A Magyar Szabadság Éve

 • Beküldött pályázatok:
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 • Nyertes pályázatok:
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Támogatási szerződéssel rendelkező pályázóink:

február

Együtt Európáért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: "Vértestvéreink 1956" - Kulturális program- és konferenciasorozat fiataloknak az 1956-os lengyel segítségnyújtás emlékére a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja alkalmából (Az Alapítvány többek között a Váci Dunakanyar Színházzal és a Lengyel Intézettel egy olyan, egymásra épülő programsorozatot állított össze, mely a 60 évvel ezelőtti szolidaritásra emlékezik. A projekt keretében megvalósításra kerül egy lengyel-magyar koprodukcióban bemutatott előadóest, kiállítás sorozat, pedagógusokat és iskolákat megmozgató szakmai programok.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

január

Tarnowskie Towarzystwo Przyjazni Wegier

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Közös múlt-közös emlékezet, 1956. Ünnepi programok Tarnowban a magyar forradalom 60. évfordulója alkalmából (Komplex program megvalósítása, történelmi játszótér, kiállítás, utcatárlat, ünnepi gálakoncert, emlékülés.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: '56-os megemlékezések szervezése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ellátottai részére (A pályázó az 1956-os emlékév tiszteletére a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott otthonokban lakók számára valósít meg programokat. A Főigazgatóság a projekt keretén belül mutatja be, hogyan alakult a szociális intézményrendszer és az ellátottak élete a forradalom idején, milyen lenyomatai vannak a forradalomnak és a megtorlás időszakának. Az '56-os eseményekkel való kapcsolat lehetőséget teremt az intézményi ellátottak esetében a személyes érintettségek kutatására is. A projekt keretein belül megvalósul történeti kutatás is, amely egyfelől az ellátottak és dolgozók történetein keresztül, másfelől az intézményrendszer kordokumentumait megvizsgálva készül. A kutatás célja, hogy feltárja '56 politikai lenyomatait a szociális intézményekben, nemcsak az idősek, de a fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek körében is. A projekt zárásaként a kutatás eredményeiről záró konferenciát rendeznek valamint több tanulmányt is megjelentetnek.)

Megítélt forrás: 10 000 000 Ft

december

Lumen Art Kft.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: ...még a nap is kisütött, de ha nem, akkor is úgy éreztük… Portréfilm Böröcz István sebészorvosról (A film Böröcz István, San Franciscóban élő orvos, '56-os forradalmár történetét mutatja be. A dokumentumfilm különlegességét, egyediségét az adja, hogy két optikával, látásmóddal szeretnének dolgozni. A forgatás részben az Egyesült Államokban zajlik három fős stábbal, de Magyarországon valósul meg, magyar közönség számára készül. Böröcz '56-os történetét, budapesti tevékenységét szeretnék feldolgozni és a San Franciscóban élő emigráns örök vívódását, amerikaivá válását is be kívánják mutatni.

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Magyar Idők Kiadó Kft.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A legmagyarabb idők (A Magyar Idők című napilapban október 22-től november 4-ig, összesen 11 alkalommal úgynevezett panoráma oldalakon jelentetnének meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmára készített tematikus írásokat. A forradalom napjaira egy-egy, az adott naphoz kötődő, ritkán közreadott, nagy méretű képpel, alatta egy terjedelmesebb képaláírással emlékeznek. A cikk törzsszövege minden alkalommal változatos műfaji kínálattal [riport, publicisztika, interjú stb.] olvasmányos, közérthető stílusban egy-egy témát járna körül alaposabban, mint ahogyan azt egyébként egy szokásos újságcikk megtehetné.)

Megítélt forrás: 13 000 000 Ft

FILM-ART STUDIO Művészeti és Kereskedelmi KFT.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Szabadságunk harcosai - 1956 (A „Szabadság harcosai - 1956” munkacímű sorozat, 20 darab játékfilmes elemeket tarlamazó, önálló fikciós kisfilmben mutatja be azokat a személyeket és kiemelkedő csoportokat, amelyek kevésbé ismertek, és akiken keresztül azt érezhetjük, akár mi is ott lehettünk volna. A kisfilmek bemutatják egy-egy személy vagy egy kiemelkedő csoport helytállását és az őket eltipró megtorlást. Minden kisfilm egy-egy portréfilmet tartalmazva az egymástól különböző sorsokat egy közös sorsra, történetre vezeti át. A kisfilmek történetét narrátor elbeszélése teszi egyértelművé. A lezárás pedig az adott kisfilmhez kötődő drámai közlés vagy adat.)

Megítélt forrás: 40 000 000 Ft

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: 1956-ban szovjet fegyverhasználat következtében elhunyt katonák emléktábláinak állítása (Az ’56-os forradalom és szabadságharc során elesett katonai hősöknek állítanak emléktáblákat azokon a helyeken, ahol életüket vesztették. A szovjet csapatok által az 1956. novemberi intervencióban lelőtt magyar katonák adatbázisának összeállítását, emléktáblák avatását tervezi a szervezet. A katona áldozatok emlékére állítandó táblák városonkénti eloszlása: Budapest, Debrecen, Dunaföldvár, Kecskemét, Sárbogárd, Székesfehérvár, Szolnok, Táborfalva, Tapolca, Tamási, Veszprém, Pápa, Taszár, Ercsi, Bodajk, Esztergom, Aszód, Rétság. Az 1956-ban elesett katona hősök emlékére a HM HIM 18 magyarországi településen 19 emléktáblát kíván elhelyezni. A forradalom és szabadságharc során Budapesten vesztették legtöbben életüket, ezért a Honvédelmi Minisztérium épületén kerül elhelyezésre a legnagyobb méretű emléktábla 34 hősi halott nevével. A többi emléktáblán az adott településen szolgált hősi halottak nevei kerülnek megjelenítésre.)

Megítélt forrás: 11 799 686 Ft

Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Múzeum

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Az Országgyűlési Múzeum pályázata a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára (Az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményei és Közművelődési Igazgatóságának részét képző Országgyűlési Múzeum komplex programszervezettel kíván megemlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára. A program fókuszában az Országház és a Kossuth térhez kapcsolódó események állnak. Az Országgyűlési Múzeum időszaki kiállítást, múzeumpedagógiai programot, honlap fejlesztést, kutatási projektet és tudományos konferenciát valósít meg.)

Megítélt forrás: 40 000 000 Ft

november

Petőfi Irodalmi Múzeum

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A megőrzött forradalom - A Petőfi Irodalmi Múzeum programjai az 1956-os kiállításaihoz kapcsolódóan (A programsorozat a kerekasztal-beszélgetéstől az irodalmi programig, a koncerttől akár a fiktiv oral historyig terjedő műfaji sokféleségben, az emigráció még ma is aktív, jelentős szereplőit és a kortárs szcéna alkotóit is megszólítva igyekszik minél szélesebb érdeklődő réteget és korosztályt megszólítva kiállításaikat népszerűsíteni. Céljuk továbbá az irodalmi és hétköznapi élet tapasztalatainak összekapcsolása, hogy ezzel is erősítsék az emlékezés, feltárás iránti igényt látogatóikban.)

Megítélt forrás: 20 000 000 Ft

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A.) Rendhagyó történelemórák Nógrád megyei településeken B.) Salgótarjáni Pofosz-tagok és diákok tanulmányútja és megemlékezése 1956. december 8-áról a lengyelországi Gliwicében C.) Salgótarjáni és mosonmagyaróvári középiskolások közös szellemi vetélkedője (A Pofosz Nógrád Megyei Szervezetének tagtársai minél több hetedik-nyolcadik osztályos diákkal és középiskolással meg kívánják ismeretetni az 1956-os forradalom és szabadságharc legfontosabb eseményeit, azok főszereplőit, azt az egész országra kiterjedő eufórikus hangulatú, elszánt és hősies küzdelmet, amelyet a magyarság akkor vívott, egységbe forrva, a függetlenségéért és szabadságáért, a demokratikus, jobb életért.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Dobó István Vármúzeum

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Szabadságház - múzeumpedagógiai és kiemelt jelentőségű programok helyszíne (Kiállítás szervezése iskoláskorú gyermekek számára. Múzeumpedagógia foglalkozások keretében ismertetik meg a diákokkal Eger szabadságtörekvéséhez kapcsolódó eseményeit. Interaktív játékokkal egészítik ki a programot Lenkey János szűlőházában, melynek középpontjában a Dobó István Vármúzeum gyűjteményének felhasználása áll. Megnyitóünnepség 2017. március 15-én, programsorozattal emlékezve az 1956-os forradalomra és szabadságharcra.)

Megítélt forrás: 10 000 000 Ft

FILMKERT Kft.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: „Dicsőség a Hősöknek!” – 1956-Büszkeségpont filmsorozat – 20 rész (A pályázó 20 db 3–5 perces filmsorozat készítésével kíván megemlékezni az '56-os események 60. évforduójára. A kisfilmek célja, hogy az egyes Büszkeségponthoz kötődő történelmi eseményeket, személyeket, történeteket, hőstetteket röviden megfilmesítse közelebb hozva az '56-os eseményeket minden társadalmi réteghez és főképp a fiatalsághoz.)

Megítélt forrás: 11 600 000 Ft

október

Testnevelési Egyetem

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság ott kezdődik, ahol átléped a határaidat (A Testnevelési Egyetem Magyarországot, a Uviversitá degli Studi di Roma „ Foro Italico” pedig Olaszországot képviselve működik együtt az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára megrendezni kívánt két párhuzamos emléktúra lebonyolításában. A projekt fő célja, hogy a sport, mint kiemelt közösségépítő erő országhatáron átnyúlva állítson emléket és tegye ismertté 1956 eseményeit. A program mintegy 2500 fő bevonásával valósulna meg, 2 útvonalon vegyes, gyalogos, kerékpáros, vízi és lovas túra megtételével. A tervezett megállok: 1.Magyarországon: Pannonhalma – Budapest, Budavár (Tata, Esztergom, Visegrád) 2. Olaszországban: Róma, Capestrano (Monterotondo-Rieti-I’Aquilla) A túrák videoblog és youstream segítségével lenének napi szinten követhetőek. A rendezvényről 50 perces film is készülne népszerűsítve az eseményt, benne megszólaltatva az 1956-os események szereplőit és túlélőit. Az olaszországi helyszínen képzőművészeti tárlatokkal, magyar ételekkel és játékokkal, Magyarországon pedig sport- és szabadidős programokkal várnák az érdeklődőket.)

Megítélt forrás: 35 000 000 Ft

Wine Trend Kft.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Tokaji Aszú 1956 - Egy korty történelem (A pályázat célja, hogy a limitált példányszámú 1956-os évjáratú Tokaji Aszú hírét vigye a világban hazánknak, és felhívja a figyelmet Magyarország, a magyar bor és a magyar emberek kiválóságára és az azt szolgáló hősies kitartására. A borok felhasználására az '56-os megemlékezések során protokolláris rendezvényeken, díszvacsorákon és az emlékévhez köthető nemzetközi és hazai rendezvényeken kerül sor. Tervezett programok: 1. 1956-os Tokaji Aszú minőségi ellenőrzés és újrapalackozás; 2. Diplomata kóstoló - eszmei érték promótálása; 3. Fotókiállítás a Mezőgazdasági Múzeumban; 4. Honlap tokajiaszu1956.hu címen - kulturális örökségünk megismertetése, megemlékezés az 1956-os és borágazati helyzetről; 5. Kiadványok - kulturális örökségünk megismerése, megemlékezés az 1956-os év borászati helyzetéről.)

Megítélt forrás: 17 482 980 Ft

CEZSdiMI Civil Európai Zenei és Sportdiplomáciai Magyar Intézet Nonprofit Kft

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: "Danke! Merci! Gracias!" Gála és budapesti vendéglátás az ’56-os olimpiát bojkottáló országok - Hollandia, Svájc, Spanyolország - kvótát szerzett olimpikonjainak tiszteletére, valamint kapcsolódó tudományos konferencia (60 évvel az események után az olimpia megnyitójának évfordulóján a Civil Európai Zenei és Sportdiplomáciai Magyar Intézet a Hungarian Folkembassy – Magyar Nemzeti Nagykövetség, valamint a felkért partnerek [Nemzet Sport, Magyar Sportújságírók Szövetsége, Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, Hotel Continental Budapest, Uránia Nemzeti Filmszínház] szeretnének köszönetet mondani a három ország olimpiai szövetségeinek és a kvótát szerzett spórtolóknak. Programterv: • Nem díjakat adnának át, hanem egyedi tervezésű aranyozott emlékérmeket és emléklapot, valamint egy 3 napos budapesti vendéglátással és gálaesttel fejeznék ki hálájukat, amellyel Magyarország tartozik a vendégek felé. Az esten magyar népzene és a 3 ország (Hollandia, Svájc és Spanyolország) 1956-ban aktuális slágereiből válogatnának, amelyeket magyar zenészek adnának elő.)

Megítélt forrás: 30 000 000 Ft

Dextramedia Gyártó, Kiadó és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: "Sírnak a harangok" - Roadmovie a Magyar Nemzeti Táncegyüttes amerikai ünnepi előadássorozatáról (A 60. évforduló alkalmából a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a diaszpóra magyarságának meghívására amerikai turnéra indul. Céljuk, hogy az anyaországi magyarok és az amerikai diaszpórában élők összetartozását erősítsék, és megmutassák mindkét ország felé. Filmjükben – amely a roadmovie és a koncertfilm műfaji sajátosságait is hordozná - egyrészt a táncegyüttes magas művészi színvonalú előadássorozatát mutatnák be, másrészt az Amerikában élő ’56-os menekülteket szólaltatnák meg, akik idős korukra való tekintettel kiemelten fontosak a jövő generációja számára.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Lélek és Élet Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: EAST Szimfónikus Nagykoncert - A 60 éves Forradalom és Szabadságharc emlékére (November 3-án egy nagyszabású koncertet valósít meg az EAST együttes, valamint további előadóművészek. A koncertről hd minőségű videófelvétel készül.)

Megítélt forrás: 18 503 937 Ft

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Karátson Gábor lakásgyűjtemény, emlékhely kialakítása (Karátson Gábor életében a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt, és számos díjat, elismerést tudhatott a magáénak. A lakásgyűjtemény részeként bemutatásra kerülnek a festői munkássága eredményeként létrejött táblaképek - összesen mintegy 300 akvarell– egy időszakosan változó tartalmú kiállítás keretében. Emellett a művész nagyapjától, Olgyai Viktor grafikus, festőművész, főiskolai tanár, a rézkarctanszék alapítójától, örökölt keleti (kínai, japán) és indiai gyűjtemény. Szintén helyet kapnának Granasztói Szilvia bábművészeti, művészetpedagógiai alkotásai is: mozaikképek, zsűrizett bábok, betlehemes anyagok, fotó- és filmdokumentáció, szakkönyvek stb. A lakásgyűjtemény kialakítása során felújításra kerül a teljes műteremlakás, amelynek során a két műterem-szoba egybenyitásra kerül annak érdekében, hogy egy átjárhatóbb, a kiállított műalkotásokat ideálisabb környezetben bemutató tér jöjjön létre. Két kiadvány készülne: az első, mintegy 140 oldalas terjedelemben, egy Karátson Gábor festői életművét bemutató reprezentatív album. A második kiadvány egy rövid tájékoztató anyag, amely négy oldalban, röviden mutatná be a lakásgyűjteményt-emlékhelyet és az ott található képzőművészeti alkotásokat. Ünnepélyes átadó tervezett még.)

Megítélt forrás: 24 990 250 Ft

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: 1."Támadó tűz voltunk" - Kortárs magyar írók antológiája 1956-ról magyar és angol nyelven 2. Az Orfeo Zenekar korabeli hangszeres Beethoven koncertje Lengyelországban (Tarnów) 1956 emlékére (A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagjai között számos író részt vett az 1956-os forradalomban vagy megsebesült esetleg a megtorlások során börtön büntetést szenvedett el, emellett számos olyan író is, aki gyerekfővel élte át a forradalmat kiváló versel és elbeszéléssel ajándékozta meg az utókort. Ezek a művek még nem jelentek meg reprezentatív szépirodalmi antológiában. A forradalom 60. évfordulója alkalmával időszerűnek érzik ezen művek kiadását, egy verseket és prózát tartalmazó antológiát. Szeretnék, hogy ez a gyűjtemény egyaránt helyet kapjon iskolákban és könyvtárakban. Angol nyelvű változatát pedig a külföldi magyar kulturális intézetek, nagykövetségek használhatják méltó ajándékként.)

Megítélt forrás: 15 000 000 Ft

Nemzeti Örökség Intézete

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Az Új Köztemető 297-es parcellájában épülő látogatóközpont tartalomfejlesztése (A tervezett film (26 perc) nem csak emléket kíván állítani a kor kiemelkedő színházművészeinek, hanem válaszokat is keres. Szerepvállalásuk hogyan járult hozzá a forradalom eseményeihez? Az MTVA csatornáin szeretnék majd bemutatni a filmet.)

Megítélt forrás: 20 423 125 Ft

szeptember

Magyar Állami Operaház

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A Magyar Állami Operaháznak az 1956-os forradalom 60. évfordulója méltó megünneplése alkalmából megrendezésre kerülő kiemelt produkciói a 2016/2017-es Magyar Évadban (Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplése alkalmából, a hősöknek és áldozatoknak emléket állítva a Magyar Állami Operaház az alábbi kiemelt produkciók bemutatásával és rendezvények megszervezésével készül, amellyel hozzá kíván járulni a hazai társadalmi emlékezet ébren tartásához, közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez, valamint a XX. század egyik legjelentősebb antikommunista forradalmának nemzetközi meg- és elismertetéséhez. Programok: 2016.10.21.–2016.11.03. között, Einojuhani Rautavaara: A bánya- ősbemutató, helyszín: Operaház; 2016.10.21.–2016.11.03. között, Varga Judit: Szerelem, helyszín: Operaház; 2016.10.23.: Magyar Gálaest, helyszín: Kassa; 2016.10.23.–2016.11.04. Kádár utolsó beszéde (két jelenet egy képben) – ősbemutató, helyszín: Operaház, Nézőtéri pince; 2016.11.03–04: Sír a téli éjszaka-daljáték 1956-ról, helyszín: Jókai utcai Zenekari Centrum; 2016.10.23., 31.: 56 csepp vér (forradalmi musical) helyszín: Erkel Színház; 2016.10.04.: 56-os Requiem, helyszín: Erkel Színház; 2016.10.22: Cziffra 56, a Budapesti Filmharmóniai Társaság Zenekarának Hangversenye.)

Megítélt forrás: 199 503 557 Ft

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A „Műegyetem 1956 - Az ifjúság szabadsága 2016” című program megvalósítása (Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ünnepi programsorozattal készül. Pályázatuk célja a 25 éve ápolt hagyomány méltó megünneplése, ünnepi zenés műsorokkal új elemekkel is gazdagítva új emlékművekkel beltéri tablókkal, utcai molinókkal. A 60. évforduló alkalmából emlékérem kiadásával is készülnek amelyet az egyetem egykori polgárai és vendégei kapnak meg.)

Megítélt forrás: 15 000 000 Ft

Magyar Cserkészszövetség

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Magyar cserkészet a kommunizmusban - a parázs a hamu alatt (A pályázat célja az illegális, földalatti vagy ún. katakomba cserkészmunkában részt vettek felkutatása, történeteik megörökítése. Cserkészmártírok című kötet kiadása. A kommunizmus rémuralma alatt áldozatul esett cserkésztestvéreiknek emléket állító kötet kiadása. Bokody József cserkésztestvérük több éves kutatómunkájának eredményeképpen létrejött kéziratot (kb. 60000 karakter eddig) kívánják a projekt keretében további adatokkal, érintettekkel kiegészíteni valamint a művet a legalább 1000 példányban kiadni (szerkesztést, lektorálást, tördelést, grafikai tervezést, kiadást és a nyomdai költséget is magában foglalva).)

Megítélt forrás: 8 000 000 ft

Országos Széchenyi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: „A forradalom képi világa” és „A forradalom hangjai” (Az Országos Széchenyi Könyvtár őrzi a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának 1956-os forradalom alatt elhangzott műsorfolyamát. Céljuk, hogy elérhető, kutatható, szabadon letölthető és szabadon felhasználható legyen a hangzó és írásos anyag.)

Megítélt forrás: 40 000 000 Ft

Szatmár Kutatás és Fejlesztő Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: "1956 Szatmárban" (Szatmár Kutatás és Fejlesztő Nonprofit Kft a következő tevékenységeket valósítja meg: többfordulós vetélkedő középiskolás csapatoknak, irodalmi estek (négy helyszín: Mátészalka, Fehérgyarmat, Szatmárnémeti, Nagykároly), kétnapos tudományos konferencia plenáris előadásokkal, A és B szekcióval, tanulmánypályázat egyetemistáknak, főiskolásoknak, 10 részes előadássorozat (1 órás beszélgetések), vándorkiállítás készítése emlékpontokkal, visszaemlékezések gyűjtése, dokumentálása, kézirati feldolgozása.)

Megítélt forrás: 29 925 000 Ft

Debreceni Egyetem

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Praetor Szakkolégium 1956-os konferenciája (Az intézmény egy konferencia megszervezését és lebonyolítását tervezi.)

Megítélt forrás: 1 264 645 Ft

FWD affairs Kft.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: "Freedom First" Online Közösség- Az 1956-os szabadságharc megismertetése külföldi fiatalokkal (A ,,Freedom First" angol nyelvű online kommunikációs kampány célja, hogy személyes történeteken keresztül minél több külföldi, különösen fiatal, magyar származású és nem magyar származású külföldi kapcsolódjon be az 1956-os szabadságharc évfordulójának megünneplésébe és ismerkedjen meg a 60 évvel ezelőtti események hőseivel, a szabadságszerető magyar nép üzeneteivel.)

