A Magyar Szabadság Éve

Hellasztól a Práter utcáig – Egy görög szabadságharcos a magyar forradalomban

Az 1956-os Emlékbizottság támogatásával, a Kornétás Kiadó gondozásában a napokban jelent meg Markó György történész legújabb kötete a magyar forradalom görög mártírjáról, André Konstandinidiszről. A könyv bemutatójára 2016. december 8-án került sor a Terror Háza Múzeumban.

A közvélekedés szerint a görög emigránsok alapvetően ellenségesen viszonyultak az 1956-os magyar forradalomhoz. Ezen az előítéletes képen kívánt változtatni a szerző, amikor megírta André Konstandinidisz életrajzát.

A hazájára támadó olasz és német agresszorok ellen a II. világháborúban harcoló görög katonatiszt 1956-ban tétovázás nélkül ragadott fegyvert a szovjet diktatúra megdöntéséért. A Práter utcai iskolában megalakult felkelő csoport politikai vezetője 1956. november 4-én a szovjetekkel vívott tűzharcban veszítette életét.

A szerző naplószerűen beszámol arról a nyomozáshoz hasonlítható történészi munkáról, amely során sikerült eddig feltáratlan levéltári iratok alapján tisztázni a Konstandinidisz életét és halálát övező rejtélyeket. Családi fotók, feljegyzések segítik felidézni a kalandos életű forradalmár magánéletének meghitt pillanatait.

A könyv nemcsak André Konstandinidisz életrajzát tartalmazza, hanem a korábbi kutatásokhoz képest jóval részletesebb képet ad a forradalom további görög nemzetiségű szereplőiről is.

Szidiropulosz Archimedes görög származású magyar történész, szociológus és tanár a könyvbemutatón méltatta a szerző kutatási módszereit, amely eredményeként alaposan és részletesen dolgozta fel a Práter utcai felkelők tevékenységét. Kiemelte: Markó György „nagy lelkesedéssel, szeretettel és elfogulatlanul közelítette meg azt az igazságkereső utat”, amit a kötet főhőse, André Konstandinidisz bejárt. Számomra megható, hogy egy magyar tudományos kutató ennyire szívén viselte az ’56-os görög hős életútját és mellette még néhány más görög hőst is megemlített, akik ezen az oldalon, az igaz oldalon álltak – fogalmazott Szidiropulosz Archimedes.

Békés Márton, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója összefoglalóan úgy nyilatkozott a kiadványról: az voltaképpen „görög sorstragédia ’56-ban”. Kifejtette, a könyv egy görög férfiről szól, aki egyedül marad négy gyermekével, miután a felesége elhagyja, megismerkedik egy magyar nővel, szenvedélyes szerelem szövődik kettőjük között, első naptól kezdve csatlakozik a forradalomhoz, amit végig hűen és emberségesen szolgál. Még halála is megható: hazamegy a szerelméhez elbúcsúzni, mielőtt visszaindulna a belvárosba harcolni a szovjetek ellen s ekkor kap halálos találatot.

Markó György arról beszélt, a könyv megírására az inspirálta, hogy egy, a maga hibáival, gyarlóságaival tisztában lévő ember történetét írja meg, aki életének döntő pillanataiban mégis tudta, hová, melyik oldalra kell állnia. Tudta, hogyha kell, akkor harcol a hazájára támadó német és olasz megszállók ellen, és ugyanúgy, habozás nélkül fegyvert fogott „fogadott hazája” szabadságáért - jelentette ki a történész.

A kiadvány megvásárolható a Kornétás Kiadó és a Terror Háza Múzeum könyvesboltjában.

Hírek