

Magyar PEN Club

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Tudományos ülésszak – 1956 (Tudományos előadások a a forradalomról rangos hozzáértők előadásában.Tófalvi Zoltán történész, az 1956-os forradalom erdélyi, romániai visszhangjának kutatója, rövid bevezető előadásán keresztül mutatja be a több tízezer személy letartóztatásával és több mint 1500 személy bebörtönzésével járó fontosabb erdélyi szervezkedéseket. A még életben lévő vezetőket és meghatározó személyiségeket pedig vendégül látják az eseményeken. A bevezető előadást 15– 20 tudományos ülésszakok követik, amelyeket rangos hozzáértők segítségével tartanák. Az első előadás a Terror Háza Múzeumban kerül megtartásra. Az előadássorozatot Szőcs Géza Kossuth-díjas költő, kormánybiztos a Magyar Pen Club elnöke indítja. Kiemelkedő előadók ezen felül: Ferenc Béla Ervin, rendi szerzetes, Varga László „ENSZ-memorandum”- perben életfogytiglani kényszermunkára ítéltek egyetlen túlélője. Józsa Csaba, aki társával átszökött a magyar–román határon, hogy segítsék a magyar forradalmárokat, Puskás Attila biológus, akit 20 év börtönbüntetésre ítéltek. Az erdélyi elítéltek találkoznak a magyarországi POFOSZ és a nemzetközi Inter Asso kongresszus résztvevőivel, képviselőivel.)

Megítélt forrás: 10 000 000 Ft

augusztus

VERITAS Történetkutató Intézet

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Szuezi-válság és Magyarország 1956 (Az egyiptomi levéltárakban fellelhető, eredeti dokumentumok alapján bemutatásra kerülnek a Szuezi-válság és az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi összefüggései.)

Megítélt forrás: 20 000 000 Ft

július

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a külképviseleteken és a külföldi magyar kulturális intézetekben szervezendő 1956-os emlékévi programjai (A pályázatban az 1956-os magyar forradalom és nemzetközi környezete történetéhez kapcsolódó friss alapkutatások eredményeire építő tevékenységek megvalósítását tervezik)

Megítélt forrás: 1 000 000 000 Ft

május

Magyar Írószövetség

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Írók a forradalomban (A Magyar Írószövetség komplex programmal készül a 60. évforduló alkalmából: 1. Egységes arculat tervezése és használata 2. Programok: Színház (Versek Szódával, Versszínház), Filmklub ('56-os filmekkel), Villámcsődület (flashmob), Kiállítások (Kerítés, Vándori köztéri, Vándor gimnáziumi, Székházban), Konferencia előadások, Ünnepség 3. Pályázatok szervezése: Szavalóverseny, Novellaíró-, Drámaíró-, Zenei-, Képzőművészeti- 4. Kiadványok elkészítése: Programfüzet, Album, Konferencia anyagának antológiája, Hang- és mozgóképfelvétel 5. Virtuális emlékszoba (weblap) 6. Nemzetközi együttműködés (Konferencia, fordítás) min. 12 ezer embert terveznek elérni, de több 10 ezerre számítanak)

Megítélt forrás: 40 000 000 Ft

Friends of Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A Magyarország Barátai Alapítvány megemlékezése az 1956-os forradalom 60. évfordulóján (Konferencia a világban élő magyarok számára, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának emlékére. Az eseményen sor kerül a szervezet alapítványának 1956 tiszteletére megjelenő kiadványának bemutatására.)

Megítélt forrás: 24 550 970 Ft

január

Multiplatform Média Kft. (Asociata Fostilor Detinuti Politici Volt Politikai Foglyok Szövetsége társszervezete)

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Magyar sors – határainkon kívül élő magyarság a forradalom védelmében, sorsuk alakulása, meghurcoltatásaik története (A pályázó célja Sepsiszentgyörgyön konferenciát rendezni az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc erdélyi hatásáról és következményeiről, ezen belül hangsúlyosan az erdélyi magyarságot ért megtorlásról.)