Megítélt forrás: 20 000 000 Ft

Budapesti Operettszínház

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A Budapesti Operettszínház 1956-os forradalomra való megemlékezése: Tábori György: Utazás című regénye alapján Kocsák Tibor-Miklós Tibor: Lady Budapest című rockopera bemutatása és kifejezetten az ifjúsági korosztályhoz való eljuttatása diákelőadások és kapcsolódó rendhagyó történelem órák megvalósításával (Lady Budapest című rockopera bemutatása.. A darab műsorra tűzésének alapvető céIja, hogy a mai fiatalsággal, diáksággal, átélhetővé, jobban megismerhetőbbé tegyük 1956-tot. A Magyar Nemzeti Múzeummal való együttműködés keretében a Lady Budapestre jegyet váltó nézőink a Múzeum 1956-os emlékkiállítását is megtekinthetik, valamint szólistáink közreműködésével különleges tárlatvezetésekre és szakértők bevonásával rendhagyó történelem órákra is nyílik majd lehetőség.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Magyar PEN Club

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Tudományos ülésszak – 1956 (Tudományos előadások a a forradalomról rangos hozzáértők előadásában.Tófalvi Zoltán történész, az 1956-os forradalom erdélyi, romániai visszhangjának kutatója, rövid bevezető előadásán keresztül mutatja be a több tízezer személy letartóztatásával és több mint 1500 személy bebörtönzésével járó fontosabb erdélyi szervezkedéseket. A még életben lévő vezetőket és meghatározó személyiségeket pedig vendégül látják az eseményeken. A bevezető előadást 15– 20 tudományos ülésszakok követik, amelyeket rangos hozzáértők segítségével tartanák. Az első előadás a Terror Háza Múzeumban kerül megtartásra. Az előadássorozatot Szőcs Géza Kossuth-díjas költő, kormánybiztos a Magyar Pen Club elnöke indítja. Kiemelkedő előadók ezen felül: Ferenc Béla Ervin, rendi szerzetes, Varga László „ENSZ-memorandum”- perben életfogytiglani kényszermunkára ítéltek egyetlen túlélője. Józsa Csaba, aki társával átszökött a magyar–román határon, hogy segítsék a magyar forradalmárokat, Puskás Attila biológus, akit 20 év börtönbüntetésre ítéltek. Az erdélyi elítéltek találkoznak a magyarországi POFOSZ és a nemzetközi Inter Asso kongresszus résztvevőivel, képviselőivel.)

Megítélt forrás: 10 000 000 Ft

Honvéd Együttes Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A Magyar Nemzeti Táncegyüttes '56-os tematikájú produkciójának bemutatása az Amerikai egyesült Államokban, az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésekhez kapcsolódva. (A Magyar Nemzeti Táncegyüttes felkérést kapott, hogy 2016 őszén, az 1956-os forradalom 60. évfordulójához kapcsolódó, Amerika-szerte megrendezendő kulturális programsorozat keretében, egy kifejezetten erre az alkalomra készített produkcióval képviselje Magyarországot.)

Megítélt forrás: 12 000 000 Ft

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc debreceni hőseinek és áldozatainak emlékműve és az avatás kísérőrendezvényei (Rendezvényekkel és új emlékmű állításával emlékeznek meg az évfordulóra.)

Megítélt forrás: 10 795 000 Ft

augusztus

VERITAS Történetkutató Intézet

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Szuezi-válság és Magyarország 1956 (Az egyiptomi levéltárakban fellelhető, eredeti dokumentumok alapján bemutatásra kerülnek a Szuezi-válság és az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzetközi összefüggései.)

Megítélt forrás: 20 000 000 Ft

július

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A Külgazdasági és Külügyminisztériumnak a külképviseleteken és a külföldi magyar kulturális intézetekben szervezendő 1956-os emlékévi programjai (A pályázatban az 1956-os magyar forradalom és nemzetközi környezete történetéhez kapcsolódó friss alapkutatások eredményeire építő tevékenységek megvalósítását tervezik)

Megítélt forrás: 1 000 000 000 Ft

Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: 56 kérdés '56-ról (A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 56 kérdés ’56-ról című ismeretterjesztő-szemléletformáló projektje során a diák korosztály, a 14-24 év közötti fiatalok 1956-ról szóló ismereteit méri fel és bővíti. A projekt alapja, a Nagy Diák ’56-os Teszt egy országos, háromfordulós, egyedileg fejlesztett vetélkedő az 1956-os események témakörében az Emlékévhez kapcsolódóan. A vetélkedőt az ismereteket megalapozó, diákok bevonásával készített kiadvány (56 tény ’56-ról) teszi teljessé.)

Megítélt forrás: 7 500 000 Ft

Magyar Nemzeti Levéltár

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Átélhető történelem – 1956 (Online oktatási anyag, amely a téma iskolai és tanórán kívüli feldolgozását, a vonatkozó levéltári források megismertetését, a kutatási eredmények életkori sajátosságokat figyelembe vevő oktatási célú hasznosítását segíti elő.)

Megítélt forrás: 20 000 000 Ft

június

Magyar Nemzeti Múzeum

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A forradalom művészete, időszaki kiállítás (A forradalom 60. évfordulója kapcsán a Magyar Nemzeti Múzeum több mint 300 darabos képzőművészeti anyagán keresztül mutatja be a forradalom és szabadságharc eseményeit. Mindezt amatőr és hivatásos művészek szemszögéből, akik annak idején az utcákat járva rögzítették a történéseket.)

Megítélt forrás: 30 000 000 Ft

Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: „56 EGY NÉP KIÁLTOTT…” (A forradalom 60. évfordulójának tiszteletére „Egy nép kiáltott…” címmel színpadi tánc- és zenei produkció, az ország vezető hivatásos táncegyüttesei és zenekarai, valamint a legkiválóbb amatőr néptáncegyüttesei részvételével.)

Megítélt forrás: 65 000 000 Ft

Balassi Intézet

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Hajnalodik – 1956 c. kiállítás megrendezése (Az 1956-os forradalomra és annak érzelmeire épülő kiállítás rendezése. A tények és az érzelmek, a személyes sorsok, életutak emléktöredékei alkotják a kiállítást, úgy, hogy azok hatni tudnak itthon és küldöldön egyaránt.)

Megítélt forrás: 25 000 000 Ft

Pomáz Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Pomáz, 1956-os emlékmű és környezetének rendbe tétele a forradalom 60. évfordulójának méltó megemlékezése céljából (Pomáz Város Önkormányzata az 1956-os forradalom 60. évfordulójának megünneplése céljából a meglévő emlékmű felújítását valósítja meg, környezetének komplex rendezésével.)

Megítélt forrás: 15 000 000 Ft

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A Pesti Srác köztéri szobrának felállítása két helyszínen (A pályázat célja, hogy a Pesti Srác szobrának a településen történő felállításával méltó mementót állíthassanak az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, beágyazva az akkori eseményeket, egyszerű emberek példaértékű önfeláldozását a jelenkor társadalmának tudatába. A mű lengyelországi helyszínen (Szczecin) történő leképzésével pedig szeretnék közvetíteni országhatáron túlra is a magyar nép szabadságért tett áldozatkészségét, valamint kifejezni köszönetüket a Lengyelországból akkor nyújtott segítségért.)

Megítélt forrás: 24 003 000 Ft

május

Néprajzi Múzeum

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság kódjai – Jelek és jelképek a függetlenség jegyében (A Néprajzi Múzeum 3 tartalmi szinten tervez kiállítást megvalósítani az 1848/49-es és az 1956-os forradalom és szabadságharc összefüggéseire alapozva. Témák: 1. Címerábrázolás – Kossuth címer 2. Néprajzi anyag – a címerábrázolás mennyire hatja át a magyarság életét – Címer alakváltozatok a nemzeti önazonosság jegyében; Egy ellenálló ruhadarabja, zászlók, címerek és a nemzet nagyjai 3. '56-os plakátok, újságcímlapok, iratfejlécek bemutatása Időszak: 2016. 06. 13-tól 2016. október végéig.)

Megítélt forrás: 25 000 000 Ft

Gál Ferenc Főiskola

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Magyar sorsok az 1956-os forradalmakban és az antikommunista ellenállás éveiben (A projekt célja, hogy az 1956-os áldozatok emlékének fennmaradását szolgálja és elősegítse azt a magyarországi, valamint a határon túli, magyarajkú fiatalok körében. )

Megítélt forrás: 20 000 000 Ft

Esztrád Színház Egyesület

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Itt élned halnod kell… (Zenés történelmi játék, amely bemutatja hazánk történelmét.)

Megítélt forrás: 100 000 000 Ft

Magyar Írószövetség

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Írók a forradalomban (A Magyar Írószövetség komplex programmal készül a 60. évforduló alkalmából: 1. Egységes arculat tervezése és használata 2. Programok: Színház (Versek Szódával, Versszínház), Filmklub ('56-os filmekkel), Villámcsődület (flashmob), Kiállítások (Kerítés, Vándori köztéri, Vándor gimnáziumi, Székházban), Konferencia előadások, Ünnepség 3. Pályázatok szervezése: Szavalóverseny, Novellaíró-, Drámaíró-, Zenei-, Képzőművészeti- 4. Kiadványok elkészítése: Programfüzet, Album, Konferencia anyagának antológiája, Hang- és mozgóképfelvétel 5. Virtuális emlékszoba (weblap) 6. Nemzetközi együttműködés (Konferencia, fordítás) min. 12 ezer embert terveznek elérni, de több 10 ezerre számítanak)

Megítélt forrás: 40 000 000 Ft

X Kommunikációs Központ Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: Hősök megállója – 1956 roma hősei a fővárosi köztereken (1956 roma hőseinek bemutatása budapesti plakátokon, villamosokon, hangosbemondókon, illetve a vidéki lakosság számára a médián keresztül.)

Megítélt forrás: 16 779 867 Ft

Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: 1956 – Contexts, Impacts, Remembrance (Az ENRS nemzetközi szimpóziuma)(A forradalmi eszme apoteózisának tekinthető zenei emlékművek megszólaltatása, ünnepi koncert keretében.)

Megítélt forrás: 16 530 320 Ft

Friends of Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati konstrukció: „Angyal István” pályázat

Pályázat leírása: A Magyarország Barátai Alapítvány megemlékezése az 1956-os forradalom 60. évfordulóján (Konferencia a világban élő magyarok számára, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának emlékére. Az eseményen sor kerül a szervezet alapítványának 1956 tiszteletére megjelenő kiadványának bemutatására.)

Megítélt forrás: 24 550 970 Ft

február

Nyárád Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléket állító új emlékmű elhelyezése Nyárád településen

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Sajópetri Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Sajópetri - Az emlékezés szobra (A település erre kijelölt helyén a már meglévő emlékművek szomszédságában új '56-os emlékoszlop állítása.)

Megítélt forrás: 2 153 600 Ft

Mándok Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Nagyobb igaza sohse volt népnek" - Büszkeségpont Mándokon (Kő – bronz kombinációjú emlékhely kialakítása a város közparkjában.)

Megítélt forrás: 4 616 450 Ft

Gyöngyöspata Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 56-os emlékmű állítása (Új emlékmű állítása és környezetének rendezése a Városháza kertjében.)

Megítélt forrás: 418 803 Ft

Gyál Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Gyál, 1956-os emlékmű felújítása, környezetének rendezése (Az 1956-os emlékmű felújítása, környezetének rendezése.)

Megítélt forrás: 2 495 550 Ft

Soproni Múzeum

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Szabadságra ítélve”– Sopron forradalma 1956-ban ('56 történéseit, dokumentumait bemutató interaktív kiállítás.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Zalalövő Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Zalalövő 1956-os kopjafájának felújítása és környezetének rendezése (Az '56 emlékezetére készített (20 éves) kopjafa konzerválása és a mellette lévő park felújítása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Recsk Nagyközségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása emlékmű létrehozásával (A munkatáboráról hírhedt település a közelmúltban rendbe hozott II. világháborús emlékműve szomszédságában '56-os forradalmi emlékhelyet kíván létesíteni. A Lóczi Béla építész által megtervezett nagyméretű kősziklába vésett és emléktáblákkal ráhelyezett feliratok utalnak az történtekre.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Andornaktálya Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 56-os Szabadság-kút - "Büszkeségpont" - létrehozása Andornaktályán (Az 1956-os forradalom emlékére készítendő Szabadság-kút elemeinek és szimbolikájának ismertetése.)

Megítélt forrás: 4 997 816 Ft

Agyagosszergény Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Agyagosszergényben (A község központi parkjában a Hősök emlékművének és környezetének felújítása, fejlesztése.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Szokolya Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 56-os emlékfal és környezetének felújítása (Az emlékmű felújítása, kiegészítése, környezetének térkövezése, rendezése.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Mágocs Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emléktábla elhelyezés Mágocs városában (A település Művelődési Házának falán 1956-ra emlékező tábla elhelyezése.)

Megítélt forrás: 381 800 Ft

Márok Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: KKETTKK-56P-02 jelű "Büszkeségpontok" (A 415 fős baranyai falu hiányzó '56-os emlékhelyét kívánja pótolni.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Gyarmat Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kialakítása Gyarmaton 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére (Nagyméretű kőtömb, bronz rátétekkel, mint '56-os emlékmű állítás.)

Megítélt forrás: 4 815 600 Ft

Hajdúdorog Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Gloria Victis! - Dicsőség a győzteseknek (Új 1956-os emléktábla elkészítése és elhelyezése kijelölt helyen.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Csolnok Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása a csolnoki Rabtábor helyén (Emléktábla állítása és emlékhely kialakítása információs táblával, az egykori tábor makettjével, környezetrendezéssel.)

Megítélt forrás: 2 716 890 Ft

Mórahalom Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű állítása Mórahalmon - A magyarság balladája három dimenzióban (A település központi, kiemelt helyszínén a környezethez illeszkedő, reprezentatív emlékmű, szobor állítása.)

Megítélt forrás: 4 950 000 Ft

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A Mi 56-unk - "Szentpéterszeg" (A helyi '56-os Forradalmi Bizottmány tagjainak emléket állító tábla elhelyezése és ünnepi műsor.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Karácsond Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Karácsond községben („Absztrakt plasztikai átirat” emlékmű Karácsondon.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Somogyjád Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Somogyjádi büszkeségpont kialakítása (Új 1956-os emlékmű állítása környezetfelújítással és parkrendezéssel.)

Megítélt forrás: 2 200 000 Ft

Kapuvári Polgári Társaság

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Menekülők útja (Új emléktábla és emlékpontok létrehozása a hanyi kisnyomtávú gazdasági vasút mentén.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "KEZEK" - 1956-os emlékoszlop állítása Füzesabony - Észak részén (Új 1956-os emlékpont állítása a településen.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Felsőtárkány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű a Bükk Kapujában (Új emlékmű állítása Felsőtárkányban és nagyterületű rendezés, parkosítás.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Istvándi Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Települési emlékpark bővítése emlékfallal (Emlékfal és az emlékfalra kerülő emléktáblák elkészítése.)

Megítélt forrás: 2 100 000 Ft

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségünk Angyal István 1956-os hős emlékére (Angyal István emlékműve a település róla elnevezett művelődési háza előtt.)

Megítélt forrás: 4 960 300 Ft

Sármellék Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Büszkeségpont létrehozása Sármelléken (Új emlékmű Sármelléken az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére.)

Megítélt forrás: 4 999 577 Ft

Szentlőrinc Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Forradalmi emlékmű felújítása Szentlőrincen (Emlékmű és környezetének felújítása, világítás kialakítása, szabadtéri ülőpadok telepítése.)

Megítélt forrás: 2 494 280 Ft

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Büszkeségpont kialakítása Zalaszentgyörgyön (Nagyméretű, feliratozott kőtömb, mint új, 1956-os emlékmű elhelyezése.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Babosdöbréte Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Babosdöbrétén ( Új 1956-os emlékmű elhelyezése.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Drávafok Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Drávafoki 1956-os emlékmű felújítása és környezete rehabilitációja (Az 1956-os emlékmű felújítása és környezetének rehabilitációja.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

január

Gyóni Géza Nyugdíjas Klub Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Dabas-Gyón központjában '56-os emlékszoba kialakítása - Térségi Büszkeségpont létrehozása (A dabasi Gyóni Géza Nyugdíjasklub emlékszobát rendez be, ahol gyűjtik, katalogizálják a térség '56-os eseményeit, így a környező települések több ezer diákja megismerheti szülőhelyük mártírjainak sorsát, valamint itt tartanak kihelyezett történelemórákat és az évfordulókon megemlékezéseket.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Bodonhely Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kialakítása Bodonhelyen az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére (Emlékmű állítása Bodonhelyen, az 1956-os forradalom emlékezetére.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Bábolna Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont létrehozása Bábolna településen (Egy korábban létesített, azóta méltatlannak tartott emlékhely „lecserélése” és ezzel egy új emlékmű felállítása)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Baja Város Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékhely és környezetének megújítása (Meglévő '56-os emlékhely kiegészítése és környezetének átalakítása.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Répcelak Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Bárány János emléktáblájának elhelyezése (A templom falára szöveget és domborművű portrét tartalmazó emléktábla elhelyezése az '56-os mártír emlékére.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A kiskunlacházi '56-os Kopjafa felújítása és környezetének rendbetétele (A kopjafa felújítása és környezetének rendbetétele.)

Megítélt forrás: 1 965 007 Ft

Sajókeresztúr Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emléktáblaavatás (A Művelődési Ház védett falán emléktábla elhelyezése és felavatása az '56-os emlékműsor után.)

Megítélt forrás: 339 852 Ft

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Emlékmű elhelyezése Rákócziújfalu 763/1 hrsz-ú ingatlanon (1956-os emlékmű létesítése Kunhalom mellett.)

Megítélt forrás: 2 590 866 Ft

Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű Biharnagybajomban (Az önkormányzat egy új emlékművet állít fel.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Tiszavárkony Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékpark kialakítása Tiszavárkonyban (Tiszavárkony Község egy kopjafából és fából faragott zászlóból álló emlékművet állít.)

Megítélt forrás: 2 871 500 Ft

Tác Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Táci emlékmű az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (1956-os emlékhely: egy különös és karakteres harangláb a benne foglalt haranggal.)

Megítélt forrás: 4 874 260 Ft

december

Perkáta Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékhely kialakítása Perkátán (A településhez kötődő Pongrácz Gergely mellszobrának elkészítése és felállítása a környezet egyidejű kialakításával.)

Megítélt forrás: 1 778 897 Ft

Bük Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Elindultam szép házambul" (Önkormányzati tulajdonban lévő közparkban '56-os emlékmű felállítása.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Kartal Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 2173 Kartal Baross utca 115. (Új '56-os emlékmű állítása Kartalon.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Községi Önkormányzat Galvács

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az '56-os forradalom és szabadságharc vidéki emlékhelye Galvácson ('56-os emlékmű állítása az Önkormányzat Fő terén.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Alsózsolca Város Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékszoba és kiállítóhelység kialakítása Alsózsolcán, az 1956-os forradalom emlékére

Megítélt forrás: 4 794 250 Ft

Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56 Mátészalkán (Két különböző '56-os emlékmű terveinek együttes bemutatása.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Erdélyi Magyarok Kulturális, Hagyományőrző, Szabadidő Baráti Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "'56-os Büszkeségpont" a Berva-völgyben (Székelykapu állítása az '56-os forradalom 60. évfordulójának tiszteletére.)

Megítélt forrás: 2 420 000 Ft

Nagy Imre Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalmat követő politikai megtorlás halálos áldozatainak emlékműve (Az Orsó utcai kertben emlékmű állítása a kivégzetteknek.)

Megítélt forrás: 853 449 Ft

Hybrid Art Management Művészeti és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Pesti Srácok Hangjai (Az 1956-os forradalom és szabadságharc ismert és nevezetes 8-10 személyének portréja „megzenésítve” egy sajátos technikai transzformáció által.)

Megítélt forrás: 4 036 851 Ft

Ispánk Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont létesítése az Örség szívében, Ispánkon (A fafaragó népművész 1956-os emlékművének elkészítése és felállítása a település parkjában.)

Megítélt forrás: 774 700 Ft

Budapesti Unitárius Egyházközség

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékmű 1956 unitárius áldozatainak emlékére (Emlékmű 1956 unitárius áldozatainak emlékére a templomkertben.)

Megítélt forrás: 1 800 000 Ft

Vének Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emléktábla létrehozása (A Faluház homlokzatára helyezett emléktáblával készülnek a 60. évfordulóra.)

Megítélt forrás: 495 300 Ft

Szentlőrinckáta Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Szentlőrinckáta új '56-os "büszkeségpontja" (A település főterén 1956-os emlékszobor elkészítése.)

Megítélt forrás: 4 700 000 Ft

Gamás Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Méltó eméket a hősöknek!" (A település 1956-ban mártírhalált halt orvosára emlékező emlékhelyet alakít ki.)

Megítélt forrás: 3 028 000 Ft

Putnok Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató "büszkeségpont" létrehozása Putnokon

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Mohora Község Ökormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai emlékhelyének kialakítása Mohora Községben (A település központjában '56-os emlékmű állítása a környezet rendezésével, megújításával.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Sarród Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Büszkeségpont” kialakítása Sarródon, Nagy Árpád hősi halott emlékére (A Győr-Moson-Sopron megyei Sarród községi önkormányzat emléket kíván állítani a település hősi halottjának, Nagy Árpádnak, aki a mosonmagyaróvári sortűz áldozata volt. Ennek érdekében az önkormányzat Nagy Árpád meglevő síremlékét kívánja rendbehozni és könnyebben megközelíthetővé tenni.)

Megítélt forrás: 477 360 Ft

Püspökszilágy Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Áldozat" (Új szobor-emlékmű állítása a jelenleg még építés alatt álló Polgármesteri Hivatal előtt.)

Megítélt forrás: 4 950 000 Ft

Csővár Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Szobor az ünnepnek (Új emlékmű felállítása és környezetének rendezése.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Pilisjászfalu Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont létrehozása az '56-os forradalom és szabadságharc emlékére Pilisjászfalun (Új emlékművet kívánnak felállítani a községben. Kőtömb, rajta elhelyezett bronz emléktábla, amely utal 1956-ra.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kisgyőr Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság kopjafája (A Miskolc szomszédságában elhelyezkedő Kisgyőr olyan emlékhelyet kíván állítani, mely a Rákóczi-szabadságharc, az 1848-49-es forradalom, a trianoni tragédia és az 1956-os forradalom egyesített megemlékezéseinek színhelye lehet.)

Megítélt forrás: 2 687 254 Ft

Budapest - Budafoki Református Egyházközség

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Dr. Takács Pál-emléktábla (Emléktábla elkészítése és elhelyezése Budafok főterén.)

Megítélt forrás: 195 580 Ft

1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezz és Emlékeztess (A Corvin-közben falra helyezett emléktáblák felújítása és egy új emléktábla elhelyezése.)

Megítélt forrás: 860 501 Ft

Váckisújfalu Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság madarai - 1956-os emlékmű állítása (A forradalom új emlékművének elkészítése és felállítása Váckisújfalun.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Somlószőlős Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékhely kialakítása Gubics Dezső 1956-os eseményekbeli részvételéért, valamint a forradalom áldozatainak emlékére (Artézi forráskútból és medencéből építészi megoldással kialakított 1956-os emlékhely.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Vácegres Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Forradalmi láncszemek" (Az újonnan készítendő vácegresi '56-os emlékmű.)

Megítélt forrás: 4 845 000 Ft

Piliscsaba Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű Piliscsabán (Piliscsaba katonáinak '56-os helytállására emlékeztető emlékmű állítása.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Főhajtás a forradalmárok előtt (Bugyi nagyközség a pályázat révén kívánja pótolni hiányzó '56-os emlékhelyét. Az Önkormányzat előkertjében, a település súlypontjában állítják fel Janzer Frigyes fekete gránit posztamensre állított bronz nőalakot ábrázoló 2,1 m magas szobrát.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Nógrádsáp Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Nógrádsáp emlékei 1956-ból (A pályázó célja a Nógrádsáp községből a megtorlás időszakában elhurcolt és megkínzott hat lakos emlékét felidéző emlékhely – „Büszkeségpont” – létesítése.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Ercsi Város Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "SZABADSÁG EMLÉKMŰ" - az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára (A település kijelölt helyén felállítandó jelentős méretű '56-os emlékmű, melynek anyaga és formája változatos.)

Megítélt forrás: 3 600 000 Ft

Zsira Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékmű az emlékekhez – 1956–2016 (Új tájékoztató emléktábla elhelyezése, meglévő emlékmű felújítása, környezet rendbetétele.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Nőtincs Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű állítása Nőtincs Községben (Emlékmű állítás és térrendezés Nőtincs Községben.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Tereske Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére emlékhely kialakítása Tereskén (Tereske, a 660 lakosú kis nógrádi település eddig hiányzó '56-os emlékhelyét kívánja megteremteni.)

Megítélt forrás: 2 481 165 Ft

Alsópetény Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű állítása (A pályázó célja Alsópetény községben a forradalomra és szabadságharcra emlékeztető emlékhely – Büszkeségpont – létesítése.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os forradalom és a nagyvilág (A három, Bp. XV. kerületi városrész a katolikus templom melletti parkban a 2012-ben avatott „Lobogás” bronzemlékmű környezetében „pantheon” jellegű szoborparkot alakít ki az '56-os forradalom hazai és nemzetközi támogatóinak tiszteletére.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Balatonfőkajár Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű Balatonfőkajáron - Büszkeségpont Balatonfőkajár (1956-os emlékműként kopjafa állítása és zászlótartó rúd elhelyezése, körülötte parkosítás és térkövezés.)

Megítélt forrás: 2 295 600 Ft

Sáránd Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Lélekharang (Harangláb emlékmű felállítása Sárándon.)

Megítélt forrás: 4 994 250 Ft

Cserháthaláp Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére, emlékhely kialakítása Cserháthalápon (Kopjafa állítása és az emlékhely környezetének rendezése.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Szerencs Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű létrehozása Szerencsen (Korábbi '56-os emlékoszlop megújítása.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Kunszentmiklós Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékszoba kialakítása Kunszentmiklóson (Emlékszoba kialakítása a Művelődési Házban. A vitrinekben fegyverek, röplapok, plakátok, korabeli dokumentumok lesznek megtekinthetőek.)

Megítélt forrás: 3 800 000 Ft

Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékszoba kialakítása Kiskőrösön (A pályázó célja, hogy egy emlékszoba kialakításával emlékezzen és emlékeztessen a forradalom és szabadságharc országos és helyi eseményeire.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Új emléktábla állítása az érdi civil áldozatok emlékére és az 1956-os emlékmű felújítása (Emléktábla elkészítése és a Földrajzi Múzeum falára való elhelyezése, valamint az érdi '56-os park minőségi felújítása.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Legénd Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű állítása Legénd községben (Mészkő obeliszk állítása, körülötte rendezett térkialakítással, térburkolattal és növényzettel.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

MAJORKA a Balaton Nagyberekért Közhasznú Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: NEM FELEJTÜNK, EMLÉKEZÜNK… Emlékhely kialakítása Balatonfenyves-Imremajorban a Balaton Nagyberekben. "Palackba zárt" történelem - Emlékszoba kialakítása Balatonfenyves-Imremajorban a MAJORKA Turisztikai és Rendezvényközpontban (A pályázók Balatonfenyves-Imremajorban emlékműhöz kapcsolódó emlékhelyet, a MAJORKA Turisztikai és Rendezvényközpont mellett fekvő Közösségi Házban emlékszobát alakítanának ki, tereprendezéssel.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Szatymaz Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" Szatymazon, avagy kopjafa '56 emlékére (Szatymazon mindeddig nem volt '56-os emlékmű. A Szt. István plébánia kertjében álló I. és II. világháborús emlékművek között kívánják felállítani a „pesti srácok”emlékére elhelyezendő kopjafát. Az emlékhelyhez vezető új térburkolatba színes elemek felhasználásával a lyukas zászló logóját építik be.)

Megítélt forrás: 2 099 740 Ft

Kortárs Építészeti Központ Alapítvány (Amerikai Magyar Emlékmű Bizottság Hungarian American Memorial Committee társszervezete)

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A remény csillagai – a New York-i '56-os emlékmű megvalósítása (A pályázat célja, az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emléket állító „Büszkeségpont” létrehozása New Yorkban. A pályázat egy csillagképet ábrázoló gránittömb kialakítására adna lehetőséget a Riverside Parkban, a Kossuth szobor mellett.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Jászfényszaru Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956 köztéri emlékmű felállítása a közösségi identitás erősítése érdekében (1956-os emlékmű felállítása a város Pap-kastélyának udvarán, körülötte emlékpark kialakítása.)

Megítélt forrás: 3 173 092 Ft

november

Rábapatona Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "A víz szalad, a kő marad" - Büszkeségpont létrehozása Rábapatonán az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (Az önkormányzat egy emlékművet kíván elhelyezni a forradalom 60. évfordulójának alkalmából.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Bársonyos Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Büszkeségpont” létrehozása Bársonyos településen (A község központi területén rendezett emlékhelyet létesít az 1956-os forradalom és szabadságharc és a helyi meghatározó személyek emlékezetére.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Büszkeségpont” kialakítása a Pusztaszabolcsi Hagyományok Házában (A pusztaszabolcsi alapítvány márvány emléktáblát kíván elhelyezni a forradalom évfordulójára a város Hagyományok Házának falára.)

Megítélt forrás: 499 755 Ft

Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Nagy Imre - az 1956-os forradalom kiemelkedő alakja” (Nagy Imre életnagyságú mellszobra az '56-os téren.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Szászvár Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont Emlékmű és Emlékszoba kialakítása Szászváron (Kopjafákkal körülvett emlékmű és környezetének kialakítása és emlékszoba létrehozása Szászváron.)

Megítélt forrás: 3 091 038 Ft

Dabas Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Dabas–Gyón központjában '56-os emlékszoba kialakítása – térségi „Büszkeségpont” létrehozása (Új 1956-os emlékmű elkészítése és elhelyezése a kijelölt, felújítandó helyen.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Balassagyarmat Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékhely létrehozása az 1956-os forradalom és szabadságharc balassagyarmati hőseinek és áldozatainak emlékére (Az önkormányzat egy új emlékhely létrehozását tervezi megvalósítani.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Tomajmonostora Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" Tomajmonostorán (Új 1956-os emlékmű állítása Tomajmonostorán.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Monostorpályi Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont Monostorpályiban (A település központi terén park kialakítása, benne '56-os emlékoszlop állítása.)

Megítélt forrás: 1 950 340 Ft

Alsómocsolád Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Tisztelgés az önfeláldozó ifjak előtt (A település szobrot kíván állítani az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Győrszemere Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Büszkeségpont” állítása Győrgyemerén az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére (Márai Sándor ihletésére egy „angyaltorzó” szobor elkészítése és elhelyezése a település kijelölt helyén.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Élhető Szegedért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1./ Meglévő emlékmű felújítása. 2./ Új emléktábla elhelyezése (Meglévő, fából készült emlékmű felújítása, és a „Széchenyi Rádió Szeged” emléktábla elkészítése.)

Megítélt forrás: 300 000 Ft

Zákány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Zákány nem felejt" (Önkormányzati tulajdonban lévő területen park kialakítása és új '56-os emlékmű felállítása.)

Megítélt forrás: 3 053 200 Ft

Egri Kulturális és Művészeti Központ

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Jeles egri helyszínek az '56-os forradalom emlékére (Új emléktáblák kihelyezése, emlékharang állítása, fotó dokumentumokkal és korabeli tárgyakkal illusztrált kiállítás a Gimnázium aulájában, valamint információs füzet kiadása.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

KultUnio-Budapest Multikulturális Negyede Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Kéthatáron Túl – 1956 magyarországi eseményeit és az emigrációba kényszerültek élettörténetét bemutató emlékszoba kiállítás Németországban élő magyaroknak (Vándorkiállítás összeállítása, a németországban élő – idősek ismereteinek felfrissítésére és a későbbi generációk ismereteinek bővítésére. A Kastl Gimnázium történetének bemutatása, összefoglaló kiadvány elkészítése.)

Megítélt forrás: 4 578 900 Ft

Ráckeve Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Büszkeségpont” pályázat: 1956-os emlékmű (A tervezett új 1956-os emlékmű egy márvány vagy gránit dombormű: Magyarország körvonalú síklap letakarva lyukas zászlóval.)

Megítélt forrás: 4 999 990 Ft

Gátér Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont Gátéron (Emlékmű és emlékpark létesítése székelykapu bejárattal.)

Megítélt forrás: 3 067 000 Ft

Kéthely Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os büszkeségpont létesítése Kéthelyen (A település központi és engedélyezett területén a már ott sorakozó emlékművekhez igazodva új 1956-os emlékmű állítása.)

Megítélt forrás: 4 850 000 Ft

Tiszavasvári Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű megvalósítására vonatkozó pályázat (A település főterén Pongrátz Gergely-szoborot állítanak.)

Megítélt forrás: 2 467 700 Ft

Kömpöc Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Kömpöc községben az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére ('56-os emlékmű állítása Kömpöc község szabadidő parkjában.)

Megítélt forrás: 4 991 100 Ft

Rábapordány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kialakítása Rábapordányban az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (Többfunkciós emlékmű létrehozása a templom melletti parkban.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Köröstarcsa Község Önkormányzata Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os kopjafa kiegészítése emléktáblával (A település rendezett és ápolt közparkjában álló 1956-os emlékkopjafa felújítása és márványtáblával történő kiegészítése.)

Megítélt forrás: 160 000 Ft

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Állandó kamarakiállítás a salgótarjáni Debrecen 8. téren és Pofosz-emlékérem kibocsátása a 60. évfordulóra

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Battonya Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Zavaczki Walter Levente szobrászművész alkotta emlékmű felállítása Battonyán (Battonya Város Önkormányzata emlékművet állít Battonyán.)

Megítélt forrás: 3 600 000 Ft

Kisbér Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Egy tiszta forradalom - a kisbéri modell (1956-ra emlékező és emlékeztető kiállítóhely és kiállítás létrehozása.)

Megítélt forrás: 4 850 000 Ft

Komárom Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű állítása Komárom belvárosában a forradalom 60. évfordulója tiszteletére (Az 1956-os emlékmű felújítása és áthelyezése a Jókai térre.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Fehértó Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" létrehozása Fehértó településen (A település Polgármesteri Hivatalával szemben emlékhely kialakítása és környezetének rendezése.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Szent Mihály Futball Club Sportegyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Simor András: Földesi Tibor mártír bronz domborműve (Földesi Tibor bronz emlékművének elkészítése és felállítása a Szeged-Szőregi temetőben.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Szil Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Szilban, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (Területrendezést és új 1956-os emlékmű állítását valósítja meg Szil Község Önkormányzata.)

Megítélt forrás: 3 116 271 Ft

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékmű elhelyezése Jánoshalmán (A pályázó célja egy olyan emlékhely létrehozása, amely a történelmi emlékeket felelevenítve emléket állít a forradalom és szabadságharc hőseinek.)

Megítélt forrás: 2 603 500 Ft

Pásztó Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű Pásztón (Új '56-os emlékmű állítása Pásztón)

Megítélt forrás: 4 980 000 Ft

Kompolt Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű állítása, "Büszkeségpont" kialakítása Kompolton (A helyi általános iskola előtti területen felállítandó gyerekalakot ábrázoló 1956-ra emlékező bronz szobor.)

Megítélt forrás: 4 226 192 Ft

Kispáli Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont létrehozása kopjafaállítás az 1956-os forradalom hőseinek Kispáliban (Kopjafa állítása az '56-os hősök emlékére, a környezet parkosítása, virágágyásokkal, díszfákkal, pihenőpadokkal, közösségi találkozóhely kialakítása.)

Megítélt forrás: 495 300 Ft

Arnót Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "56-os hősök emlékparkja" (Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművének felállítása a Nemzeti Ünnepeink Emlékparkban.)

Megítélt forrás: 4 889 500 Ft

Arnót Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "56-os hősök emlékparkja" (Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművének felállítása a Nemzeti Ünnepeink Emlékparkban.)

Megítélt forrás: 4 889 500 Ft

Romhány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére, emlékhely felújítása Romhány Községben (A korábban állított emlékművek környezetének kiépítése, felújítása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Ostoros Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A "nemzeti forradalom lángja" 1956-os emlékmű (Új, 1956-os emlékmű állítása Ostoroson.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékhely felújítása (Az 1956-os emlékpark, gyásztér, történelmi emlékhely és környezetének felújítása, restaurálási munkák elvégzése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Bojti Művészeti és Kereskedelmi Bt.

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Őrizetlen pénz (A concept-art eszme- és stíluskörébe tartozó „szobrászi” munka, ami az egyik 1956-os emblematikus történet mai rekonstrukciója.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Szeleste Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Szelestei Ötvenhatos Emlékmű (Füves dombra állított három gránittömbből álló emlékmű, bronzrészletekkel és feliratokkal. A falu központjában lévő emlékmű igényes zöld környezetkialakítást kap.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Hosszúhetény Községi Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os kopjafa felújítása, környezetének rendbetétele Hosszúhetényben (Az 1988-ban felállított kopjafa restaurálását, konzerválását és a környezet rendbetételét vállaja az önkormányzat.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Cserhátsurány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére emlékhely kialakítása (Térrendezéssel kialakított emlékpark kopjafával és pavilonnal.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Bárdudvarnok Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékpark kialakítása Lipótfán (A település nevezetes épülete előtti kis tér rendezése, átalakítása, és ebben egy 1956-ra emlékező kopjafa állítása az önkormányzat célja.

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Római Katolikus Plébánia

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Kenyeres Lajos vértanúhalált halt tiszavárkonyi plébános faszobor állítása (Új faszobor állítása a templom melletti területen.)

Megítélt forrás: 2 622 900 Ft

október

Szihalom Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Szihalom Hősök tere, kiegészítése, teljessé tétele '56-os „Büszkeségpont” létesítésével (A községi önkormányzat a Hősök terére 2 méter magas, homokkő emlékművet kíván állítani, amely szabálytalan alakú halmot formáz, és felülete tankot ábrázoló dombormű.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Kutas Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" létrehozása (A kutasi katolikus templomtoronyhoz felvezető lépcső mentén tervezik egy podesztre emelve a durván faragott sziklatömböt, melyen egy 1956-2016 feliratú bronz lyukas zászló lesz elhelyezve.)

Megítélt forrás: 1 848 485 Ft

Báránd Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Báránd Büszkeségterének kialakítása (Meglévő emlékmű javítása és környezetének felújítása.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Sajókápolna Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Sajókápolna Emlékmű felújítása (A régi emlékmű felújítása és kiegészítése az 1956-os emléktáblával.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Szentes Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékmű felállítása az 1956-os szabadságharc emlékére Szentesen (A város főutcájának tengelyében, az Apponyi téren 1969-ben emelt szobrot a település más pontjára helyezik át, hogy ezáltal a legalkalmasabb központi területen állíthassák fel Lantos Györgyi szobrászművész 1956-os forradalmi emlékművét.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Egerfarmos Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Egerfarmosi „Büszkeségpont” kialakítása (A 2015-ben felállított emlékhely környezetének továbbfejlesztése Egerfarmoson.)

Megítélt forrás: 1 172 577 Ft

Onga Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság vihara - 1956-os emlékmű létrehozása Onga városában (1956-os emlékmű létrehozása a város erre kijelölt területén.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Galgahévíz Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Család" (“Szívet cseréljen, aki hazát cserél” - többalakos, kifejező kompozició a menekülésről.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Mélykút Város Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Dr. Szobonyai Zoltán emlékhely létesítése Mélykúton" (A város önkormányzata szobor felállításával kíván tisztelegni a forradalom helyi mártírjára.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A volt Kafka Margit Leánykollégium (egykori ÁVH Székház) (Zalaegerszeg, Mártírok u. 5.) déli szárnyának emlékmúzeummá történő átalakítása (A pályázó az önkormányzat tulajdonában lévő egykori ÁVH központ egy részét kívánja újra láthatóvá tenni, valamint abban a celláknak helyet adó pincerészből és egyes földszinti helyiségekből emlékmúzeumot létrehozni. A tervezett kiállítás az eredeti környezetbe helyezett enteriőrök és válogatott szakmai anyagokat tartalmazó tablók segítségével a mai kor elvárásainak megfelelő szakmai és technikai színvonalon kívánja bemutatni, hogyan működött az Államvédelmi Hatóság Zalaegerszegen. Ezek mellett a pályázó egy külön helyiséget kíván létrehozni, amely alkalmas iskolásoknak rendhagyó vetítéssel egybekötött történelem órák megtartására.)

Megítélt forrás: 33 727 235 Ft

Encs Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Életfa állítása az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (A pályázó célja a 2002-ben készült 1956-os emlékmű – „életfa” – helyére új emlékmű állítása, az új „Büszkeségpont” környezetének rendbetétele, továbbá a 60. évforduló alkalmából a forradalom és szabadságharc történetét bemutató kiállítás rendezése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Magyarnádaljai Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont Magyarnádalján

Megítélt forrás: 1 986 920 Ft

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító "Büszkeségpont" létrehozása (Maglód város egy nagyméretű szobrot emel „A pesti srácok” címmel, amely Babos László helyi művész alkotása.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Földeák község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kialakítása Földeák településen (Új 1956-os emlékmű állítása a település központi helyén lévő parkban.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Páty Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatainak emlékére készült kopjafa emlékműhöz díszkivilágítás és út kiépítése, parkosítás (1956-os kopjafás emlékmű esti kivilágításának elkészítése és környezetének rendbetétele, bevezető út építése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os "ZÁSZLÓKŐ" EMLÉKMŰ MEGVALÓSÍTÁSA (Kőből kivitelezett emlékmű állítása.)

Megítélt forrás: 3 600 000 Ft

Pusztamiske Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom emlékére emlékmű elhelyezése (A település már kialakított emlékparkjában új, 1956-os gránit emlékoszlopot állít.)

Megítélt forrás: 1 907 700 Ft

Herencsény Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os forradalom és szabadságharc áldozatai emlékére, emlékhely kialakítása (1956-os emlékhely kialakítása, térrendezéssel, kopjafaállítással, amely alkalmas kegyeleti megemlékezésekre.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Herceghalom Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű Herceghalmon (Herceghalom egy új, kevés hagyománnyal rendelkező település, mely most kívánja megalkotni értékeit. A központi Gesztenyés parkban állítják fel '56-os emlékművüket, mely egy jelképes tömegsírt kíván szimbolizálni.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Bedegkér Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "1956-os emlékmű Bedegkéren" (Az 1956-os forradalom időszakában a községben a normális életet biztosító emberek meghurcoltatásának emlékére állítandó “kapu” emlékpont létrehozása.)

Megítélt forrás: 3 600 000

Sajóörs Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Sajóörs község főterére készítendő '56-os emlékmű (Az Önkormányzat által kijelölt területen kőtömbökből álló emlékhely kialakítása.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Kimle Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" állítása Kimlén az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján (Mészkő talapzatra helyezett bronz plasztika '56-os emlékmű, melyet a település erre alkalmas helyén terveznek felállítani.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Mende Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Hősök tere - emlékpark kialakítása (Emlékpark kialakítása, emlékmű áthelyezése és felújítása valósul meg.

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű kialakítása Algyő településen (Új '56-os emlékmű állítása. A környezetet kertépítész alakítja ki.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Cegléd Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékpad a ceglédi '56-os ifjúságnak (Az '56-os helyi események kiindulásaként számon tartott helyszínen a környezetbe jól illő, sajátos emlékmű állítása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Kisfüzes Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű létesítése Kisfüzesen (A Heves megyei kis zsákfalu lakóit nem érte megtorlás, a szomszédos Pétervásárán viszont a megye legkomolyabb ellenállása zajlott. A főtéren kialakított sziget közepén faragott tölgyfa obeliszket állítanak, derékmagasságban a lyukas zászló öleli át, melyre felvésik a kisfüzesi munkástanács és a nemzetőrség egykori tagjainak neveit.)

Megítélt forrás: 2 403 877 Ft

Dég Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Tisztelgés a forradalom áldozatai előtt (1956-os emlékmű állítása. A községnek nem voltak áldozatai, a harcok elkerülték, de szeretnének emléket állítani az országos eseményeknek.)

Megítélt forrás: 3 600 000 Ft

Adács Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű (Adács Község Önkormányzata egy emlékmű létrehozásával szeretne megemlékezni az ’56-os eseményekről. A tervezett emlékmű a magyar nép egyetemes jelentőségű szabadságharcának állít emléket. A stilizált forradalmi lobogó és a szabadságharcos szimbolikus figurája alkotják a kompozíciót, mely Oláh Mátyás László szoborművész alkotása.)

Megítélt forrás: 9 845 515 Ft

Kozármisleny Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont - 1956 Kozármisleny (Az önkormányzat a kisváros eddigi '56-os emlékművének (egy kopjafának) a helyszínével elégedetlen, ezért egy sokkal központibb és méltóságosabb helyen egy új emlékművet kíván felállítani.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Mecseki láthatalanok" pannó és vándorkiállítási anyag (Tabló,-és vándorkiállítási anyag készítése az iskolán belüli elhelyezéssel. A tablóra kerülő, mozgatható részletképek még nagyrészt a kutatás fázisában vannak.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Kisnémedi Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Mindszenty József bíboros szerepe az 1956-os eseményekben: "A történelem viharában" (Mindszenty József egészalakos szobrának süttői mészkőből tervezett elkészítése és elhelyezése.)

Megítélt forrás: 4 998 884 Ft

Szendrő Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Szendrő 1956. (A város központi terén – az egész tér megújításának részeként – új 1956-os emlékmű állítása.)

Megítélt forrás: 3 600 000 Ft

Békésszentandrás Baráti Szövetség

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű (Előkészített parkban speciális anyagból készülő '56-os emlékmű elhelyezése.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Kulcs Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Büszkeségpont létesítése Kulcson a 60. évfordulón (Két alkotó munkájával kialakított emlékhely létesítése a településen. Az emlékhely technikai és infrastrukturális ellátását szolgáló berendezésekkel való gazdagítása.