Megítélt forrás: 4 062 218 Ft

június

Kéthly Anna Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 és a szociáldemokrácia (Tanulmánykötet és ehhez kapcsolódó konferencia a szociáldemokraták forradalom előtti, alatti és utáni helyzetéről, szerepéről.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

június

Söjtöri Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 13+1 zalai település nemzetiségi és vallási sokszínűsége 1956-ban és napjainkban (Egy kerekasztal megszervezése a helyi nemzetiségek, civilek és vallási vezetők bevonásával, melynek célja a békés együttélés előmozdítása és '56 eseményeiről való megemlékezés. A találkozó és megemlékezés után fotó és videó anyagok segítségével dokumentálják a kerekasztalon történteket, és ezt internetes kiadványban jelentetik meg.)

Megítélt forrás: 570 000 Ft

B-KG Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Rongylabda ifjúsági projekt (Hegedűs László Rongylabda c. darabjával a pályázó Vácott ismerkedett meg, és az ismeretség alapján jutott arra a gondolatra, hogy ezt megismételteti az újpesti színházban. Ezen kívül a darabról két konferenciát szervez.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Susogó Team Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Fűzfő 1956/2017 – "A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem" - Megemlékezések az 1956-os forradalomról Balatonfűzfőn (A pályázat Balatonfűzfő 1956-os eseményeiről kíván megemlékezni elsősorban különféle programokon keresztül, amelyeket fiatalok és a szélesebb közösség számára szerveznének. [kiállítás, konferencia, interjúk, előadások].)

Megítélt forrás: 200 000  Ft

Petrecz Sándor Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Márciusban Újra Kezdjük - Huszár Győző Emlékkonferencia (Ismeretterjesztő emlékkonferencia, diákvetélkedő valamint orgonakoncert szervezése.)

Megítélt forrás: 555 979 Ft

május

Kisnémedi Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Emlékmű átadási rendezvény (Az elkészített emlékmű megvalósítási időszakának befejeztével szeretnének egy emlékező konferenciát tartani, amit az emlékező résztvevő Kisnémedi polgárokkal egy átadó ünnepség keretében bonyolítanak le. Fő témája az 1956-os forradalom és szabadságharc bemutatása, eseményeinek felelevenítése.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Gyermekjóléti Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem." Bibó István (1956) (1956-os (pápai tematikájú), 3 szakelőadásra épülő péntek esti konferencia. Rendezvénysorozatuk célja, hogy kulturális rendezvényekkel, előadásokkal emlékezzenek )

Megítélt forrás: 470 000 Ft

április

A Rákóczi Szövetség Alapítványa

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Kitelepítésektől 1956-ig – Kárpát-medencei körkép” XXVII. Kárpát-medencei Középiskolás Vezetőképző és Ifjúsági Konferencia (Az Alapítvány a Rákóczi Szövetséggel a Kárpát-medence valamennyi országában működő ifjúsági szervezetekkel együttműködve, 27. alkalommal rendezi meg ifjúsági konferenciáját és vezetőképzőjét. A képzés célja, hogy a Kárpát-medencei ifjúsági szervezetvezetők (diákok és mentortanáraik), az 1956-os forradalom és szabadságharc témában, illetve a felvidéki kitelepítések hetvenedik évfordulójához kapcsolódóan színvonalas szakmai továbbképzésben részesüljenek. A rendezvény tekintettel arra, hogy a Kárpát-medence különböző régióiból ékeznek a résztvevő diákok és vezetőtanáraik, tágabb, határokon átívelő értelmezési keretben szeretné bemutatni az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit.)

Megítélt forrás: 2 650 000 Ft

Kék Madár Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság évéhez kapcsolódó programok a Kék madárban (Programsorozat alsó tagozatos tanulók és szüleik valamint pedagógusok számára, amelynek keretében 1956-os emlékhelyek meglátogatását, múzeumpedagógiai foglalkozásokat, rajzpályázatot, akadályversenyt, emléktúrát és pedagógus-konferenciát rendeznek.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

március

Ajatomi Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megtorlás és menekülés, emigráció és befogadás - nemzetközi segítség az 1956-os forradalmároknak és migránsoknak (Az Ajatomi Kft. egy nemzetközi konferencia megvalósítására és az ott elhangzó előadások anyagát tartalmazó kötet megjelentetésére pályázik.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Polgárőr Egyesület Nagypáli

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Konferencia és helyszínlátogatás 1956 tükrében (A Polgárőr Egyesület Nagypáli egy múzeumlátogatásokkal egybekötött, az 1956-os forradalomról szóló konferencia megvalósítására pályázik.)