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Szigethalom Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Szigethalmi bátrak emlékműve (A projekt célja a templomkertben emlékmű állítása a település egykori plébánosára emlékezve.)

Megítélt forrás: 4 800 000 Ft

Budapest Főváros XX. Kerület Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Memento Vivere! Gondolj az Életre! (Emlékmű állítása a Juta-dombi harcok emlékezetére.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Mezőtárkány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956 Mezőtárkány – Forradalmi lélekharang állítása a Kálvária bejáratánál (A község önkormányzata a Tárkány nevű települések éves találkozójára időzítve a forradalom emlékét idéző lélekharang felállítását tervezi a helyi Kálvária bejáratánál.)

Megítélt forrás: 1 300 000 Ft

Karád Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű létrehozása Karádon (Karád község Önkormányzata egy új emlékműt állít.)

Megítélt forrás: 4 891 140 Ft

Szakonyfalu Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os "Büszkeségpont" kialakítása Szakonyfalu településen ('56-os áldozatokra emlékező „Büszkeségpont”: a falu központi épületének falán elhelyezendő emléktábla és az eseményhez kapcsolódó kiállítás.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Bodajk Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű létesítése Bodajkon (A város központi helyen lévő közparkjában új 1956-os emlékmű állítása környezetrendezéssel.)

Megítélt forrás: 4 700 000 Ft

Művészetbarátok egyesülete

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Egy lánglelkű forradalmár emléke (Emlékkiállítás szervezése és az Obersovszky-díj emlékplakettek legyártása, az elmaradt kiadások pótlása.)

Megítélt forrás: 725 000 Ft

Lövő Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: …A szabadág ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. "Büszkeségpont" kialakítása Lövőn (Számos műemléke mellett Lövőnek 1956-ra emlékező emléktáblája, emlékműve nincs. Az önkormányzat által kijelölt tér középpontjába “büszkeségpontot” állítanának a pályázati lehetőség segítségével.)

Megítélt forrás: 3 662 751 Ft

Kömlő Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű építése Kömlőn (Új emlékmű megvalósítása Kömlőn.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Budajenő Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Budajenői '56-os emlékoszlop felújítása és környezetrendezése (A korábban állított 1956-os emlékoszlop felújítása, környezetének rendbetétele, bővítése valósul meg a projekt során.)

Megítélt forrás: 712 734 Ft

Erdőkertes Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Emlékmű Erdőkertesen (Új 56-os emlékmű állítása valósul meg Erdőkertesen.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Tényő Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kialakítása Tényőn az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (A település kijelölt helyén új 1956-os emlékmű felállítása.)

Megítélt forrás: 3 277 500 Ft

Nagykőrös Város Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Nagykőrösi "Büszkeségpont" létrehozása az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó megünneplésére (A nagykőrösi Hősök terének rehabilitációja, új ülőfelület kialakítása, új emléktábla elkészítése és elhelyezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Nyúl Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű felújítása és a környezetének rendbetétele Nyúlon (Rendezett park képét mutató emlékmű-környezet felújítása, továbbfejlesztése, bővítése.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Nézsa Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os hősi emlékmű és környezetének felújítása (Meglévő 1956-os emlékmű felújítása, kiegészítése és környezetének részbeni bővítése és rendezése.)

Megítélt forrás: 2 097 139 Ft

Nemesgulács Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpontok" pályázat (Az 1956-os emlékmű felújítása,, környezetének kiépítése, rendezése.)

Megítélt forrás: 2 423 055 Ft

Kistelek Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezzünk közösen! - 1956-os emlékmű állítása Kistelken ('56-os kopjafa állítása, területrendezéssel. Az átadási ünnepségen fúvószenekari előadás, állófogadás. Kiállítás '56-os relikviákból, emléktárgyakból. Rendhagyó történelemóra a kisteleki '56-os eseményekről.)

Megítélt forrás: 3 600 000 Ft

Mezőberény Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" Mezőberényben (1956-os emlékmű felállítása Mezőberény központjában.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Pártalapítás és harci cselekmények 1956 őszén a Vajdahunyadvárban (A pályázat két célt tartalmaz: a Petőfi Párt alapításának emléktáblája, valamint egy kültéri és egy beltéri dokumentumkiállítás megvalósítása)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Laczkó Dezső Múzeum

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszke nők Veszprémben, ítélet az '56-os helytállásért (A veszprémi várbörtön egykori celláiban '56-os kiállítás létrehozása.)

Megítélt forrás: 1 876 820 Ft

Ecser Nagyközségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 2233 Ecser, Emlékpart. Belterület 659/1. hrsz. (A település központi helyén kialakított emlékparkban '56-os emlékmű felállítása.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Egy ősz örök emléke (Meglévő emlékmű tisztítása, felújítása és környezetének rendezése.)

Megítélt forrás: 1 422 900 Ft

Fülöp Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezzünk Fülöpön 1956-ra! (A Hajdú-Bihar megyei Fülöp Község Önkormányzata új emlékművet kíván állítani a forradalom emlékére. Az emlékmű egy elkészítendő térburkolaton levő emlékfalat, valamint a burkolat szélén két zászlórudat tartalmaz. A téglafalon névtáblák lennének, rajtuk az '56-os Forradalmi Bizottság tagjainak nevével.)

Megítélt forrás: 1 273 896 Ft

Hajdúsámson város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű felújítása Hajdúsámsonban (A 2002-ben felállított, 2010-ben újabb emléktáblával bővített 1956-os emlékmű tisztítása, felújítása, környezetének bővítése.)

Megítélt forrás: 580 000 Ft

Garadna Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Garadnai 1956-os emlékpark kialakítása (Támfalak építésével kialakított emlékparkban '56-os emlékmű – kőtömb vésett feliratokkal – állítása.)

Megítélt forrás: 3 500 000

Zimány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Zimányban (Új emlékmű állítása az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.)

Megítélt forrás: 2 200 000 Ft

szeptember

Egerszalók Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Forradalmi emlékhely létrehozása Egerszalókon (Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot szimbolizáló emlékmű – lyukas zászló sziléziai fehér márványból, vörös és zöld gránitból – felállítása egy füvesített dombon, éjszakai megvilágítással.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Szóládi Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékhely kialakítása Szóládon (Egy 1956-os emlékhely kialakítása a településen.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Kemestaródfa Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A kegyhelytől nyugatra - Avagy 3000-en távoztak Ausztriába a Miród-forrás kegyhely mellett. (Emlékműállítás a település központjában az 1956-ban országunkat elhagyni kényszerülők emlékére.)

Megítélt forrás: 1 049 642 Ft

Osli Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" létrehozása Osli településen (A 2006 óta meglévő '56-os emlékmű környezetének bővítése, megújítása valósul meg.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Bágyogszovát Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kialakítása Bágyogszováton az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (Új emlékmű kerül elhelyezésre a Községi Önkormányzati Hivatal épülete előtt.)

Megítélt forrás: 3 729 333 Ft

Sajóivánka Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os Büszkeségpont kialakítása, Sajóivánka (A kis Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvő település különleges, a NEO miskolci építésziroda által tervezett '56-os emlékmű felállítását szeretné megvalósítani, amely a falu lakosságának tevékeny részvételét igényli.)

Megítélt forrás: 3 298 344 Ft

Értény Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító „Büszkeségpont” létrehozása (Értény község Önkormányzata emlékművet kíván állítani a Hősök Kertjében, az első és második világháborús emlékhelyek mellé.)

Megítélt forrás: 1 822 450 Ft

Herman Ottó Múzeum

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56 Miskolc – a forradalom emlékezete (2016 szeptembere és decembere között megrendezendő kiállítás a múzeumban. A három termet felölelő kiállítás anyagát, a gerincét képező felvételeken kívül, múzeumi tárgyak, dokumentumok, korabeli hangfelvételek és interjú-anyagok alkotnák.)

Megítélt forrás: 4 941 658 Ft

Hévízgyörk Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű elhelyezése a hévízgyörki Dísz téren ('56-os zászlót ábrázoló, süttői mészkőből készítendő emlékmű felállítása, melyen Márai Sándor idézet olvasható.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Kecskeméti Katona József Múzeum

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "A fa fellobbant, a szén szerteszállt…" Emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára (vándoroltatható külön egységekkel) (A Kecskeméti Katona József Múzeum a forradalom évfordulója alkalmából, emlékszobát kíván létesíteni időszaki kiállításra, amelyben Polgár Zoltán és Polgár Attila valamint a múzeum saját gyűjteménye kap helyet. Az emlékszobát a Kecskeméti Katolikus Főplébánia tulajdonát képező Érseki Helynökség tanácstermében alakítják ki.

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Szirák Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os hősök emlékműve Szirákon (A sziráki önkörmányzat egy új emlékművet kíván elhelyezni a településen a forradalom 60. évfordulójának alkalmából.)

Megítélt forrás: 4 990 626 Ft

Vasszécsenyi Római Katolikus Plébánia

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Abai Imre 56-os mártír faszobra (A Vasszécsenyi Római katolikus plébánia egy magas faszobrot állítatt Abai Imre plébánosnak, mint '56-os mártírnak.)

Megítélt forrás: 1 200 000 Ft

Honismereti Egyesület Lenti

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emléktábla az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Lenti elnökéről (Az 1956-os helyi Forradalmi Bizottság elnökének síremlékére elhelyezendő emléktábla elkészítése és avatása.)

Megítélt forrás: 300 000 Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Nyíregyháza Északi temetőjében található Büszkeségpontok felújítása (A Nyíregyházi Északi Temetőben lévő három emlékmű, emlékhely – a Dandos Gyulára emlékeztető kopjafa, Szilágyi László és Tomasovszky András mártírok síremléke valamint a forradalom és szabadságharc emlékkopjafa – felújítása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Halmaj Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emlékmű az '56-os hősöknek Halmajon (Meglévő korábbi emlékmű rekonstrukciója, bővítése, az emlékhely környezetének rendbetétele.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Fekete Pál Gyűjtemény kibővítése: '56-os Emlékszoba kialakítása (A békéscsabai Kazinczy Általános Iskola jelenleg tárolóként használatos terének felújításával lehetőség nyílik a Fekete Pál Gyűjtemény kibővítésére a Vánsza Pál által felajánlott '56-os emlékeket tartalmazó gyűjteménnyel. A kiállítás megemlékezik a terror áldozatairól, a forradalom napjairól, a csabai áldozatokról, a szovjet megszállásról, a megtorlásról.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Szank Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Szankon (Olyan Büszkeségpont kialakítása, ami egy állandóan nyitvatartó emlékház, kiállítóterem és közösségi tér egyben, és amelyben állandó kiállítás keretében emlékeznek meg Szank és a kistérség 1956-os történetéről, az országos eseményeken túl emléket állítanának Magyar Zoltánnak és a Corvin közi csoportoknak, a Pongrátz-testvérek tevékenységének.)

Megítélt forrás: 4 998 400 Ft

Cserkút Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Cserkút Község új 1956-os emlékműve (1956-os új emlékkő állítása az első világháborús emlékmű és Szent István szobor környezetében, valamint avatási ünnepség megrendezése.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „A Tompa utcai felkelők” emlékmű felállítása (A Ferencvárosi Önkormányzat a forradalom és szabadságharc egyik legjelentősebb fegyveres központjának résztvevőire kíván emlékezni. Az emlékművet a Tompa utca 10. alatt állítanák fel.)

Megítélt forrás: 4 622 800 Ft

"Sztriha Kálmán" Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért.

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Emlékeink az időben – Popovics Lőrinc által tervezett 1956-os szobor avatása” (Egy új emlékmű létesítése és elhelyezése Kiskundorozsmán a Hősök ligetében.)

Megítélt forrás: 4 902 200 Ft

Nyim Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Büszkeségpont születik” – új emlékmű létrehozása Nyim községben az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára (Nyim község 1956-ra emlékező új művészeti alkotást hoz létre parkosított környezetben.)

Megítélt forrás: 4 900 000 Ft

Nagytálya Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi hőseinek emléket állító emlékmű építése Nagytályán (Az 1957-ben ismét önállósult Nagytálya község a Népház és az önkormányzat közötti területen az 1956-os forradalomra emlékeztető egyszerű emlékművet kíván állítani. A sziklakőre fektetett emléktábla '56 hőseire emlékeztet, a megemlékezések évenkénti színhelyéül szolgálhat.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Törley Szalon Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpontok a XVI. kerületben (Babai István bronz mellszobrának felállítása az erzsébetligeti '56-os Láng szobor szomszédságában, valamint Hollay Frigyes bronz domborművének elhelyezése a XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola falán.)

Megítélt forrás: 4 500 000 Ft

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs Kft.

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956 eseményei Somogy megyében – AR és hagyományos kiállítási tér létrehozása a Vármegyeháza megújult belső terében – A Somogy megyei Vármegyeháza megújult terén olyan kiállítás létrehozása, amely megvalósításánál fogva (augmented reality - AR mobil alkalmazás összekapcsolása a hagyományos kiállítótéri elrendezéssel) hatékonyan képes felkelteni a Kaposvárott és Somogy megyében élők, valamint az idelátogató turisták figyelmét.

Megítélt forrás: 4 994 350 Ft

Drávagárdony Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A „Beszélő múlt” emlékfal felújítása és környékének rendbetétele (A drávagárdonyiak egy olyan emlékfalat terveztek, amely tartalmilag összeköti 1848 örökségét, az első és második világháború áldozataira való emlékezést az '56-os forradalommal. A már álló emlékfalat kőburkolattal látnák el, és környékére díszburkolatot helyeznének.)

Megítélt forrás: 1 313 193 Ft

Nagyszentjános Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszekségpont létrehozása Nagyszentjános településen" (Nagyszentjános község lakói az '56-os forradalom eddig hiányzó emlékhelyét kívánják felállítani. A sziklatömbből kiálló kezek, fejek, puskacsövek, a lyukas trikolórt tartó bronz figura, és a drámai hatást fokozó esti nemzeti színű díszvilágítás képezik az emlékmű elemeit.)

Megítélt forrás: 4 950 000 Ft

Kemecse Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os Büszkeségpont kialakítása Kemecsén (A város önkormányzata emlékművet kíván állítani az 1956-os forradalom kerek évfordulójával kapcsolatban.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

BÜKK 900 Természetbarát Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Bódva-völgyi '56-osok emlékmű és emléktúra" létrehozása az Edelényi Járás '56-os forradalmának emlékére.

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Jobb Kor Polgári Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Nagy Gáspár mellszobor köztéri megvalósítása (A Budakeszin működő egyesület a város tíz éve elhunyt lakosa, Nagy Gáspár költő emlékszobrát kívánja felállítani.)

Megítélt forrás: 4 675 000 Ft

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont " felújítása Bősárkányban az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére (A település főterén elhelyezkedő három emlékmű - ezek egyike az 1956-ra emlékező - környezetének rehabilitációja és az '56-os emlékmű tisztítása, felújítása.)

Megítélt forrás: 160 410 Ft

Csenger Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Szabadság nélkül az élet egy fabatkát sem ér" - Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett "Büszkeségpont" létrehozása Csengerben

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Jákfa Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Jákfán (Új emlékhely kialakítása és emlékmű felállítása a község központjában.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Éles sarki harcok Kőbányán (A projekt emlékmű állítására vonatkozik. Kőbánya és egész Budapest számára jól ismert és gépkocsizók nagy tömegei által látogatott területen, amely az Élessarok nevet viseli, a pályázatot benyújtó Kőbányai Önkormányzat egy 2x1x1 m-es mészkő emlékművet állítana.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Brenner János bronzszobrának elkészítése (A Brenner János Nevelési központ egy pályázatot nyújtott be azzal a céllal, hogy szobrot állítson Brenner János katolikus pap elmékére.)

Megítélt forrás: 5 000 000

Mezőszemere Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Mezőszemerei Büszkeségpont létrehozása (1956-os emlékhely kialakítása, emlékmű állítás) (Bukta Imre Munkácsy-díjas szobrászművész egyéni látásmódú, de közérthető szobrát egy új emlékparban kívánja az önkormányzat elhelyezni. A szobor ünnepélyes avatását 2016. október 23-ra tervezik.)

Megítélt forrás: 3 021 605 Ft

Tét Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: „Büszkeségpont” kialakítása Téten az 1956-os forradalom és a szabadságharc emlékére (Tét város önkormányzata emlékművet kíván állítani, amelynek ihletője Márai Sándor: „Mennyből az angyal” című verse.)

Megítélt forrás: 4 584 839 Ft

Budapest Főváros XVIII. Kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: XVIII. kerületi 1956-os emlékliget kialakítása (Egy kerületi területfejlesztési koncepció részeként létesítendő emlékpark.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Olaszfa Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Tihany Árpád emlékmű állítása Olaszfán (Tihanyi Árpád, a győri Liszt Ferenc általános iskola tanára az '56 október 25-i győri tüntetésen elszavalta a Nemzeti dalt. A mosonmagyaróvári vérengzésekről értesülve másnap odasietett, majd a Tanácsháza erkélyéről beszédet mondott az egybegyűlteknek. December 27-én letartóztatták, '57 június 10-én halálra ítélték, december 31-én pedig kivégezték.)

Megítélt forrás: 4 850 000 Ft

Óbudai Múzeum

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Óbuda 1956 (1956-ot feldolgozó múzeumi kiállítás mindeddig nem nyílt Óbudán. A 2016. október 13. - 2017. március 31-ig nyitva tartó tárlat, és a számtalan kapcsolódó rendezvény felidézi a forradalom eddig kevésbé ismert színtereit, szereplőit. Az Óbudai Múzeum időszaki kiállítása „1956 Óbuda” munkacímet kapott.)

Megítélt forrás: 4 010 000 Ft

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Büszkeségpont létrehozása Zalakomárban (A település központi helyén létesítendő '56-os emlékmű.)

Megítélt forrás: 4 318 000 Ft

Kővágószőlős Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Kővágószőlős Községben új tér, "56-osok tere" és új 1956-os emlékhely kialakítása (Térrendezés, helyszínkiválasztás, emlékkő elhelyezése és környezetének kialakítása.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Helesfa Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kiépítése restaurált Zsolnay huszár szoborral, új helyre és talapzatra állítva (Helesfa községben egymás közelében állnak az I. és a II. világháború emlékművei. Ezekhez kívánnak 1956-os emléket helyezni és a meglévőket felújítani.)

Megítélt forrás: 3 349 480 Ft

Kerecsend Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Kerecsend "Büszkeségpont ", '56-os emlékmű állítása (A község, központi helyen, meglévő háborús emlékmű szomszédságában kíván új, gránitból készült 1956-os emlékművet állítani.)

Megítélt forrás: 3 800 500 Ft

Heves Városi Művelődési és Közgyűjteményi Intézmény, Helytörténeti és Sakktörténeti Gyűjtemény, Kő Pál Szobrászművész Állandó Kiállítás

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont a hevesi áldozatok emlékére (A pályázat egy új kiállítóhely létrehozására vonatkozik a Hevesi Helytörténeti Gyűjtemény részeként.)

Megítélt forrás: 2 100 046 Ft

Mecsér Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont létrehozása Mecsér településen (A 620 fős Mecsér község emléktáblát kíván elhelyezni a községháza falán, mely pótolja a település hiányzó '56-os emlékhelyét. A falu 1956 október 25-én 12 tagú Nemzeti tanácsot választott, melynek tagjai a tsz feloszlatását, a begyűjtött gabona visszaadását követelték. A megtorlás nem maradt el.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Toldy Ferenc Gimnázium Sport- és Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Antall József terem kialakításának terve a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából (A Toldy Ferenc Gimnázium Sport-és Kulturális Egyesülete emlékszobát tervez létrehozni Antall József néhai miniszterelnök életútját felidézve.)

Megítélt forrás: 432 150 Ft

Magyar Nemzeti Levéltár

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Csillaghullás Hajdúböszörményben - 1956 (A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú- Bihar megyei Fióklevéltára egy interaktív új kiállítás életre hívására nyújtott be egy nagyon alapos dokumentációval és a korabeli történelem eseményeinek megalapozott tudásával bíró pályázati anyagot.)

Megítélt forrás: 4 840 200 Ft

Szepetnek Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Szabadság, itt hordozta hős zászlaidat az ifjúság." (A Nagykanizsa szomszédságában található település lakói a lebontott Tsz székház vaserkélyéről értesültek 1956-ban a forradalom fejleményeiről. A helyére épített IKSZT épületén jelképesen „visszaállítanák” a vaserkélyt, alatta Szabó Lőrinc szép idézetével ellátott '56-os emléktáblával.)

Megítélt forrás: 382 170 Ft

Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Egy bátor nép új irányt adott a történelem menetének" (A pályázat egy magántulajdonban lévő házban kialakítandó ún. rendvédelmi kiállítóhely megvalósításához kér támogatást a tulajdonos gyűjteményének elhelyezésére, bemutatására.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Ölbő Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Ölbőn (Új emlékmű állítása az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.)

Megítélt forrás: 4 800 000 Ft

Rád Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os múlt, jelen, jövő emlékműve (1956-os emlékmű állítása és környezetének kialakítása a Toperczer kúria jelenleg üresen álló kertjében.)

Megítélt forrás: 4 999 909 Ft

Mány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont-Mány-'56-os emlékmű felújítás (A község a tíz éve állított emlékmű felújítását, környezetének rendbetételét és megvilágítását szeretné megvalósítani. Tereprendezés (részletezve).)

Megítélt forrás: 1 682 220 Ft

Rákóczi Szövetség

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "1956-os forradalom és szabadságharc tótkomlósi emlékműve" (60. évfordulójának megemlékezése céljából új szobor felállítását kívánja a pályázó megvalósítani Tótkomlóson. A kőtömb csiszolt oldalára 100 helyi nemzetőr neve kerül. A kőtömb alsó részén tank részlete kerül. Az emlékmű jobb felső részen lyukas zászló lenne életnagyságban, bronzból.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Gibárt Község önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "LEGYÜNK BÜSZKÉK '56 HŐSEIRE ÉS ÁLDOZATAIRA"- 1956-OS EMLÉKMŰ ÁLLÍTÁSA GIBÁRT KÖZSÉGBEN" (A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kis község, Gibárt, új emlékművet kíván állítani a forradalom tiszteletére.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Nyírvasvári Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont létrehozása Nyírvasvári községben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére (A pályázó emlékművet kíván felállítani.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Mindszenty-Pallavicini emlékmű (Célja: Emlékeztetni az utókort a 60 évvel ezelőtti drámai eseményre. E szobor lenne hivatott bemutatni Mindszenty bíboros hercegprímás állhatatosságát és a rétsági katonatiszt, Pallavicini (Pálinkás) Antal őrnagy mártíromságát.)

Megítélt forrás: 20 000 000 Ft

augusztus

Sajóecseg Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kialakítása Sajóecseg településen (A 60. évfordulóra készítendő, gránit anyagú '56-os emlékmű felállítása.)

Megítélt forrás: 1 776 120 Ft

Budaörs Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Egyedi utcatáblák készítése és kihelyezése a Göncz Árpád utcában és a Bibó István téren." (Összesen kilenc utcatábla elkészítése a két személyiségről elnevezett közterületen.)

Megítélt forrás: 300 000 Ft

Gyugy Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom emlékművének elkészítése (Gyugy községben még nincs 1956-os emlékmű. Az új alkotás, amelyet a forradalom évfordulója alkalmából kívánnak felavatni.)

Megítélt forrás: 999 940 Ft

Vésztő Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "1956, te csillag" - Emlékmű állítása 1956 tiszteletére Vésztőn (Az önkormányzat új '56-os emlékművet kíván létrehozni a templomkertben.)

Megítélt forrás: 4 800 000 Ft

Becske Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Becske községben az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek emlékére (A kis cserháti falu központjában, a felújítás alatt álló I. világháborús emlékmű közelében álló '56-os kopjafa mellé egy a falu bányájából származó óriás bazaltkövet állítanak, csiszolt felületén 3 emléktáblát helyeznek el a 60. évforduló alkalmával.)

Megítélt forrás: 1 408 000 Ft

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os kopjafa Lepsényben (Az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméjének felelevenítése, a társadalmon belül a nemzeti értékek továbbadása a fiatalabb generációknak. A pályázat célja: az eseményeknek emléket állító kopjafa és környezetének helyreállítása, az új emléktábla elhelyezése és az emlékmű közvetlen környezetének felújítása.)

Megítélt forrás: 2 250 000 Ft

Fegyvernek Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Fegyvernek Város 1956-os emlékművének és környezetének rehabilitálása (Meglévő emlékmű statikai és esztétikai felújítása, a térkőburkolat vízelvezetésének biztosítása, a környezet növényzetének rehabilitása.)

Megítélt forrás: 2 173 000 Ft

Csengersima Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharcnak emléket állító "Büszkeségpont" létrehozása Csengersimán (Csengersima község új emlékművet kíván állítani az 1956-os forradalom 60. évfordulóján.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Mihályi Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont létrehozása Mihályi településen" (Mihályi községnek nincs 1956-os emlékműve. A pályázat a megtorlásokat elszenvedők és 1956 emlékét jelképező büszkeségpont létrehozásának lehetőségéért készült.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Aldebrő Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű állítása, "Büszkeségpont" kialakítása Aldebrőn (Történelmi emlékpark területén az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és áldozatainak emléket állító faragott büszkeségpont létrehozása.)

Megítélt forrás: 1 108 756 Ft

Bér Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Béri '56-os Büszkeségpont létrehozása (Bér Község Önkormányzata saját tulajdonában lévő területen egy helyi szobrász alkotását kívánja a forradalom évfordulójára elkészíttetni.)

Megítélt forrás: 4 979 844 Ft

Felsődobsza Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Meglévő emlékmű felújítása, kiegészítése, környezetének rendbetétele Felsődobszán (Meglévő emlékmű felújítása, kiegészítése és környezetének rendbetétele.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

július

Tarján Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Tarjáni hősök – 1956 (Az 1956 november 9-i tarjáni fegyveres ellenállók közül öten a templomkertben életüket vesztették a szovjetekkel vívott csatában. Emléküket a temetőben felállítandó márvány fejfán kívánják megőrizni, valamint a csata színhelyén 1991-ben elhelyezett 1956 feliratú kőtömb környékét szeretnék megtisztítani.)

Megítélt forrás: 1 800 000 Ft

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékszoba kialakítása önkormányzati épületben (Az épületben olyan emlékhely kerülne kialakításra, ahol egyrészt általános szempontból mutatják be az ’56-os forradalmat, másrészt elhelyezik a dr. Schmidt Imrére vonatkozó dokumentumokat.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Hugyag Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont kialakítása Hugyag Községben (A hugyagi önkormányzat a helyi emlékházat felújítja, amelyben hagyományosan az '56-os megemlékezéseket tartják. Az épület hátsó részében egy 1956-os emlékszobát alakítanak ki.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Csepeli Büszkeségpont (A forradalom és szabadságharc kiváltó okait, főbb történéseit és meghatározó személyei mellett az „átlagember” önfeláldozását is bemutató és átörökítő állandó kiállítás létesítése.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Békéscsabai Médiacentrum Kft.

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A mi forradalmunk (A város főterén, szeptember 6-tól november 4-ig tartandó szabadtéri kiállítás keretében mutatják be a helyi és országos események dokumentumait, fotóanyagát, sajtóját, a Rákosi-korszak forradalomba vezető hétköznapjait, a személyi kultusz megnyilvánulásait, az ÁVH rémtetteit, s a megtorlást.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Maklár Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Maklári "Büszkeségpont" kialakítása (A korábban felállított '56-os kopjafa felújítása, környezetének rendezése és egy emlékpark kialakítása.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Csorna Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Szabadságunk gyökere (Az 1956-ban elhunyt három, „csornai kötődésű polgár” síremlékének felújítása. A síremlékek ünnepi megáldása és felszentelése.)

Megítélt forrás: 1 521 450 Ft

Balatonalmádi Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Balatonalmádi Büszkeségpont – Ungár József-emlékmű felállítása (A város önkormányzata emlékmű felállításával kíván megemlékezni a Vörösberényben született és 1953-ban antikommunista tevékenysége miatt kivégzett Ungár Józsefről.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Alfresco"- A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázata az 1956-os eseményekre emlékező "Büszkeségpont" létrehozására (A tervezett büszkeségpont helyszínén két kiállítást szeretnének megvalósítani. 1. Háború és forradalom között - a Képzőművészeti Főiskola 1945-1956-ban. 2. Open Art alkotóhét. 5000 főt kívánnak elérni a két rendezvénnyel.)

Megítélt forrás: 10 000 000 Ft

Tiszanána Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont Tiszanánán (Az '56-os eseményekben tanúsított helytállásáért elismerésben részesült Bánrévi Bálint és Kis Tibor, az '56-os események budapesti áldozata Kis György. Emléküket örökítik meg az emlékhelyen.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Keszeg Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére kialakítandó "Büszkeségpont" Keszeg község területén (A forradalom és szabadságharc emlékére Koltai László szobrászművész alkotta szobor, emlékmű felállítása.)

Megítélt forrás: 4 979 844 Ft

Vásárosnamény Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Emléktábla a Vásárosnaményi Járási Nemzeti Bizottság alakuló ülésének helyt adó épület falára (A vásárosnaményi Járásbíróság falára helyezendő emléktábla az 1956. október 30-án megalakult Járási Nemzeti Bizottságra emlékeztet, akik megakadályoztak mindennemű erőszakos cselekedetet a településen.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

KIÚT Térségfejlesztési Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpontok Kárpátalján (A pályázó Kárpátalja különböző közintézményeinek falán kíván emléktáblákat elhelyezni.)

Megítélt forrás: 1 484 000 Ft

Füzesabony Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A Füzesabonyi '56-os emlékmű felújítása, "Büszkeségpont" kialakítása (A Füzesabonyi '56-os emlékmű helyreállítása, környezetének felújítása.)

Megítélt forrás: 978 000 Ft

június

"Eötvös József" Cigány–Magyar Pedagógiai Társaság

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Dilinkó Gábor" emlékszoba – Újpesten találkozik a magyarság és a cigányság közös történelme (Az újpesti központú, országos közhasznú nemzetiségi egyesület Dilinkó Gábor emlékére létesítene emlékszobát. Dilinkó Gábor festőművész 1956-ban őrnagyi fokozattal állt a forradalom mellé.)

Megítélt forrás: 1 870 000 Ft

Rákoskerti Polgári Kör

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os nemzetőr emlékmű (Emlékmű elhelyezése, Rákosmentén a XVII. kerületben. Az emlékmű egy '56-os nemzetőrt ábrázol, 3,5 méter magas szobor formájában.

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Kuruc Hagyományörző Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Rákóczifalva és térsége 1956-os hőseinek emlékhelye (Egy új emlékszoba és kiállítóegység létrehozása.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Kiskunfélegyházi 1956-os emlékmű létrehozása (Új emlékmű felállítása és környezetének kialakítása a kiskunfélegyházi Hősök parkjában.)

Megítélt forrás: 4 994 800 Ft

Pócspetri Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Pócspetri - Büszkeségpont létrehozása, kiállítóhelység kialakítása, a "Pócspetri ügy" kiállítási anyag elkészítése (A nyírségi Pócspetriben 1948. június 3-án az egyházi iskolájuk államosítása ellen tiltakozó helybéliek felügyeletére rendelt rendőr véletlenül agyonlőtte önmagát. A híres „Pócspetri ügy”méltó dokumentálását, az utókornak való hiteles bemutatása.)

Megítélt forrás: 4 998 000 Ft

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Tóth Ilonka szülőházának emlékhellyé alakítása (Az 1957. június 28-án mártírhalált halt Tóth Ilonka szülőházának, Árpádföld egyik legrégebbi épületének emlékházzá alakítása. A rekonstrukció után az épület visszanyeri eredeti formáját.)

Megítélt forrás: 50 000 000 Ft

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "…A szabadág ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem." (A bodrogkeresztúri „Emlékezés parkban”, a meglévő emlékhely kiegészítéseként az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékművét kívánják helyezni.)

Megítélt forrás: 4 750 000 Ft

Nemesszalók Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "Büszkeségpont" kialakítása Nemesszalókon az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (A kis-Marcal völgyi település a temetőkert elkülönített részében '56-os emlékhelyet létesít, hogy legyen hol emlékezni, emlékeztetni. A pályázó egyszerű, szolid, színvonalas, hiánypótló emlékmű létrehozását vállalja.)

Megítélt forrás: 2 526 900 Ft

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékhely kialakítása Nyírbogáton (A tönkrement '56-os kopjafa helyett szobrot állítanak a település központjában elhelyezkedő Béke téren. A Bíró Lajos szobrász által alkotott kompozíció utal a falun átvonuló szovjet tankok okozta rettegésre, emlékeztet a falu meghurcolt embereire, a hősökre.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Zalakaros Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A magyar nemzet szelleme és reménye legyőzhetetlen – '56-os emlékmű Zalakaros hőseinek emlékére (Zalakaros Város Önkormányzata Béres János szobrász tervei alapján készülő új, 1956-os emlékművet állít fel.)

Megítélt forrás: 4 825 200 Ft

Vasalja Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Büszkeségpont Vasalján (Vasalja Község központjában az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek, mártírjainak tiszteletére állítanak emlékművet.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

május

Szombathelyi Egyházmegye

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Brenner János emléktáblájának felállítása és kiállítóterem kialakítása (Dr. Veres András megyéspüspök javasolja, hogy a szombathelyi Püspöki Palotában alakítsanak ki emlékszobát és emléktáblát Brenner János 1957. decemberében meggyilkolt lelkész emlékére és tiszteletére.)

Megítélt forrás: 3 476 000 Ft

Tokaji Írótábor Egyesület

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Gérecz Attila-emléktábla készítése és elhelyezése (Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősi halott költőjének a Tokaji Ferenc Gimnázium emlékparkjában az idei Irótábor záróeseményeként emléktáblát kívánnak avatni.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Mezőberényi Református Egyházközség

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: Ravasz László, a hős református püspök (Udvardi Anikó szobrászművész által készítendő mellszobor felállítása a mezőberényi református templom előtti téren.)

Megítélt forrás: 2 336 000 Ft

Ecséd Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emlékmű állítása Ecséden (Az '56-os forradalom és szabadságharc új emlékművének elkészítése és elhelyezése.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Tófaluért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: A Tófalui '56-os emlékmű felújítása, környezetének rendbetétele (A 2007-ben állított 1956-os, kopjafával díszített emlékhely környezetének felújítása, igényes rendbetétele)

Megítélt forrás: 1 327 150 Ft

Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "A hősök emlékezete…" – Emléktábla elhelyezése az '56-os események hőseinek emlékére (1956 hőseire emlékező gránit emléktábla elhelyezése az önkormányzat udvarán.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Római Katolikus Plébánia

Pályázati konstrukció: „Büszkeségpont” pályázat

Pályázat leírása: "… a szabadság, olyan mint a napsugár" - Kenyeres Lajos plébános 1956 (Köztéri mellszobor állítása Kenyeres Lajos, az 1956-os forradalmat követően megölt plébános emlékére.)

Megítélt forrás: 1 120 000 Ft

február

O'sváth Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Életem - O'sváth György életrajzi könyve (O’sváth György memoárjának megjelentetése.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Wincom Hungary Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 56 múlt és jelen - Képes időutazás (művészeti album)(Korabeli felvételek az '56-os Budapestről, jelenkori, azonos nézőpontból fotózott látványokkal egybemontírozva, egymás fölé helyezve.)

Megítélt forrás: 3 282 400 Ft

Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság reményében Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban - című kötet kiadása (Miklós Péter [Emlékpont] csongrádi települések és kiemelkedő személyiségek '56-os cselekedeteiről és helytállásáról szóló tanulmánykötete.)

Megítélt forrás: 600 000 Ft

Jobb Bajáért Polgári Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom Baján (A 20 éve kiadott Az „októberi szabadság emlékműve Baján” című várostörténeti könyv újrakiadása friss kutatási eredményekkel kiegészítve: miként lehetett Baja az '56-os forradalom egyik kiemelkedő csomópontja, hogyan került a „forradalom lángja” a további városokba.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Focus-Trió Lapkiadó és Kereskedelmi Bt.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Fényes október" (A pályázó célja egy öt részből álló ismeretterjesztő sorozat készítése, amelynek segítségével tájékoztatja Sátoraljaújhely lakosságát – ezen belül elsősorban a fiatalokat – az országos és sátoraljaújhelyi 1956-os történésekről.)

Megítélt forrás: 2 056 866 Ft

Paor Lilla Klára

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Nem állunk meg félúton … " - interjúkötet a forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára ( Interjúkötet készítése, amely méltó emléket állít a forradalom és szabadságharc hőseinek, tanúinak és mindazoknak, akik részesei voltak a történelmünk ezen kiemelkedő időszakának.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Közi Horváth József Népfőiskola Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ne hagyjuk feledésbe merülni ötvenhat emlékét (Közi Horváth József három röpiratának, Vécsey József szerkesztette Mindszenty bíboros című kötet újrakiadása, és a „Hit, nemzet, magyarság” című konferencia anyagának megjelentetése.)

Megítélt forrás: 4 996 490 Ft

Dr. Martinkó Károly

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Hittel, szívvel és fegyverrel (Dr. Martinkó Károly célja egy olyan kötet megjelentetése, amelyben egymástól több tekintetben eltérő életutakat mutat be.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

dr. Tóth Eszter Zsófia

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Csömöri Hősök 1956 (A csömöri fiatalok 1951-es szervezkedési ügyét, illetve a szintén csömöri illetőségű Dömötör Zoltán 1956-os felkelő történetét jelenteti meg könyv formájában.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

január

Ivády Nóra

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Szeretők - regény (1956 októberében a Honvédelmi Minisztérium vezetői reszketnek, hogy visszatérnek a "Horthy-fasiszták", hogy elvesznek a szocializmus vívmányai. A regény azt meséli el, hogyan lesznek egyesekből forradalmi hősök, másokból árulók.)

Megítélt forrás: 2 264 400 Ft

Tóth János

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Sebestyén Benedek: Jól kapaszkodj meg az ülésben című '56-os regény kiadása (Sebestyén Benedek református lelkész, szobrászművész posztumusz regényének megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Történelmi Vitézi Rend Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: '56-os szabadságharcosok visszaemlékezései (A Vitézi Rend 40 tagjának visszaemlékezése a forradalom napjaira, és a megtorlások idejére.)

Megítélt forrás: 2 350 000 Ft

Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kistarcsától a Széna térig - Deák Gergely élete (Az elfelejtett Széna téri szabadságharcos életrajzának kutatása, megírása, kiadása, terjesztése.)

Megítélt forrás: 2 312 000 Ft

Audiovizuális Szociális Szövetkezet

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Nógrád forradalma - kiadvány (A Nógrád megyei forradalmi eseményekről készült film és abból kimaradt szereplők és hozzátartozóik interjúi. A megye nagyobb városai valamint jelentősebb falvak szereplői is nyilatkoznak. 24 interjú, korabeli fotók, bevezető történész szakértők részvételével.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Multiplatform Média Kft. (Asociata Fostilor Detinuti Politici Volt Politikai Foglyok Szövetsége társszervezete)

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Magyar sors – határainkon kívül élő magyarság a forradalom védelmében, sorsuk alakulása, meghurcoltatásaik története (A pályázó célja Sepsiszentgyörgyön konferenciát rendezni az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc erdélyi hatásáról és következményeiről, ezen belül hangsúlyosan az erdélyi magyarságot ért megtorlásról.)

Megítélt forrás: 4 062 218 Ft

december

Absolut Media Zrt.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 The Hungarian Revolution and War of Independence (A Budapest Business Journal című lapban az 1956-os forradalmat bemutató cikksorozat megjelentetése.)

Megítélt forrás: 4 355 000 Ft

Tata Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Itt élned, halnod kell" Források a tatai 1956-os forradalomhoz Helytörténeti könyv megjelentetése (A tatai eseményeket széleskörűen összefoglaló kiadvány megjelentetése.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Déri Múzeum

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "1956: történelem és emlékezet" - Pákozdy Ferenc verses emékiratának illusztrált kiadása (A 38 (eddig kiadatlan) versből álló ciklus kiadása.)

Megítélt forrás: 1 300 000 Ft

Nagymágocsi Fiatalok Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Kutató fiatalok közös múlt, közös felelősség, közös emlékezet" (Saját kutatásokon alapuló kb. 120 oldalas helytörténeti kiadvány megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Munkások '56 - tanulmányok (A projekt célja az „1956 és a szocializmus – válság és újragondolás” című konferencián elhangzó előadások alapját képező tanulmányok megjelentetése.)

Megítélt forrás: 3 139 900 Ft

Művészetek Háza

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Mészáros Gyula: Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956. című kötet, második kiadás (A pályázó az ismert helytörténész, 1956-os kutató Mészáros Gyula alapművének számító kötet újrakiadását tervezi.)

Megítélt forrás: 2 599 999 Ft

Könyvpont Nyomda Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Csoma Mózes: Korea és Magyarország 1956-ban (1956 társadalmi visszhangja a Koreai-félszigeten, különös tekintettel, a Magyarországi eseményekkel való szolidaritási mozgalmakra Dél- Koreában.)

Megítélt forrás: 814 925 Ft

Debreceni Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 56:10:23, te suhanc. (Filmtanulmányok). A forradalom és szabadságharc szociológiai hatásai és következményei. (1956-os tematikájú filmalkotások elemzései kötetbe szerkesztve, történeti, esztétikai, szociológiai, pszichológiai kontextusaiba ágyazottan.)

Megítélt forrás: 4 999 990 Ft

Cigánd Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Nagy István: Azok az '50-es évek munkacímű könyv megjelentetése (A BAZ megyei Cigánd 1950–60-as évek mikrovilágát megjelenítő néprajzi-helytörténeti-politikatörténeti munka kiadása.)

Megítélt forrás: 1 468 790 Ft

Aeramentum Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Puskás, a legismertebb magyar című könyv megjelentetése idegen nyelveken (Öt idegen nyelven kívánják megjelentetni a magyarul és angolul már sikert aratott könyvet.)

Megítélt forrás: 4 700 000 Ft

Libri Könyvkiadó Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba, Majtényi György: '56 színei munkacímű könyv kiadása (A pályázó célja a Majtényi György, Mikó Zsuzsanna és Szabó Csaba szerkesztésével megjelenő „Az én '56-om” – a pályázat más részeiben: 1956 színei munkacímű kötet – szöveggyűjtemény – megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

András Ferenc

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: András Tibor: történeti festő a 20.században (András Tibor 1956-os képzőművészi és foto-dokumentarista tevékenységének feldolgozása és könyvben való megjelentetése.)

Megítélt forrás: 2 777 000 Ft

november

DBP Hungary Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A tervezett kiadvány célja, hogy bemutassa 10 db irodalmi alkotáson keresztül, 1956. október 23-a eseményeit egyéni nézőpontokon, személyes sorsokon keresztül. A 48 oldalas, A5-ös méretű kiadvány a Könyves Magazin mellékleteként lesz elérhető.

Megítélt forrás: 2 570 000 Ft

Antológia Kiadó és Nyomda kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az Írószövetség története és az Ötvenhat emigrációs szemmel – Elemző írások 1956 forradalmáról (1964–2014) című kötetek kiadása (A szervezet két kiadványt kíván kiadni:, Elek István, Kiss Gy. Csaba, Lezsák Sándor, Márton Gyöngyvér – Az írószövetség története (1945–1957), valamint Csapó Endre – Ötvenhat emigrációs szemmel – Elemző írások 1956 forradalmáról (1956–2014) címmel.)

Megítélt forrás: 3 700 000 Ft

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os Nógrád megyei emlékhelyek falinaptára a 2017-es esztendőre (A naptár tartalmazza majd a helyi és környékbeli települések emlékműveinek fotóit, valamint egy Glivicében lévő emléktáblát, amellyel az ott élők emlékeznek az ’56-os eseményekre.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Dr. Vehrer Adél

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956 utáni megtorlás a sokorópátkaiak életében (Az 1956-os forradalom sokorópátkai eseményeit és az azt követő megtorlást mutatja be interjúk és levéltári források tükrében.)

Megítélt forrás: 1 623 000 Ft

FÁBIÁN Nyomdaipari Bt.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Lyukas október - verses-prózai emlékezés fotókkal, emlékiratok, interjúk, interjúkötet (Szűk Balázs „Lyukas október” című, édesapjáról szóló prózai visszaemlékezésének és verses reflexióinak kiadása, képmelléklettel.)

Megítélt forrás: 400 000 Ft

Gondolat Kiadói Kör Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kovrig Béla National Communism and Hungary című angol nyelvű kéziratának magyar kiadása (Az 1958-ban angol nyelven megjelent szociológiai tanulmány kiadása magyar nyelven, első alkalommal.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 egri hősei (A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár az 1956-os forradalomban részt vett, a forradalmat követő megtorlás során meghurcolt egri vonatkozású személyek életrajzi gyűjteményét adná közre.)