Megítélt forrás: 464 000 Ft

Gartáért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kapuvár 1956 (Az alapítvány kétnapos konferencia megszervezését és lebonyolítását tervezi.)

Megítélt forrás: 700 000 Ft

Magyar Történelmi Családok Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Nemzetközi ifjúsági hétvége megrendezése (Emlékvacsora, történeti interjúk készítése és emlékkonferencia rendezése.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Ferenczi-Ortner Rita

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Legyél büszke 1956-ra!" (A forradalomra és a szabadságharcra emlékező rendezvények megtartása: vetítések, filmklubok, konferenciák, irodalmi vagy egyéb ismeretterjesztő programok megvalósítása. A rendezvényre előzetesen plakátok, meghívók kihelyezésével hívja fel a figyelmet, elsősorban a község lakói számára, de a környező településekről (Mezőszilas, Simontornya, Ozora) is szívesen várja az érdeklődőket.)

Megítélt forrás: 205 000 Ft

Fiatalok Fehérvárért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A MI '56-unk ifjúsági vetélkedő, és Mansfeld konferencia (Székesfehérvár középiskolásai számára összeállított április havi megemlékezés, benne filmvetítéssel, alkotói pályázattal, konferenciával, díjkiosztó gálával, és a mindezeket összefoglaló kiadvánnyal.)

Megítélt forrás: 4 861 500 Ft

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Konferenciasorozat kutatók, pedagógusok és diákok részére Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhelyen (Ferences rendi szervezésben történészek, pedagógusok és diákok számára tudományos-szakmai és ismeretterjesztő programok 1956-os egyháztörténeti témában.)

Megítélt forrás: 4 250 000 Ft

január

Kulturális Központ és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom Szabolcs megyében és Máriapócson (A Máriapócsi Kulturális Központ és Városi Könyvtár több programelemből álló rendezvénysorozatot valósít meg. Dr. Kedves Gyula által végzett kutatómunkára épül a rendezvénysorozat, amelynek alapja egy konferencia és egy kiállítás, amely bemutatja a helyi lakosságnak, hogy milyen szerepe volt Máriapócsnak az 1956-os események kapcsán. Továbbá terveznek egy tárlatot és plakátkiállítást Az én 56-om címmel, valamint egy színdarabot

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

december

Siófoki Kosársuli Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Az 1956-os forradalom hőseire emlékezünk Siófokon " (A siófoki szervezet 1956-ról szóló konferenciát és fotókiállítást szervez, amelyhez rajzpályázat és kiállítás is csatlakozik.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Írott Szó Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Ha élni kell, ily halálos az ember" - 1956 lázadó jelenléte a művészetben című összművészeti konferencia (Az Írott Szó alapítvány összművészeti, a fiatal költőket, valamint művészeket és történészeket bekapcsoló konferenciája.)

Megítélt forrás: 1 996 116 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabadságra szavazunk 1956-2016 (A nagykunsági kisváros művelődési központjának komplex programja az évfordulóra: emlékkiállítás, filmklub, konferencia.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Pitvaros Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Találkozó és konferencia az '56-os filmek fesztiválján (A makói járás falvai meghívottjainak részvételével interaktív előadás, a járás '56-járól, '56-tal foglalkozó filmek vetítése, beszélgetések.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Lengyel–magyar Szolidaritás Óbudán (A pályázó célja egy olyan konferencia, kerekasztal-beszélgetés szervezése, amelyen a lengyel Szolidaritás Mozgalom vezetői és magyar történészek értékelnék az 1956-os poznani és magyarországi válság – utóbbi esetben forradalom és szabadságharc – történéseit és a '80-as évek ellenzéki mozgalmaira gyakorolt hatásukat.)