Megítélt forrás: 1 628 913 Ft

Pataky Adrienn

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Egy irodalom- és kultúrtörténeti tanulmány [70-80.000 leütés], illetve egy ismeretterjesztő cikk megírása [10-15.000 leütés] az újholdas Lakatos Istvánról és 1956 körüli szerepéről és egyéb, ehhez kapcsolódó munkák (Lakatos István 1956 körüli szerepéről egy tanulmány és egy ismeretterjesztő cikk megírása, előadások szervezése szerepel a projekt programjai között.)

Megítélt forrás: 300 000 Ft

Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 - Forradalmi napok Vásárosnamény, Sztálin utca 49. (Egy 1956-ban 9-10 éves fiú - ma már idős férfi - ismerteti 150 oldalas kéziratát 1956-os emlékeiről és talált iratokról.)

Megítélt forrás: 499 050 Ft

Hungarovox Kulturális Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Bakacsi Ernő: '56-os Mozaik című ismeretterjesztő, múltidéző könyv megjelentetése (Az '56 őszén Budapestet bejáró egyetemista szemtanú emlékirata – ismeretterjesztő, múltidéző könyv.)

Megítélt forrás: 457 000 Ft

október

Mészáros Károly Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc hajdúdorogi emlékei - Hajdúdorogi füzetek 19. kötetének megjelentetése (Az 1956-os forradalom hajdúdorogi eseményeinek a bemutatása, kiegészítve helyi megemlékezésekről készült fotókkal és más dokumentumokkal.)

Megítélt forrás: 1 586 868 Ft

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület/Szombat

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és a zsidóság (A Szombat c. folyóirat tematikus száma az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából.)

Megítélt forrás: 1 400 000 Ft

Makó Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A forradalom emlékezete 1956-2016 (A makói eseményeket különböző kiadványokban mutatja be. Az elmúlt évtizedekben feldolgozó és bemutató írásokat egy kötetben adja közre.)

Megítélt forrás: 612 000 Ft

1956-os Magyarok Világszövetsége

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: EGY PESTI SRÁC A CORVIN KÖZBŐL (A Varga Jánossal készült interjúkötet megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 193 500 Ft

Scolar Kiadó Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Eszter Balázs & Phil Casoar: A Budapest hősei c. mű kiadása (A projekt célja, hogy az Eszter Balázs és Phil Casoar francia nyelven 2006-ban megjelent Les Héros de Budapest című munkáját az újabb kutatások eredményeit tartalmazó fejezettel kiegészítve megjelentesse.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Új Város Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ötvenhat lelke – olasz nyelvű kiadás (A kötet elsősorban a budapesti műegyetemista fiatalok politikai önszerveződésének történetét tárja fel, történeti-szociológiai elemzéssel.)

Megítélt forrás: 4 064 471 Ft

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Rektori Kabinet

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Nyugati magyar diákmozgalom 1956 után (Várallyay Gyula két, korábban már megjelent munkájának egy kötetbe szerkesztett kiadása.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Kecskési Civilek a Környezetünkért Érdekvédelmi Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Mit jelentenek számomra az 1956-os események?" (Visszaemlékezések gyűjtése Kecskés városrészen és környékén, majd azok alapján egy interjúkötet összeállítása, a gyűjtött emlékanyag kiállításon történő bemutatása.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Kovács László István

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Erdősori iratok - Iskolatörténet az 1956-os forradalom eseményeit követően (Egy 1956-ban létrehozott általános iskola történetét mutatja be.)

Megítélt forrás: 1 599 550 Ft

Veress Katalin Noémi

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Én kétszer születtem"(munkacím) (Az ismert újságíró az 1956-ban a mosonmagyaróvári sortüzet túlélt Mondvay Jenővel készített életinterjút tartalmazza a készülő kötet.)

Megítélt forrás: 753 750 Ft

Dr. Szigethy Gábor

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Napló múlt időben, 1955. július-augusztus - 1957. május című kézirat megírása, összeállítása (Egy mai filosz, bölcsészdoktor fiktív, retrospektív naplója gyerekkori évei, a kulminatív 1955-57-es évek látleletével, akkori élményeit dúsítva a ma újraolvasott dokumentumokkal, forrás- és ismeretanyaggal.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Pongrátz Gergely 56-os Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Pongrátz Gergely '56-os Emlékmúzeum Kiadványai Sorozat (Kiadványsorozat az 1956-os magyar forradalom eszméinek ébrentartására, a kisunmajsai '56-os emlékhely létesítményeinek fenntartására és az emlékhely körül kialakult társadalmi élet támogatására jött létre 2011-ben.)

Megítélt forrás: 6 000 000 Ft

Tiszafüredi Humanitás Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kisemmizve, a rendszer ellenségeként (Ujvári László (1919-1996) tiszaderzsi születésű kisiparos életútja.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Napkút Kiadó Kft

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Plamen Dojnov: 1956 – A magyar felkelés és a bolgár irodalom Fenyvesi Félix Lajos: Arcok örökidőben (A kiadó két kiadványt ad ki. Az egyik Plamen Dojnov irodalomtörténeti feldolgozása, a másik Fenyvesi Félix Lajos interjúkötete.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

szeptember

Ilyés Gábor Zsolt

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékezete: Az 1956-os forradalom emlékjelei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (A forradalom emlékére Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében felállított emlékműveket, emléktáblákat mutatja be a pályázó.)

Megítélt forrás: 964 625 Ft

Oláh Mátyás László

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Huszonhárom '56-os című művészeti album (Három művész – Kiss Adél festő-, Oláh Katalin és Oláh Mátyás László szobrászművészek – 23 ’56-osról készült portréit tartalmazó album kiadása.)

Megítélt forrás: 4 545 990 Ft

Budapest Főváros VII.kerület Erzébetváros Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Erzsébetváros – 1956 (a kiadni kívánt kötet munkacíme)(Az 1956-os forradalom erzsébetvárosi eseményeinek bemutatása.)

Megítélt forrás: 3 500 000

litera.hu Tartalomszolgáltató, Kiadó és Produkciós Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Szigorúan bizalmas akták – "Jó, hát akkor itt fogunk élni" (Egy ügynökakták irodalmi feldolgozása.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Erzsébetvárosi Civil Szervezetek Szövetsége

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Távolodó Árnyak - '56-os forradalmi portrék Erzsébetvárosból (A forradalom VII. kerülethez kötődő még élő szemtanúival készített riportkötetet kiadása.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Audiórium Hungaricum Előadó-művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Csapataink harcban állnak - ifjúsági regény (Egy ifjúsági filmforgató regényről van szó, amelynek főszereplője két fiatal és egy angol újságíró, aki a forradalom áldozata lett. Ezen túl közlik Dózsa László színművész visszaemlékezését.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Laczkó Dezső Múzeum

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A vidék forradalma, 1956-os tárgyak és dokumentumok a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményeiben (A pályázó célja, hogy a forradalom és szabadságharc és a megtorlás időszakából a múzeum tulajdonába került irat, dokumentum és nem utolsó sorban tárgyi anyagot múzeumi katalógusként is értelmezhető kiadványban, könyvben megjelentesse.)

Megítélt forrás: 2 260 125 Ft

Kossuth Múzeum

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 56 Cegléden. Dokumentumok a Kossuth Múzeum gyűjteményében (Az 1956-os forradalom ceglédi eseményeinek a Kossuth Múzeumban őrzött, rendkívül gazdag dokumentumanyagára támaszkodva kötetben kívánja összegezni a forradalmi napok és a megtorlás időszakának helyi történéseit.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kossuth Kiadó Zrt.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956: A szabadság napjai (munkacím) című könyv kiadása (Az 1956-os forradalom történetével kapcsolatos tanulmány és cikkgyűjtemény fotókkal kiegészítve.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Kisújszállás Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékezete Kisújszálláson (Ünnepi kötet kiadása Kisújszállás ’56-os történeteiből.)

Megítélt forrás: 1 400 000 Ft

Püski Kiadó Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Csete Örs: 1956 BUDAPEST Arcok és sorsok c. albumának bővített újrakiadása magyar, valamint angol nyelvű kötetben (Közel 100 egykori forradalmár portréját – elsősorban pesti fiatal forradalmárokét tartalmazza. A portrék mellett az interjúalanyok életéből rövid vallomásrészleteket is közöl.)

Megítélt forrás: 4 160 000 Ft

Szendrői Ifjúságért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Egy antikommunista életút Szatmárnémetitől Márianosztráig (Hatvani Viktor 1956-os elítélt életútja az első világháborútól haláláig.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békési Téka című kiadványsorozatában Vincze Gábor történész tanulmányának megjelentetése "Forradalom és megtorlás Békésen" címmel (Vincze Gábor történész munkája, amely a Békési Téka című múzeumi könyvsorozat 54. köteteként jelenik majd meg, a Békés községben 1956-ban történt forradalmi eseményeket mutatja be, amelyek vezetői az egykori helyi Kisgazdapárt tagjai voltak. A helyi népesség támogatásával a forradalmárok megszerveztek egy békés forradalmi hatalomátvételt, és politikai stabilitásuk egész az év végéig kitartott. A kötet eredeti dokumentumok közlésével támasztja alá a forradalom és a sokakat érintő megtorlások tényeit.)

Megítélt forrás: 1 039 350 Ft

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 Gyulán: emlékezések (A városi könyvtár az őrizetében levő 12 interjú hanganyagát kívánja könyv formájában, előszóval és részben magyarázó jegyzetekkel ellátva forráskiadványként közreadni.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Balatonfüred Városért Közalapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Füred '56 (munkacím) – könyv megjelentetése (A tervezett kötet a még élő résztvevőkkel készített mélyinterjúkon keresztül mutatja be Balatonfüred és a régió eseményeit, a résztvevők életútját az előzményektől a későbbi megtorlásokig és a megőrzött, lyukas közepű zászló történetét. A tervezett kötetben első alkalommal kerülhetnek közönség elé a magánszemélyek tulajdonában lévő fotók és írásos dokumentumok.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Magyar Orvostörténelmi Társaság

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Orvosok az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Forradalomtól a megtorlásig – naplók, iratok, egykorú dokumentumok tükrében (Orvosok az 1956-os forradalomban és szabadságharcban. Forradalomtól a megtorlásig-naplók, iratok, egykorú dokumentumok tükrében.)

Megítélt forrás: 2 887 500 Ft

dr. Neducza Náda

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ócsai Károly monográfia angol nyelvű fordítása (Ócsai Károly (1938-2011) szobrászművész életéről és művészetéről szóló monográfia.)

Megítélt forrás: 600 000 Ft

Tragor Ignác Múzeum

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Pogány Sándor '56-os naplójának kiadása (Pogány Sándor váci nyugdíjas 1956. november 4. és 1957. január 23. között írt naplójának közlése.)

Megítélt forrás: 587 800 Ft

Turai Tamás Péter

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Egy '56-os népítélet anatómiája – egy per és utóélete /munkacím/ (Ózdon 1956 október 29-én a tömeg meglincselt három belügyi alkalmazottat. A megtorlás során ezért három személyt kivégeztek.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Oriold és Társa Kiadó és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Andrási Andor: „Levelek a túlvilágra. Egy 20. századi életút” című könyv javított, bővített kiadásának megjelentetése (Andrási Andor 1956-ban az ELTE vegyészhallgatójának élettörténete, amelyben részletesen foglalkozik az ELTE TTK-án lezajlott forradalmi eseményekkel.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Problémakutató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Dudás-ügy 1956 (A megtorlás első pere: Dudás József és Szabó János elitélése) (Az '56-os forradalmat követő első koncepciós perről és a per két áldozatáról szóló monográfia készül.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Bibó István Közéleti Társaság

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os magyar forradalom és az értelmiség („Az 1956-os magyar forradalom és az értelmiség” című konferencia előadásainak szerkesztett kiadása.)

Megítélt forrás: 1 400 000 Ft

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom csehszlovák dokumentumai (1956–1958) (A pályázó a csehszlovák párt és állami szervek olyan 1956-ban keletkezett, a magyar forradalomra vonatkozó iratait tenné közzé, amelyek különböző cseh levéltárakban találhatóak.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Friends of Hungary Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az én forradalmam – Visszaemlékezések 1956-ról. ('56-os résztvevők visszaemlékezéseit tartalmazó kötet kiadását valósítja meg a Kedvezményezett.)

Megítélt forrás: 4 310 836 Ft

"Sztriha Kálmán" Közhasznú Alapítvány a Kiskundorozsmai Közösségek Fejlesztéséért.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kiskundorozsma az 1956-os események tükrében (Az alapítvány Kiskundorozsma 1956-os történetével kapcsolatos visszaemlékezés gyűjteményt ad ki.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Csongrád Megyei Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Szikra, láng, hamu – Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Csongrád megyei emlékezete. (A megyei önkormányzat reprezentatív ismeretterjesztő kötetet jelentet meg az 1956-os emlékév keretében.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Vesz-Pannon Média Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Egy szívvel – két hazában (Arnóczky Pál nyugállományú ezredes, 1956-os katonatiszt önéletrajzi írását kívánja megjelentetni.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Rainer M. János: Az 1956-os magyar forradalom - Bevezetés (Az '56-os forradalom főbb jellemzőit és sajátosságait, korszakos jelentőségét bemutató kötet elkészítése.)

Megítélt forrás: 4 200 000 Ft

Fort-Inn Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Le(Bilincselő)szavak" - ismeretterjesztő kiadvány fiataloknak a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 11.C osztályának megrázó történetéről (A csíkszeredai Vegyeslíceum – ma Márton Áron Gimnázium – 11. C osztálya tanulói és az iskola tanárai 1959-es meghurcoltatásának a történetét szeretné az iskolás korosztály számára közérthető módon ismertetni.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Krebsz János

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Siklós,1956 (A Bender Józseffel (1956-ban Siklós nemzetőrparancsnoka, akit hat év börtönre ítéltek) készült interjú anyagának könyv formában történő megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 270 000 Ft

Zsumbera Árpád

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Old Boy" - Farkas Dénes élete (Farkas Dénes agrárszakember, a Demokrata Néppárt képviselője életútjáról szóló monográfia megírása és megjelentetése.)

Megítélt forrás: 780 000 Ft

Jókai Mór Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Magyari Jenő Dezső: DISNOK eladók itt, 1956 című helytörténeti kötetének megjelentetése (A szerző egy vidéki kisváros (Pápa) 1956-os történéseit és a megtorlás időszakának évtizedeit sűríti regényébe, mely egy elrejtett és a fiatalabb generáció által később megtalált '56-os napló alapján mondja el hőseinek sorsát a forradalom idején, és azt követően.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Barankovics István Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Hozzáadott érték" – Magyar Kereszténydemokraták és 1956 (A pályázat célja a Demokrata Néppárt II. világháború utáni történetének felvázolása után bemutatni a párt 1956-os újraindulásának körülményeit, céljait, vezetőit, a megtorlás elszenvedőit, az emigrációba kényszerültek további sorsát.)

Megítélt forrás: 1 100 000 Ft

Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Helytörténeti kötet megírása és megjelentetése Biatorbágyon az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából (Egy helytörténeti kiadvány megjelentetését tervezi az alapítvány Biatorbágy 1956-os történéseivel kapcsolatban.)

Megítélt forrás: 815 000 Ft

Móricz Zsigmond Alapítvány Hét Krajcár Kiadó

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: El ne felejtse, aki él - Tamási Lajos legszebb versei az 1956-os magyar forradalomról (Tamási Lajos legszebb vereseinek kiadása, majd több, a kötet megjelenéséhez köthető rendezvényen annak bemutatása, ezzel a forradalom és szabadságharc, a megtorlás és a kádári időszak versekbe foglalt felidézése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Pásztortűz Kulturális és Hagyományápoló Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kiskunhalas 1956 sodrában - forradalmi események egy kisvárosban (Végső István történész 2005 óta folytat kutatásokat az 1956-os kiskunhalasi események kapcsán. Mintegy 30 adatközlővel készített interjút. Az ebből összeállt kéziratot a Pásztortűz Egyesület szeretné kiadni. Fotókkal, térképpel illusztrált kiadvány az 1956-os események előzményeitől a megtorlásig követi a kiskunhalasi történéseket.)

Megítélt forrás: 982 708 Ft

Cédrus Művészeti Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Nádasdy N. Andrea: Homokláp és csengőfrász (A szerző az emlékiratát angol nyelven már megjelentette, de a magyar nyelvű kiadás sok tekintetben eltér a már megjelent munkától.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Ciszterci diák és Cserkész Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és a kommunista múlt ciszterci hősei és áldoaztai - könyv kiadásának támogatása. (Egy interjúkötet kiadásával a volt ciszteri diákok visszaemlékezéseinek segítségével bemutatja a múltat, emléket állít a ciszteri atyák és volt diákok hősiességének és az áldozataiknak.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Született október 23-án" - forradalmi és színháztörténeti kalauz fiataloknak (Rendhagyó forradalom- és színháztörténeti füzetet állítanának össze kimondottan fiatalok számára.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Somogy folyóirat '56-os emlékszáma (Kaposvár '56-os Emlékbizottsága emlékévi programot állított össze. Ennek egyik fontos része a Somogy című folyóirat '56-os különszámának megjelentetése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Művészetbarátok egyesülete

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Egy lánglelkű forradalmár emléke (Obersovszky Gyulának kíván emléket állítani.)

Megítélt forrás: 825 000 Ft

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ - Emlékpont

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményei munkacímű tanulmánykötet megjelentetése (A hódmezővásárhelyi Emlékpont az ősszel tervezendő konferencián elhangzó előadásokból összeállított tanulmánykötet kiadását tervezi.)

Megítélt forrás: 800 100 Ft

Honismereti Egyesület Lenti

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az emigrációba kényszerültek élettörténetei (Zalából több mint ezer családot szállítottak el mondvacsinált ürügyekkel az Alföldi kényszermunka táborokba. Testileg és lelkileg sanyargatták őket, emberi jogaikat durván megsértették. Tragikus sorsukat örökíti meg kb. 400 oldalon a tanulmány. Visszaemlékezők interjúi mellett korhű dokumentumokat is közread a kötet.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Magyar Nemzeti Levéltár

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Magyar Nemzeti Levéltár 1956-os emlékévéhez kapcsolódó kiadványainak megjelentetése. (Három dokumentum, tanulmány és visszaemlékezéskötet (Sopron és környéke, Somogy megye 1956, Sümeg és a sümegi járás) az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról.)

Megítélt forrás: 4 999 902 Ft

FOKUSZ, a Kárpát-medencei Kulturális Kapcsolatokért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Négy 1956-os témájú prózakötet megjelentetése: Mezey Katalin: Levelek haza (regény), Ferdinandy György: Tanulmányúton (novellák), Roberto Ruspanti: A pesti vonat (regény), Reisinger Attila: A Lajta menti forradalom (két kisregény).

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó és - hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ismeretterjesztő kiadványok készítése az 1956-os forradalom komáromi eseményeiről, jelentős személyeiről (egy ismeretterjesztő füzetet négy nyelven (angol – német – francia – szlovák), illetve egy könyvecskét magyarul kívánnak közreadni.

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kesztölc Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kesztölc, 1956 (Nyírő András Kesztölc 1956 címmel készülő könyvének a kiadása.

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Kerekegyháza Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kerekegyházi sorsok 1956 (Szalai József készülő munkájának megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Dr. Rácz János

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az emigrációba kényszerültek élettörténete: interjúkötet (A 10-11 emigránssal készült interjú anyagának dokumentumokkal kiegészített szerkesztett közlése.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Bodor Sarolta

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ítélet Jobb László és társai perében (Dráma (színjáték) könyv formájában Eger városának 1956-os eseményeiről.)

Megítélt forrás: 1 250 000 Ft

Kiss Dávid

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Munkásőrség története és előzményei c. könyv kiadása (Az 1956 és 1989 között működő Munkásőrség történetének tudományos feldolgozása és monográfiaként való megjelentetése.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Ország György

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Honvágy egy ősz után" (Ország György regénye a forradalom napjaiban megtörtént eseményt dolgoz fel, az 1956. november 9-i tarjáni csatában elesett hősök emlékére.)

Megítélt forrás: 1 039 839 Ft

Domonkos László

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Átállt szovjet katonák (A pályamunka emléket kíván állítani mindazoknak, akik a szovjet hadsereg katonáiként, óriási kockázatot vállalva, elképzelhetetlen bátorsággal a magyar forradalom ügye mellé álltak, valódi „szolidaritásról”, emberségről, szabadságszeretetről téve tanúbizonyságot.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Egy görög felkelő a Práter utcából című könyv kiadása (Egy '56-os mártír felkelő tudományos biográfiájának kiadása.)

Megítélt forrás: 1 800 000 Ft

augusztus

Virágmandula Kereskedelmi, Szolgáltató és Oktatási

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Tóbiás Áron: In memorián 1956 c. kötet kiadása (Tóbiás Áron újságíró, rádiós szerkesztő forradalomról és a megtorlásról írt cikkei, visszaemlékezései, hazatért emigránsokkal készített interjúi.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Nyugat-magyarországi Egyetem

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os soproni események krónikája, és a Soproni Műszaki Egyetem újjáalakulása (A pályázó négy kötet – egy gyűjteményes kötet és három könyv – kiadását tervezi.)

Megítélt forrás: 1 654 020 Ft

Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kecskemét '56/60 - Ötvenhatos kecskeméti olvasókönyv (Két újságíró és egy történész közös munkája az 1956-os forradalom kecskeméti eseményeiről és annak következményeiről.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Bálint László

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: REKTOR A FORRADALOMBAN és a megtorlásban (Baróti Dezső 1911-1994) című könyv (Az országosan is egyedülálló határozottsággal a forradalom szolgálatába szegődött Baróti Dezső, volt szegedi egyetemi rektor forradalmi elkötelezettségéről, szerepvállalásáról, majd az ezek következtében elszenvedett megtorlásról szól Bálint László korabeli dokumentumok alapján megírt pályaképe.)

Megítélt forrás: 397 500 Ft

Gál Vilmos Attila

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Lengyel vér (A szerző egy lengyel lány és egy magyar fiú szerelmi története segítségével vezeti végig olvasóit a magyar forradalom hírére megmozduló Varsó, majd pedig a forradalmi Budapest helyszínein. Erre egy vöröskeresztes szállítmány teremti meg a lehetőséget, amit a lengyelek küldenek a magyar hősöknek. A szabadságharc bukását követően a két fiatal együtt hagyja el Magyarországot, Nyugatra távoznak.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Ujlaki Tibor Sándor

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Mansfeld Péter könyvpályázat (Megkésett napló. A cím arra utal, hogy a könyv nem igazi napló. Nem az események időpontjában készült, hanem jó hatvan évvel később, így tehát leginkább visszaemlékezésnek tekinthető. Törekvése az volt, hogy az időpontokat és eseményeket illetően is a lehető leghitelesebb legyen. A napló az író életének története a II. világháború utolsó évétől az 1989. évi rendszerváltoztatásig, amelyben jelentős szerepet kapnak az 1956-os események.)