Megítélt forrás: 700 000 Ft

november

Közi Horváth József Népfőiskola Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hit, Nemzet, Magyarság (Programsorozat, amelynek keretében konferencia, elszármazott agyagosszergényiek világtalálkozója, stúdiószínházi előadás, szabadtéri tablókiállítás, ünnepi szentmise és megemlékezés rendezése valósul meg.)

Megítélt forrás: 1 356 350 Ft

Bázakerettye és Térsége Bányász Művelődési Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os események a zalai olajipar tükrében (1956-os ünnepség és emlékkiállítás rendezése, valamint a térség eseményeit bemutató konferencia szervezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Pipacs Tourism Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés Poroszlón az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából (Megemlékezés Poroszlón az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Konferencia és kiállítás a poroszlói Művelődési Házban.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Rendezvénysorozat a „Magyar Szabadság Éve jegyében” Pécsváradon (Négynapos programsorozat, amelynek keretében kerekasztal-beszélgetést, kézműves játszóházat, múzeumlátogatást, rajzversenyt és kiállítást szervez az egyesület.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

XXI. Szazadi Roma Nők Országos Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Romák, akikre büszkék vagyunk – Roma hősök az 1956-os forradalom idején (A nyíregyházi '56-os megemlékezések cigány csokra: kiállítással, koszorúzással, rendezvénnyel, konferenciával, kiadvánnyal.)

Megítélt forrás: 1 200 000 Ft

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 öröksége a fiatal nemzedékek körében – Szeged 1956-os emlékhelyei a turisztikai programokban – Programfüzet – Kutatómunkák és konferencia (Szeged Önkormányzata több különálló, az 1956-os forradalomra emlékező program és rendezvény megszervezését, lebonyolítását valósítja meg.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

október

Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Az 56-os magyar forradalom történelemformáló hatása Magyarország és Közép-Európa jövőjére" (A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület egy több elemből álló ismeretterjesztő programsorozatot (konferencia, kerekasztal-beszélgetés, emléktúra) valósít meg.

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Csurgó 1956 - történelem és megemlékezés (Konferencia keretében kiállítást nyitnak csurgói magángyűjtők anyagaiból.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Szellőrózsa Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Fiatalok '56-os történelmi konferenciája (A program célja feladata az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező konferencia megszervezése. Célcsoport a Nyírbátori Kistérség pedagógusai, diákjai, valamint közvetlen az általuk megszólított korosztály. A konferencián megszólaltatnak a forradalomban részt vevő személyt, aki saját múltján, visszaemlékezésen keresztül mutatja be a forradalom eseményeit.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Kárpát- medencei Értékmentő Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a Kárpát-medencében - személyes élmények tükrében (Kétnapos konferencia megvalósítása.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Tiszaliget Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 képekben (A pályázó alapítvány egy egynapos konferencia, kiállítás és megemlékezés megszervezését és lebonyolítását valósítja meg.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

szeptember

Budapest Főváros Levéltára

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlására vonatkozó levéltári forrásfeltárás, adatbázis-építés és publikálás, valamint a kutatási eredményeket bemutató konferencia Budapest Főváros Levéltárában (Budapest Főváros Levéltára nagyszabású, eddig kutatásba be nem vont iratanyagot feldolgozó, publikáló, ismertető levéltári programja.)

Megítélt forrás: 4 996 805 Ft

Alba Polisz Tudományos Park Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56 narratívái 60 év távlatából (Egynapos tudományos konferencia neves kutatók részvételével.)

Megítélt forrás: 1 062 900 Ft

"Qardaslig" Magyar-Azeri Együttműködési Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Mozaikszilánkok 1956-ból" - Konferencia (Az Egyesület egy konferencia és az ahhoz kapcsolódó megemlékezéssorozat megszervezésére nyújtott be pályázatot.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Herman Ottó Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Grafika változó időkben. A magyar grafika 1945-1961 között című tanulmánykötet előkészítése és konferencia megrendezése (Az említett időszak grafikatörténetét, alkotóit tárgyaló tanulmánykötet előkészítése és a témához kapcsolódó konferencia szervezése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Honismereti Egyesület Lenti

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os Forradalom emlékére találkozó és konferencia szervezése (A még a megyében élő '56-os forradalmárok, özvegyeik és a külföldön élők egy részét meginvitáló találkozó megszervezésére és az azt követő konferencia lebonyolítása.)