Megítélt forrás: 638 150 Ft

Telch Rozália

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Add tovább a lángot - a kanadai emigrációba kényszerültek élettörténetei (1956-ban Kanadába emigráltak élettörténetei.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Huzella Péter

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ékezet. Apámnak. (A könyv és a CD kiadásával a pályázó apjának, Huzella Elek zeneszerző-tanárnak, aki a Magyar Rádió munkatársa is volt, kíván emléket állítani.)

Megítélt forrás: 3 347 567 Ft

Dr. Susa Éva

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Megkésett végtisztesség (Nagy Imre és sorstársainak kihantolása és azonosítása) című könyv szellemi munkálatainak elvégzése (A Susa Éva – Kő András szerzőpáros kiadná a Nagy Imre és társai a 301. parcellában levő sírjainak feltárásával kapcsolatos iratokat.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Filep Tibor

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom előzményei Debrecenben (Filep Tibor könyvében az ötvenes évek első felétől kezdődően azokat a debreceni politikai eseményeket, megmozdulásokat térképezi fel, amelyek az 56-os forradalom debreceni történéseit előkészítették. A forradalom budapesti megmozdulásaiban vezető szerepet játszó értelmiségiek is szerepeltek a debreceni „szellemi erjedés” előkészítői között, pl. a mártírhalált halt Losonczy Géza, vagy olyan neves irodalmárok, történész-politikusok, mint Kiss Ferenc vagy Für Lajos.)

Megítélt forrás: 1 310 750 Ft

Váradi Natália

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A kárpátaljai levéltárakban őrzött KGB dokumentumok bemutatása az 1956-os forradalom megtorlására és utóéletére vonatkozólag (A szerző, aki már több éve dolgozik a témán, hiánypótló, tudományos kötetben kívánja összeállítani és kiadni az 1956-os forradalom és szabadságharc utóéletének bemutatását a meglévő szakirodalom, de különösképpen az Ukrán Állambiztonsági Hivatal Archívumában és a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban őrzött KGB dokumentumok alapján.)

Megítélt forrás: 2 000 000

Dr. Borbély József PhD

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Szigethy Attila emlékkönyv (Szigethy Attila életútját megírja, és emlékkönyv formában kiadja.)

Megítélt forrás: 1 500 000

7. Kerület Barátai Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Pesti srácok az Erzsébetvárosban (Az 1956-os forradalom és szabadságharc erzsébetvárosi története.)

Megítélt forrás: 2 674 460 Ft

Balassi Kiadó Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Pátria Nostra. '56-os menekült kamaszok a Francia Idegenlégióban c. kötet megjelentetése (A szerző (Nóvé Béla) átfogó igénnyel, eddig még nem kutatott és nem publikált téma monografikus feldolgozására vállalkozik, arra keresve választ, hogy vajon mi lett azon kis- és nagykamaszok sorsa, akik 1956 végén, 1957 elején felnőtt kísérő nélkül távoztak, többnyire csoportosan, Nyugatra.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Horváth Róbert - Tóth János: 1956 az olajiparban c. könyv kiadása (A múzeum alapítványa a magyar olajipar 1956-os történetével kapcsolatos interjú kötet kiadását tervezi.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

56-os Szövetség

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Jutadombi történetek (A jutadombi harcokról és annak következményeiről készült első tudományos önálló monográfia.)

Megítélt forrás: 2 560 450 Ft

Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kenyér és tank. 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei (A 2007-ben hasonló címmel megjelent sikeres munka javított, bővített újraszerkesztett kiadása.)

Megítélt forrás: 1 485 075 Ft

Szarvasi Krónika Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Forradalom és megtorlás Szarvason - 1956-1963. (Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeit, majd a forradalom leverését követő megtorlást ismertető 2006-os kiadványt kíván az alapítvány új, bővített formában kiadni.

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Mende Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Mende története az 1950-es évek elején (1500 vagy 500 példányban a Mende – 1956 című helytörténeti munka kiadása és fotókiállítás szervezése.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város Városi Levéltár

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A megtorlás Tatabányán. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követő tatabányai perek története (Összefoglaló munka a tatabányai megtorlás történetéről és áldozatairól.)

Megítélt forrás: 1 071 000 Ft

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Fidellissimus pastor" munkacímű jubileumi kötet - Mindszenty József, a pap és a főpásztor életútja, életpéldájának aktualitása témában - megvalósítása (Mindszenty József bíboros életútja és annak mai aktualitásai.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Cser Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: HA… 1956 című novelláskötet megjelentetése (A tervezett kötetben olyan elbeszélések szerepelnének, amelyekben az 1956-os forradalom nem úgy történik meg, ahogyan ténylegesen megtörtént, hanem úgy, ahogy a felkért írók elképzelik.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Abdallah Abdel-Ati Abdel-Salam Mohamed

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Magyar Forradalom Különleges és Megható Pillanatai (Csics Gyula: Magyar forradalom 1956. Napló című könyvének arab nyelvű fordítása és kiadása.)

Megítélt forrás: 2 026 207 Ft

Kovács Dániel Gábor

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os dráma triptichon ('56-os tárgyú dráma-trilógia kiadása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Fekete István Csaba

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 Hatvanban munkacímű könyv megjelentetése (Az 1956-os forradalom hatvani eseményeinek bemutatása, visszaemlékezések és fotók.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Palotai Jánosné

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Emlékkötet kiadása "Alsónemesapáti 1956. Farkas Antal emlékére" címmel. (Az '56-os forradalom alsónemesapáti eseményeiben vezető szerepet játszó Farkas Antal életét feldolgozó kötet kiadása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Csizmadia Zoltán

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Csizmadia Zoltán és Csizmadia Zoltánné dr. visszaemlékezései. Emlékiratok és kutatások. (Egy házaspár '56-os visszaemlékezéseit tartalmazó kötet kiadása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Párbeszédkultúra Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Tanulmánysorozat az Új Egyenlítő című folyóiratban. (Az Új Egyenlítő folyóiratban 2016 márciusától – 2017 áprilisáig havonta megjelentetendő 12 oldal /hó terjedelmű cikksorozat tiszteletdíj- és képszerkesztési költségeire nyújtotta be pályázatát a Párbeszédkultúra Nonprofit Kft. A tanulmányok elsősorban a forradalom előzményeire és előkészítésére összpontosítanak.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Dr. Bokodi - Oláh Gergely

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Nemzetőrség, 1956 (A kötet tudományos igényességgel, de közérthetően mutatja be az 1956-os nemzetőrség történetét, elsődleges források, a vonatkozó szakirodalom és önálló gyűjtőmunka eredményeként.)

Megítélt forrás: 1 605 100 Ft

július

THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 előzményei, történései és következményei Várpalotán c. monográfia és forrásgyűjtemény kiadása (A pályázat eredményeként két kötet, a Galambos István történész által elkészített monográfia (1956 Várpalotán), illetve az általa összeállított forrásgyűjtemény születik meg - a „szocialista munkásvárosként” reklámozott - Várpalota 1956-os történetéről. )

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Gyimesiné Gömöri Ilona Edit

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A mi ötvenhatunk. A hevesi forradalmi események résztvevőinek megélt történetei című helytörténeti kiadvány létrehozása. (Heves község rövid bemutatása; a hevesi forradalmi események leírása. A megtorlás, a Vida-féle per. Életutak, tragédiák a megtorlást követően. Interjúk, archív dokumentumok, helyszínek megjelenítése. Az emlékpontok létrejötte, története.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Chrobák Ádám

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Össze tudod még rakni a Margitszigetet?" – 1956-os magyar menekültek elbeszélései a kanadai Edmontonból (Chrobák Ádám könyvének az a célja, hogy szinte az utolsó pillanatban megörökítse a kanadai Edmontonban megrendezendő Hungary 1956 – 2016 című konferencia alkalmával az 1956-ban Kanadába disszidált magyarok élettörténetét, pályafutását. A kétnyelvű kötet révén szeretné egyrészt a kanadaiakban is tudatosítani az '56-os magyarok értékes hozzájárulását új hazájuk gazdagításához, illetve a második és harmadik generációs, diaszpórában élő magyaroknak is bemutatni azt, hogy milyen értéket is képviselnek a Kanadába 1956-ban érkezett magyar forradalmárok.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Nagy Gáborné

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Volt egyszer egy tüzérezred" – Dunaföldvár, 1956 (A pályázó dr. Tóth Miklós egykor Dunaföldváron szolgált sorkatona visszaemlékezéseit, illetve a város 1956-os történetét feldolgozó kiadványt készül megjelentetni.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Tóthné Unghy Ilona

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 Simontornya lakói és a Simontornyai Bőrgyár életében (Helytörténeti kiadványok készítése, amely Simontornya városának 1956-os forradalmi eseményeit mutatja be.)

Megítélt forrás: 300 000 Ft

Dr. Völgyesi Zoltán

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Mit akart a magyar vidék '56-ban? Dokumentumgyűjtés, tanulmányírás, könyvkiadás (A magyar vidék – vagyis a kisebb városok és a falvak, illetve a helyi szintű, területi – forradalmi szervek iratanyaga alapján a forradalom politikai profiljának megrajzolása.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Néző István

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kisvárda az 1956-os forradalom és szabadságharc idején (Néző István pályázatra benyújtott kötettervezetébe foglalt tények, adatok, történések, személyek, összefüggések 1956 után 60 esztendővel Kisvárda forradalmának elfeledett, elfeledtetett eseményeit hozzák ismét felszínre. Bizonyos szempontból az utolsó pillanatban történik az adatgyűjtés, amely által a helyi események a nemzeti emlékezet részévé válnak, másfelől az országosan ismert eseményeket, folyamatokat tovább gazdagítják, az általános képet erősítik.)

Megítélt forrás: 748 600 Ft

Varjasi Imre

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és a kádári megtorlás a Hajdúságban (A pályázat a Hajdú-Bihar megyei események bemutatása mellett Hajdúböszörmény forradalmi napjait és az azt követő megtorlásokat kívánja dokumentálni. A szerző kihallgatási jegyzőkönyveket, peranyagokat, jelentéseket, MSZMP-s és rendőrségi dokumentumokat, állambiztonsági forrásokat egyaránt feldolgozott.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Tatabánya 1956 című könyv újrakiadása (Tatabánya 1956-os forradalmi eseménytörténetének bemutatására, amely 1994 óta eddig már több kiadást ért meg. Gyüszi László a történeti kutatás módszertanának jó ismerője, aki felnőttként élte át 1956 őszének történéseit Tatabányán, majd az azt követő megtorlást és az új hatalom kiépítésének folyamatát is jól ismeri.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

II. Rákóczi Ferenc Kulturális Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Abdaiak az 56-os forradalomban" (Az alapítvány történeti tanulmányban kívánja feldolgozni a forradalom abdai eseményeit, illetve a még élő szemtanúkkal készített visszaemlékezéseket fog közzé tenni.)

Megítélt forrás: 999 350 Ft

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Miskolc, 1956" című kötet megjelentetése (A kötet az előzményeket, a forradalom és szabadságharc időszakát, a megtorlás eseményeit, tanulmányait mutatja be dokumentumválogatás formájában.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Hansági Múzeum

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ismeretlen budapesti fotósorozat az '56-os forradalomról (A nemrég a Hansági Múzeum birtokába került két tekercsből álló, 76 képet tartalmazó fotósorozat 1956-ban készült. A kalandos sorsú fotóanyagot a megtaláló, aki 1956-ban kisfiú volt, azzal a feltétellel ajándékozta a múzeumnak, hogy a képsorozatot a múzeum méltó kivitelben közzé tegye. Ennek a feltételnek a teljesítéséhez kér támogatást a pályázó, mivel a két filmtekercs nyilvánvalóan az 1956-os budapesti harcok során készült, ismeretlen készítője pedig valószínűleg a szovjet csapatok intervencióját követően Nyugatra menekült, és útközben elvesztette a fémdobozba zárt filmtekercseket.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ferencváros, 1956 – élettörténetek tükrében (A kerület célja az 1956-os forradalom és szabadságharc ferencvárosi történéseit felelevenítő interjú – visszaemlékezés – kötet előkészítése és megjelentetése, ezzel a generációk közötti együttműködés erősítése.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

OIKOSZ Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Ötvenhat hatvan éve (Az alkotók a Pestisrácok.hu internetes újságban a 21. századi követelményeknek megfelelő színvonalú külön oldalt hoznak létre, és ezen az új oldalon ingyenesen elérhetővé teszik a meglévő két 1956-os kötetet, amelyek címe: ’56 arcai, 1956 ötven éve. Újabb interjúkat is készítenek, amelyeket nyomtatásban is megjelentetnek és online tartalomként is elérhetővé teszik.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Budapest Főváros Levéltára

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Szakolczai Attila: Gyilkosság különös kegyetlenséggel. A Tóth Ilona és társai per komplex elemzése (A szerző a per dokumentumanyagának elemzése során bizonyítja, hogy a per teljes egészében konstruált volt, a megtorlások szükségességének alátámasztására hozták létre. A perirat nem támaszkodik a valóság tényeire sem kiindulópontjában, a Domokos utcai forradalmi csoport jelentőségének és tevékenységének tételezésekor, sem az ún. cselekmény leírásában.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Sándor Iván: Volt egyszer egy forradalom (Az író személyes élményeit kívánja megírni a kötetben közzéteendő tanulmányiban, visszaemlékezéseiben.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Jobbágy Károly Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Jobbágy Károly: Felkelt a nép c. könyvének kiadása (Jobbágy Károly kétszeres József Attila díjas költő és műfordító kötetének kiadása.)

Megítélt forrás: 417 100 Ft

Alapítvány a Költészet Új Stádiumáért

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Füveskert 1954–2016 munkacímű kiadvány megjelentetése (A kötet az ötvenes években a váci börtönben szerveződött költőcsoport összegyűjtött verseinek antológiája, amely Béri Géza, Gérecz Attila, Kárpáti Kamil, Szathmáry György, Tollas Tibor és Tóth Bálint életművét mutatja be. A Füveskert 1954-2016 reprezentatív, színes illusztrációkkal tervezett kiadvány, amely méltó módon adja közre a mártír sorsú költők lírahagyatékát.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az erőszak tere: 1956 – könyv (Erőszak-történeti Munkacsoport által szervezendő konferencia előadásainak kiadása.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

június

Kortárs Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Hajnal Géza: Gérecz Attila-monográfia munkacímű könyv megjelentetése (Gérecz Attila, a forradalom emblematikus alakja, akinek az életrajza és költői működésének tudományos igényű feldolgozása mindezidáig megírásra várt.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Új Átlók Művészeti Társaság

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Kárpáti Kamil: Próbaakasztás c. válogatás az író elbeszéléseiből és regényeiből (Gaál Imre és Rátkay Endre festményeinek felhasználásával) (Az idén 87 esztendős író-költő, egyik szellemi előkészítője az 1956-os forradalomnak, műveiből összeállított válogatás börtönéveit, börtönbéli költőtársainak emlékét, a megaláztatásokat, kínzásokat, az azokról szóló magas irodalmi minőségű írásait gyűjti csokorba.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Orpheusz Kiadói Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Fogadd el számadásom c. könyv megjelentetése (Interjúkötet olyan írókkal, akik részt vettek az 1956-os forradalomban, ezután sokáig éltek emigrációban, majd hazatértek.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Nap Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Dávid Gyula: 1956 Erdélyben és ami utána következett című könyv kiadása (Az 1956-os forradalom erdélyi eseményeit és a bukást követő romániai megtorlásokat, valamint személyes visszaemlékezések részleteit olvashatjuk a kötetben.)

Megítélt forrás: 1 590 600 Ft

Sajószentpéter- Bányai Református Egyházközség

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Sajószentpéteri emberek az 1956-os forradalmi eseményekben. A megtorlás áldozatai. (A város 1956-os történetével kapcsolatos alapkutatások elvégzése, a kutatások eredményeinek kötetben történő közzététele.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Nagy Imre Társaság

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Értékmentő füzetek – sorstanulságok a jövőnek. Emberi sorsok Debrecenben 1956 tükrében (A debreceni Nagy Imre Társaság a forradalomban részt vett helybeliek visszaemlékezéseit gyűjti össze és adja ki 11 füzetben.)

Megítélt forrás: 1 488 624 Ft

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "Hatvanszor '56" – visszaemlékezések, interjúk megjelentetése (A forradalomban részt vett személyek visszaemlékezéseinek gyűjteménye.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Hetessy és Társa Épületgépészeti és Szabadalomhasznosítási Bt.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: H. Bodó József: A hársfa virága – Különös sorsok, igaz történetek című önéletrajzi ihletésű dokumentumregényének újrakiadása (A kötet felöleli az 1956-ot megelőző történelmi kort, az 1956-os forradalmat résztvevőként, majd az azt követő megtorlást, korabeli dokumentumokkal igazoltan.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az "Amikor a tettek beszéltek. 1956 hódmezővásárhelyi arcai" munkacímű interjúkötet megjelentetése (Hódmezővásárhelyi 1956-osokkal – 20 fővel – készített interjúk megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 714 500 Ft

Belvedere Meridionale Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége (1956) – Életútinterjúk tükrében (Interjúkötet kiadása, amely az 1956-os MEFESZ alapítóival és vezetőivel készített életútinterjúkat és azok történeti feldolgozását tartalmazza.)

Megítélt forrás: 890 000 Ft

Kéthly Anna Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: 1956 és a szociáldemokrácia (Tanulmánykötet és ehhez kapcsolódó konferencia a szociáldemokraták forradalom előtti, alatti és utáni helyzetéről, szerepéről.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Beklen a Nagykunsági Civil Társadalomért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: A mi ötvenhatos forradalmunk (Az 1956-os események helyi vonatkozású történéseit és a korszakhoz kapcsolódó személyes emlékeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kiadvány. A kötet Sallai Károlyné túrkevei nyugdíjas pedagógus kutatásai alapján és szerkesztésében készül.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Police Press Lapkiadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-ot követő megtorlás története: koncepciós és konstrukciós perek, Baranya megyei volt rendőrök elleni büntetőeljárások tükrében. (A forradalom utáni időszak tisztogatási akcióinak, fegyelmi, eltávolítási eljárásainak, bírósági pereinek nyilvánosság elé tárása könyv formájában.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Szamárfül Könyvkiadó Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: ARANKAKOR című regény kiadása (Támogatás kérése a hazai „kulákság” tragédiáját egy család sorsán keresztül bemutató regény megjelentetéséhez.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Múlt-kor Kulturális Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Az ágyú torkában – tisztelet 1956 hősei előtt (A történelmi folyóirat 1956-os emlékszámot ad ki, amely tizenegy történész szakember a szélesebb olvasóközönség számára íródott tanulmányainak gyűjteményéből áll.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

május

Kortárs Könyvkiadó Kft.

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Karátson Gábor: Ötvenhatos regény c. művének újrakiadása (A pályázó a 10 éve megjelent, de mára elérhetetlenné vált "Ötvenhatos regényt" szeretné kiadni a 60. évfordulóra.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Gulyás Martin

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: Munkástanács 1956-ban – A Szeged Városi Munkástanács szerepe a Kádár-kormánnyal szembeni nemzeti ellenállásban. A Kádár-kormány és a Munkástanácsok harca a hatalomért – 1956-57. (Két tanulmány: I. A Szeged Városi Munkástanács 11 vádlottjával szemben lefolytatott büntetőeljárás és per anyagának feldolgozása. II. A Kádár-kormánynak a munkástanácsokkal kapcsolatos politikai koncepció változásait mutatja be.)

Megítélt forrás: 745 800 Ft

Besenyszögért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Mansfeld Péter” pályázat

Pályázat leírása: "1956 – A szó elszáll, de az írás megmarad" (Helytörténeti monográfia megjelentetése (magyarul és németül) az ’56-os eseményekről és megtorlásokról, levéltári kutatásokra alapozva, valamint a még élő szemtanúkkal készített visszaemlékezések segítségével.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

január

Gasztróna 2001 Bt.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Ceglédi Délibáb '56 (A ceglédi Gasztróna 2001 Bt. Délibáb nevű szórakozóhelyén rendhagyó megemlékezési lehetőséget kínál látogatóinak. Az emlékév előtt való tisztelgés a romkocsma látványelemeiben is megjelenik.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

december

Hegedüs Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: "Monaco Club, '56-os emlékév egy szabad országért" (A romkocsma aktuális „ünneplőbe öltöztetése” – dekorációból és műsorsorozatból állnak az '56-os megemlékezés elemei.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Jószomszéd Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Mobil szobor - '56-os emlékprojekt (A Gozsdu-udvarban különleges installáció elkészítése a Szomszéd Bár nevű romkocsmában.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

október

KESERŰ SÓ Kereskedelmi és Vendéglátó Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: A lánctalpak nyomában (A budapesti KESERŰ SÓ Kft. Patkó Bandi nevű szórakozóhelyén az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegve tematikus programokat szervez látogatói számára.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Havanna Club Vendéglátó Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Forradalom Romkocsma a parkban (A mosonmagyaróvári Forradalom Romkocsma a városban történt 107 áldozatot követelő sortűz emlékére felidézi 1956 hangulatát, korabeli tárgyait, öltözékeit, újságjait, plakátjait, slágereit. Egyfajta autentikus időutazás élményét kívánják megteremteni a helybéli fiataloknak, s a turistáknak.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Armstrong Bt.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Rocktóber 23.- Határtalan szabadság (Komplex '56-os program átgondolt, összehangolt elemekkel, két zenekar közös fellépésével az alkalomhoz dekorált romkocsma környezetben.)