Megítélt forrás: 553 000 Ft

Tokaji Írótábor Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a magyar művészetben (1956-tal foglalkozó konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, kiállítások és tematikus irodalmi estek rendezése a Tokaji Írótábor keretében.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Bibó István Közéleti Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Konferencia Az 1956-os magyar forradalom és az értelmiség címmel (Egy konferencia megszervezésére és lebonyolítása.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Civil Városi Unió Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom szegedi szemmel - konferencia (A szegedi civil szervezet más helyi szervezetek együttműködésével egy kétnapos konferenciát szervez a forradalom 60. évfordulójának alkalmából.)

Megítélt forrás: 818 600 Ft

Országos Idegennyelvű Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os magyar menekültek Norvégiában (Az Országos Idegennyelvű Könyvtár az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából kétnapos programot kíván megvalósítani. A konferencia, a kerekasztal beszélgetés az '56-os norvégiai magyar menekültekkel kapcsolatos tudományos kutatási eredményeket mutatja be, az irodalmi esten közreműködő előadóművészek pedig szintén '56 szellemiségéhez, az emigrációhoz kötődnek.

Megítélt forrás: 1 459 867 Ft

FOKI-HEGYI Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés Siófokon 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából (Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából konferenciát és kiállítást szervez az Egyesület.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Egy egynapos nemzetközi konferencia lebonyolítása valósul meg, valamint ehhez kapcsolódóan az elhangzott előadások könyv, és e-book formátumban is megjelentetik.

Megítélt forrás: 4 678 500 Ft

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Bács-Kiskun '56/60. Emlékkonferencia és kiadvány (A Bács-Kiskun megyei könyvtár 1956-os témával foglalkozó szakmai konferenciája és annak anyagának elektronikus könyvben való megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 405 042 Ft

KIKERICS (Kiliti Kesztyén Ifjúsági Csoport) Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Balatonszabadiban (A KIKERICS Egyesület egy 1956 hőseire emlékező konferencia és kiállítás megrendezésére pályázik.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

KultUnio-Budapest Multikulturális Negyede Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabad Század Szülöttei - (1) szórakoztató és ismeretátadó rendezvény külföldi és magyar fiataloknak; (2) konferencia és kerekasztal-beszélgetés minden korosztály számára (Egy őszi hétvége programja 1956 jegyében a Fogasház nevű szórakozóhelyen.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

KIÚT Térségfejlesztési Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezések Kárpátalján az 1956-os forradalom és szabadságharcról (Konferencia-sorozat szervezése Kárpátalja három városában a korszakkal foglalkozó magyarországi és kárpátaljai történészek részvételével.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Jászberény Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a Jászságban (Jászberény város önkormányzata 1956-os archívum létrehozását tervezi és konferenciát szervezne.)

Megítélt forrás: 745 000 Ft

Laczkó Dezső Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56-os elbeszélések. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Veszprémben, múzeumi témanap és múltidéző beszélgetés (A veszprémi Laczkó Dezső múzeum drámapedagógia-oktatása és kerekasztal-beszélgetése 1956 gazdag helyi vonatkozásáról.)

Megítélt forrás: 1 231 900 Ft

Magyar Földrajzi Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és földtudományok, valamint az emigráció - tudománytörténeti konferencia (Az Érdi Napok keretében 2016. szeptember 13-án tudománytörténeti konferencia szervezése az 1956-os forradalom és a földtudományok, valamint az emigráció címmel. A pályázó célja, hogy a konferencián elhangzó 16 előadással hozzájárulnak az új tudományos eredmények bemutatásához.)

Megítélt forrás: 916 080 Ft

augusztus

1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás – interdiszciplináris jelenkor-történeti konferencia

Megítélt forrás: 4 994 450 Ft

Veszprémi Főegyházmegye

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Forradalom előtt és után. Egyháztörténeti tudományos konferencia (A Veszprémi Főegyházmegye egy kétnapos, 2016 augusztusában tartandó egyháztörténeti konferenciat szervez.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Nagy Imre Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ötvenhat vidéken – Kaposvár és a vidék forradalmának kérdései a helyi események tükrében c. tudományos konferencia

Megítélt forrás: 1 345 671 Ft

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ - Emlékpont

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Pokol és menny. Mélységek és magasságok az 1956-os forradalomban (Konferencia szervezése elsősorban a város történelem-tanárai és érdeklődő középiskolás diákjai számára.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Belvedere Meridionale Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia (Az Alapítvány egy nagyívű szakmai konferencia megrendezését tervezi a forradalom 60. évfordulójának alkalmából.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

július

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Békésen" emlékezünk az 1956-os hősökre és áldozatokra (Városi ünnepség, konferencia, könyvbemutató és színházi előadás rendezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Demokratikus Átalakulásért Intézet

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom hatása a rendszerváltozásra, tudományos konferenciasorozat (A pályázó egy tudományos programsorozat megszervezésére és lebonyolítására nyújtott be pályázatot.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hozd közelebb '56-ot (Egy kulturális programsorozat megrendezése: képzőművészeti és fotókiállítás, filmklub, kerekasztal-beszélgetés a forradalom tanúival, ismeretterjesztő előadás, ünnepi műsor.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ötvenhat gondolat ötvenhatról – '56, a magyar politikai hermeneutika középpontja (A pályázó egy anyanyelvi konferenciát szervez a forradalom 60. évfordulójának alkalmából.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Tiszafüredi Kistérségi Ifjúsági Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés 1956 arcairól, áldozatokról, túlélőkről és résztvevőkről, a tiszafüredi résztvevőkről a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központban (A Tiszafüredi Kistérségi Ifjúsági Egyesület konferenciája és kiállítása az ’56-os hősök előtti tisztelgés céljából. )

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem." (Hajdúböszörmény dísztermében konferenciát szerveznek Hajdú-Bihar megyei relevanciával. Tudományos ülés, hat előadóval.)

Megítélt forrás: 638 880 Ft

június

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Bács-Kiskun 56/60 (Három intézmény szervezésében tudományos konferencia rendezése, esszéíró pályázat 9-11. évfolyamos diákok számára, valamint képzőművészeti pályázat hirdetése általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára.

Megítélt forrás: 1 567 200 Ft

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Haza és szabadság! – 1956 üzenete ma is él! kulturális és tudományos programsorozat Lepsényben (Kutatómunkával és konferenciákkal feltárni 1956 helyi vonatkozásait, a helyi szereplők és lakosok emlékeivel kiegészíteni a meglévő ismereteket. Interaktív programok gyerekeknek. Irodalmi, művészeti és színházi előadások helyi amatőr színjátszók és iskolások részvételével.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Berettyó Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Ne felejts" (Egy hónapos kulturális programsorozat: rendhagyó irodalom- és történelemórák, ismeretterjesztő előadások, országos diákkonferencia és helytörténeti kiállítás, konferenciakötet kiadása, filmvetítés, fáklyás felvonulás.)

Megítélt forrás: 1 665 000 Ft

1956-os Pesti Srác Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Brusznyai Árpád-konferencia, workshop, plakátkiállítás és plakátkönyv kiadás (Veszprémben workshop, konferencia és plakátkiállítás, valamint plakátkönyv kiadása az elkészült látványokból és az elhangzott előadások tartalmával.)

Megítélt forrás: 4 903 000 Ft

május

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "1956, te csillag" – Ünnepi rendezvénysorozat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére (Az ünnepségsorozat keretében a kért támogatás felhasználásával szavalóverseny, tudományos konferencia, kiállítás és ünnepi műsor szervezése.)

Megítélt forrás: 750 000 Ft