Megítélt forrás: 1 835 150 Ft

Dr. Sziget Vendéglatóipari és Zsurnalisztikai Betéti Társaság

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: REVOLUTION 56 (R56) - Vendéglátóegység teljes arculatváltása 1956 tiszteletére (Egy működő söröző átalakítása, arculatváltása 1956-ra hangolva.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kulturális Labor Szociális Szövetkezet

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Az '56-os "Mecseki Láthatatlanok" legendájának multimédiás feldolgozása (A pécsi „Szabadkikötő romkocsma” a köznyelvben „Mecseki láthatatlanoknak” nevezett szabadságharcosoknak állít emléket. Ez a kb. 300 fős ellenálló csoport 1956. november 4-én „Fel a Mecsekre” jelszóval november 16-ig, megadásukig folytatták a harcot a forradalmat leverő szovjet túlerővel szemben. Legendájuk alig ismert!)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Andrássy 52 Bar Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: 1956 - a terror divatja, a diktatúra közelsége (Az Andrássy 52 Bar Kft. által üzemeltett Hello Baby Bar nevű szórakozóhely rendhagyó programokat kínál az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Az emlékév előtt való tisztelgés a romkocsma látványelemeiben is megjelenik.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Full 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Pálinka Patika 1956 (Az esztergomi szegedi Full 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nevű kávézó és közösségi hely rendhagyó programokat kínál az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Az emlékév előtt való tisztelgés a romkocsma látványelemeiben is megjelenik.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

szeptember

ADVINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: A múlt kötelez (Az ADVINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltett Jet. nevű szórakozóhely tematikus programsorozatot kínál az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Az emlékév előtt való tisztelgés a romkocsma látványelemeiben is megjelenik.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

ROUTE 66 Kulturália, Művészeti és Sport Egyesület

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Csepeli Felkelők (A csepeli motoros kocsma a kötvetkező tevékenységeket valósítja meg: koncertsorozat: részlet az 56 csepp vér című rockmusicalből helyi előadók tolmácsolásával; az 50-es 60-as évek előadóiból válogatott zenei koncert helyi előadóművészekkel, énekesekkel; 1956. Aki magyar... részletek a rockoperából helyi előadókkal. 2016. október 23.: Motoros felvonulás a nemzeti ünnep 60. évfordulójának tiszteletére, megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Tábortűz, fáklyagyújtás. 2016. november 4.: A gyásznapon gyertyagyújtás a helyi emlékműnél a hősök tiszteletére.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Gombócleső Vendéglátó Bt.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság éve egy új dimenzióban (A székesfehérvári Random nevű szórakozóhely installációkból álló kiállítást tervez a romkocsmában.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Flying Cat

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: A forradalom bölcsője: a Műegyetem, Móricz Zsigmond körtér, Bartók Béla út, 1956 (Irodalmi programok, történelmi programsorozat, koncertek, valamint fotókiállítás szervezése a Műegyetemen lezajlott eseményekre és az egyetemi diákokra emlékezve.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

SPOLÁR és Társa Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: '56-os Romkocsma Pécs belvárosában (A SPOLÁR és Társa Szolgáltató Kft. által üzemeltetett pécsi Csinos Presszó nevű szórakozóhely átfogó programokat kínál az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Az emlékév előtt való tisztelgés a romkocsma látványelemeiben is megjelenik.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

MAJORKA Nagyberek Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Velünk élő történelem - 401-es Romkocsma (A MAJORKA Nagyberek Kft. által üzemeltetett KÖMI 401-es ROMKOCSMA nevű szórakozóhely átfogó programokat kínál az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Az emlékév előtt való tisztelgés a romkocsma látványelemeiben is megjelenik.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Romkocsma Vendéglátó, Rendezvényszervező és Kereskedelmi Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezz velünk - 1956/2016 Roncsbár (A debreceni Roncsbár az 1956-os emlékévre készül. A helyszín dekorációja az '56-os eseményeket idézi fel installációkkal, molinókkal, és a személyzet ruházatával.Kapcsolódó programként egy koncert is megrendezésre kerül, melyről kiadvány és fotóalbum is megjelenik.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: 1956 - Sportkocsma (sport és forradalom) (A Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Fejlesztési, Kommunikációs Kft. az 1956-os Melbourne-i olimpiának állít emléket korhű díszletekkel berendezett „romkocsma” üzemeltetésével.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Borsod-Bos 2004 Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: "Egy ilyen forradalmár minden városba kell" (Grecsó Krisztián és Beck Zoltán vezetésével 3 napos programsorozat keretében kívánják a miskolciakkal átéreztetni milyen is volt 1956 októberében magyarnak lenni. Sokrétű, gazdag, változatos tematika várja majd a „Helynekem romkocsma” többségében fiatal látogatóit.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Kre-mo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: "Gázfröccs Romkocsma 1956-os pályázat (A Kre-mo Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által üzemeltetett Gázfröccs nevű szórakozóhely átfogó programokat kínál az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Az emlékév előtt való tisztelgés a romkocsma látványelemeiben is megjelenik.)"

Megítélt forrás: 2 000 000

VENDÉG-ART Vendéglátó, Művészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Antré est '56 (A Tata központjában, a főforgalmi út menti 100 évesnél öregebb épületben működő Monoszkóp romkocsma tartalmas és változatos programmal várja a fiatalokat. Egész éves programja, kiállításai mind-mind '56 szellemét, emlékét idézik.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

augusztus

Benzin-Trade Bt.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Békés megyei mártírok - tisztelgés Mány Erzsébet, Farkas Mihály és sorstársaik előtt (A projekt keretében az állandó design és emlékidéző elemeken kívül hat különféle programmal kívánják megszólítani a célcsoportot, vagyis a fiatalokat. A történész segítségével összeállítandó ismeretanyagot érdekes előadásmóddal jelenítik meg és teszik fogyaszthatóvá az újabb nemzedékek számára. Műveltségi vetélkedő, kiállítás, felolvasóest, filmvetítés, koncertek.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Ráday 8

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Corvin köz, IX. kerület: 1956 ikonja (Az '50-es éveket idéző arculat, logó, munkaruha, menülap kialakítása; programok, előadások, filmklub szervezése az emlékév alkalmából.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

július

Független Helyi Tájékoztatásért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Az én '56-om – megemlékezések a zalaegerszegi PopUp Cafe-ban (A kulturális, közösségi kávézóban '56-ra emlékező dekorációkat és logót készítenek, képzőművészeti alkotási és kiállítási lehetőséget nyújtanak, „Az én 56-om” címmel koncertsorozatot szerveznek.)

Megítélt forrás: 2 861 310 Ft

Demjéni Fröccs Forrás Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezz az 1956-os forradalomra a Fröccs Forrásban (A demjéni Fröccs Forrás romkocsma 10 db kétoldalas paravánon mutatja be a forradalom előkészítésétől a megtorlásig tartó időszakot. Előadásokat, felolvasóesteket, koncerteket rendeznek a fiatalok népszerű szórakozóhelyén.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Stillness Coffee Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: A forradalom szikrája: Szeged (A szegedi Stillness Coffee Kft. Nyugi Kert nevű kerthelyiségében egész éves programokat kínál az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. Az emlékév előtt való tisztelgés a romkocsma látványelemeiben is megjelenik.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Dürer-Kert Vendéglátóipari, Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os megemlékezés a Dürer Kertben (A budapesti Városliget peremén, az egykori Sacre Coeur, majd a Pártfőiskola helyén működő Dürer Kert romkocsma színvonalas programmal, előadókkal ünnepli a forradalom évfordulóját.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

DIN INVEST Kft

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: "Kulturális programok rendezése és dekoráció készítése a Móricz kertben az 1956-os évforduló alkalmából" (A Nyíregyházán működő, 650 főt befogadó „Móricz Kert” nevű romkocsma kulturális programjai a forradalom 60. évfordulójára.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

május

Ha-Wa Gastro Vendéglátó Kft.

Pályázati konstrukció: „Romkocsma” pályázat

Pályázat leírása: "Tedd magad szabaddá" – Romkocsma Szentpéterfán (A pályázó emlékfaültetést és a vállalkozás helyiségeiben történő '56-os megemlékezések támogatását vállalja.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

február

Bálint Sándor Szellemi Örökségéért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság pillanatai Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban - tablókiállítás megrendezése (15 tablós fotódokumentációs vándorkiállítás összeállítása az országos és a csongrádi események bemutatásával.)

Megítélt forrás: 650 000 Ft

Energia Bázis Elektronikai Fejlesztő és Gyártó Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem (Háromrészes emlékműsor, amely párhuzamot kíván vonni az '56-os események, a török-uralom, a Rákóczi-szabadságharc, és az 1848-as forradalom és szabadságharc nemzeti ellenállási törekvései között, a vers, a zene és a tánc segítségével.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Kápolnási Zsolt-Ferenc

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 27. Tudász - Általános műveltségi vetélkedő Hargita megye középiskoláinak - emlékműsor az 1956-os forradalom 60. évfordulójára (Műveltségi vetélkedő rendezése 1956-ról székelyföldi középiskolások számára.)

Megítélt forrás: 595 000 Ft

Műhelyfilm Filmgyártó és Forgalmazó Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Rekviem '56 - 1956 története zenés elbeszélésben (Horváth Ödön szövegeire Turáni Csongor népzenész írt zenét . A művet 2012-ben mutatták be. A Műhelyfilm Kft. a színpadra állítását és az előadás felvételét tervezi.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Duna 2005 Rendezvény Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: M4 - Az Év Sportolója Gála '56-os emlékév programrész (A minden évben megtartott díjátadó ceremónia, egy kis '56-os programrésszel.)

Megítélt forrás: 1 900 000 Ft

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Amikor megszűnt a félelem - Tűz által szabadon (Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület határokon túli területekre is kiterjesztett 1956-ra emlékező kiállítási programja.)

Megítélt forrás: 750 000 Ft

Guzmics Izidor Kulturális és Idegenforgalmi Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Fényt hagyni magunk után" - '56-os emléknap Bakonybélben (A nevezetes bakonyi település gondosan megtervezett, gazdag programot kínáló '56-os emléknapja.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Mura Régió Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56 ősze a magyar - jugoszláv határ térségben (A Pannon Egyetem hallgatói számára szervezett kétnapos tanulmányút és terepgyakorlat az '56 őszi menekülthullám jugoszláv útvonalának ismertetésével, feltérképezésével, értékelésével, bejárásával a határ mindkét oldalán.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Táplánszentkereszt Kultúrájáért Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az utca forradalma (Az egyesület közössége saját erőből létrehozott egy előadást, amely a velük foglalkozó avatott rendező jóvoltából sikeres lett. Ezt a verses, zenés előadást kívánják újabb helyeken bemutatni és műsoron tartani.)

Megítélt forrás: 285 000 Ft

Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hőseinkről napjainkban! (Programsorozat, amelynek keretében '56-os megemlékezést, vers és prózamondó versenyt, történelmi versenyt, előadást és filmbemutatót rendeznek.)

Megítélt forrás: 670 000 Ft

Adrenalin Sport Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56 km az '56-os hősökért (Kerékpáros esemény, melynek távja 56 km. A célpontnál kiállítás megtekintése, továbbá koszorúzások, reklámelemek jelenítik meg az '56-os tematikát.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Kálvin Ház Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "1956 Egy nép kiáltott" - programsorozat az egri Kálvin Házban (Négy alkalomból álló programsorozat: verses pódiumműsor, dokumentumokból és versekből összeállított irodalmi estek, valamint egy ’56-os színdarab bemutatása.)

Megítélt forrás: 1 210 100 Ft

január

Sensaria Képzőművészeti Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabadságharc a festészetben (A Sensaria Képzőművészeti Egyesület Szabadságharc a festészetben címmel csoportos képzőművészeti kiállítást terveznek.)

Megítélt forrás: 1 854 200 Ft

Teátrum Szolgáltató Bt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: APPASSIONATA (Háy Gyula 1957-ben játszódó 1967-ben írt színművének bemutatása és játszása az ünnepi évadban a Kazinczy utcai játszóhelyen, az idén megnyílt Tesla Kulturális Központban.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékezete (Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye kétnapos, az 1956-os forradalomra emlékező rendezvénysorozatot valósít meg.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kulturális Központ és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom Szabolcs megyében és Máriapócson (A Máriapócsi Kulturális Központ és Városi Könyvtár több programelemből álló rendezvénysorozatot valósít meg. Dr. Kedves Gyula által végzett kutatómunkára épül a rendezvénysorozat, amelynek alapja egy konferencia és egy kiállítás, amely bemutatja a helyi lakosságnak, hogy milyen szerepe volt Máriapócsnak az 1956-os események kapcsán. Továbbá terveznek egy tárlatot és plakátkiállítást Az én 56-om címmel, valamint egy színdarabot

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Debreceni Innovációs Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Tiszán innen - Dunán túl, '56-os civil workshop (Civil szervezetek összejövetele, megemlékezés és '56-os témákból infografikák készítése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Móra Ferenc Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A Mi ötvenhatunk (Albertirsa ünnepi rendezvénye a helyi születésű Sirkó László színművész szerkesztésében és rendezésében.)

Megítélt forrás: 700 000 Ft

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A mi '56-unk – történelem és mindennapok falun (Az '50-es évek társadalmi körülményeit és '56 vidék-Magyarországát 2 tájegység 17 portáján fel/megelevenített tematikai egységben villantja fel az október 22-23-i hétvége programcsokra, amit egy állandó és egy frissen átadandó kiállítás egészít ki.)

Megítélt forrás: 4 883 650 Ft

Makkai Ádám

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Requiem (A Kossuth nagydíjas, magyar–amerikai kettős állampolgár, Makkai Ádám Amerikában írt szövegeiből, verseiből összeállított műsor színházi bemutatása országos előadás során.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Farkas Judit Antónia

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom az olasz kommunista sajtó tükrében című kutatás (Farkas Judit kutatása 1956 kommunista sajtóban való megjelenéséről.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Lázár Balázs

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Arccal a földön a Huszadik század című versszínházi est létrehozása és továbbjátszása (Az '50-es években bebörtönzött, később megbélyegzett, elhallgatott költők – az úgynevezett fűvészkertiek verseiből összeállított versszínházi est létrehozása és előadása középiskolákban.)

Megítélt forrás: 2 027 000 Ft

LAHOST Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 a Szőlőhegyen (Kiállítással, fegyverbemutatóval, interaktív játékokkal felépített, borkóstolással fűszerezett programsorozat Badacsonyban.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Zsira Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 nyomában – a forradalom 60. évfordulójára emlékezzünk! (A szomszéd osztrák településsel közös ünnepi megemlékezés a határon, kiállítás '56-os relikviákból a községi Közösségi Házban.)

Megítélt forrás: 795 000 Ft

Magyar Nemzeti Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Múzeum körút '56 - a Magyar Nemzeti Múzeum kerítés-kiállítása az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére (150 x 150cm-es fotótárlat a Magyar Nemzeti Múzeum kerítésén.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Baja Város Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hangos képek '56-ról (Egy bajai amatőr színtársulat adja elő a Misztrál együttes jeles '56-os műsorát 2017 februárjában. Továbbá ünnepi beszéd és beszélgetés.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Magyar Katolikus Rádió Zrt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Atlantisz sorsára jutottunk…" (Rádióműsor-sorozat készítése Illyés Gyula: „Naplójegyzetek 1956-1957” és Vathy Zsuzsa: „Rémjáték három részben” című műve alapján.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Páduai Szent Antal Plébánia

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Röszke 1956+60 - Emlékezés a röszkei forradalmi vasárnapra (A röszkei forradalmi események felidézésére szerkesztett rendezvénysorozat, mely a november–február közötti hónapokra szétterítve szólítja meg, illetve aktivizálja a helyi közösséget.)

Megítélt forrás: 149 884 Ft

Kazincbarcika Város és Környéke Művészetéért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: VILLANÁSOK '56-BÓL (Az Egyesület az Oktatási Intézmények bevonásával egy ünnepi műsort hoz létre hagyományteremtő szándékkal.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

december

Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Jubileumi megemlékezés, kiállítás (A Hajdúszoboszló Jövőjéért Egyesület egy kültéri kiállítást rendez.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Pro Ruris Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Mezőségi ifjúsági ismeretterjesztő rendezvénysorozat az '56-os eseményekről (Táborok szervezése helyi diákoknak, Orbán Károly személyére és az '56-os események megismertetésére építve.)

Megítélt forrás: 1 240 000 Ft

Zenergia Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-ra emlékező 56 zenész (Szegedi és vajdasági népzenei együttesek és kamarakórusok koncertje.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Újszentiván Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Sorsok" (Újszentiván község a faluban született Putnik Tivadar szegedi forradalmár életétét dolgozza fel kiadvány bemutató, beszélgetés, színházi előadás, filmvetítés, rendhagyó törtnelemóra, táncjáték keretében)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Siófoki Kosársuli Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Az 1956-os forradalom hőseire emlékezünk Siófokon " (A siófoki szervezet 1956-ról szóló konferenciát és fotókiállítást szervez, amelyhez rajzpályázat és kiállítás is csatlakozik.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Magyar Elektrográfiai Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os mozaik (A Társaság több eseménysort összerendezve és egymást kiegészítve állít össze sajátos programot 1956-ra emlékezve. Tevékenységek: MET Galéria: 56 mozaik - 1956-os emlékkiállítás - Digitális nyomatok 30x30 cm-es méretben, melyet az egyesület alkotóművészeinek - 60 tag - 1-1 művéből állítják össze. Szabadtéri kiállítás, '56-os eseményhez kapcsolódó 20 új digitális művet mutatnak be.)

Megítélt forrás: 1 834 200 Ft

Csanádpalota Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 és Sinkovits - Amatőr színtársulatok találkozója, fesztiválja (1956 eseményei a 7. Nemzetközi Amatőr Színházi Találkozón Csanádpalotán a Kelemen László Művelődési Házban.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

A Biatorbágyi Diákokért Nebuló Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Emlékezzünk '56-ra!" - a tények türkében projekt (A biatorbágyi általános iskolások számára szervezett megemlékezéscsokor: az MNM időszaki kiállításának megtekintése és kiértékelése, történelmi verseny, helyi kiállítás tanulói gyűjtőmunkákból.)

Megítélt forrás: 900 000 Ft

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os megemlékezés Sülysápon (Az évfordulós ünnepséghez kacsolódó ismeretterjesztő előadás, kiállítás és installáció létrehozása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

MDML - MÉDIA Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Rejtett üzenetek" (Egy három szereplős kamaradarab megírása és színpadra állítása az Erzsébetligeti Színházban 2017 márciusában.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Magyar Szív - Magyar Szó Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Sinkovits Imre '56-os emlékpályázat keretében, élményközpontú és interaktív kulturális-történelmi rendezvény megvalósítása Székesfehérvár belvárosában (A barokk Fő utcában rendezett zenés, interaktív haditechnikai kiállítás és '56-ról szóló előadások, fotókiállítás, filmvetítés, szabadtéri koncert és a városi színház irodalmi estje.)

Megítélt forrás: 4 967 054 Ft

Bánd Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Sinkovits Imre" pályázat KKETTKK-56P-04 keretében megvalósított megemlékezéssorozat az 1956-os emlékév kapcsán (Programsorozat, amelynek keretében kiállítást, filmvetítést, ismeretterjesztő előadást, valamint irodalmi kávéházat rendeznek.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Magyar Ifjak a Nemzeti Közösségvállalásért

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékképek - Mert ez maradt. [új pódiumelőadás színpadra állítása, bemutatók] (Pódiumelőadás, amely az '56-os forradalom eseményeit az egyszerű emberek oldaláról kívánja láttani, zenei, irodalmi és dokumentum anyagok felhasználásával.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Cegléd Televíziójáért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A mi forradalmunk - Cegléd 1956 (5 ceglédi középiskola 800 diákja számára 12 napon keresztül tematikus játékfilmek vetítése, történészi előadásokkal, háttérmagyarázatokkal, visszaemlékezőkkel, amit majd összefoglaló vetélkedő zár.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Maklár Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 - Remény a szabadságra - rendezvénysorozat Makláron (A település iskolája, művelődési háza, könyvtára, egyháza összefogásával lebonyolított ünnepi hét: tablókiállítással, irodalmi pályázattal, filmvetítésekkel, találkozóval, ünnepi műsorral, szoboravatóval. Mindez kiegészül két múzeumlátogatással.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kisoroszi Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Pozsgai Zsolt: Szerelmem, Magyar Katalin (Anziksz - 1956) című színdarab bemutatása a Leányfalui Szekér Színház előadásában Kisorosziban és Tahitótfalun (Az évek óta szolgálatot teljesítő kis társulat, a Szekér Színház járja a vidéket és elviszi a színházi élményt, a magyar kultúra értékes egyfelvonásosait az emberekhez.)

Megítélt forrás: 1 280 000 Ft

Sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskoláért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Egmont-nyitány” (Öt kanadai nagyvárosban versekből és a Kormorán együttes dalaiból összeállított ünnepi műsor előadása a kanadai magyar közösségek meghívására.)

Megítélt forrás: 3 852 799 Ft

Szegedi Ifjúsági Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 Szegeden - Egy testvérpár szemével (A Szegedi Ifjúsági Egyesület ’56 Szegeden címmel egy komplex program megvalósítására pályázik, amellyel a helyi antikommunista hősökről emlékezne meg.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Makó Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os rendezvénysorozat Makón (Az 1956-os rendezvénysorozat: képzőművészeti kiállítás, középiskolások vetélkedője, '56-os táncjáték.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Északkelet-Magyarország Regionális Versmondó Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Mindig új élet lesz a vérből" középiskolások és egyetemisták közös színházi előadása (Versszínházi előadás három helyszínen, hat alkalommal, magyar költők '56-os versei, klasszikus zenedarabok és sok más művészeti komponens felhasználásával.)

Megítélt forrás: 4 951 301 Ft

Írott Szó Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Ha élni kell, ily halálos az ember" - 1956 lázadó jelenléte a művészetben című összművészeti konferencia (Az Írott Szó alapítvány összművészeti, a fiatal költőket, valamint művészeket és történészeket bekapcsoló konferenciája.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Magasba mártják arcukat” (A 20 éve rendszeresen megrendezett Líceumi Napok keretében, a határon túli testvériskolák részvételével akar tisztelegni a 60. évfordulón a Református Líceum Gimnázium. A kétnapos rendezvény programját egy történész előadása, fotó- és rajzkiállítás és egy '56-os fiatalokról szóló színdarab bemutatása alkotja.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Budakeszi Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Az a tizenkét fényes nap" – Zenés színmű '56 budakeszi eseményeiről (Élményként megemlékező zenés színmű fiataloknak, fiatalokkal az '56-os forradalomról – Budakeszi aspektusából )

Megítélt forrás: 3 870 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabadságra szavazunk 1956-2016 (A nagykunsági kisváros művelődési központjának komplex programja az évfordulóra: emlékkiállítás, filmklub, konferencia.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Pitvaros Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Találkozó és konferencia az '56-os filmek fesztiválján (A makói járás falvai meghívottjainak részvételével interaktív előadás, a járás '56-járól, '56-tal foglalkozó filmek vetítése, beszélgetések.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Lengyel–magyar Szolidaritás Óbudán (A pályázó célja egy olyan konferencia, kerekasztal-beszélgetés szervezése, amelyen a lengyel Szolidaritás Mozgalom vezetői és magyar történészek értékelnék az 1956-os poznani és magyarországi válság – utóbbi esetben forradalom és szabadságharc – történéseit és a '80-as évek ellenzéki mozgalmaira gyakorolt hatásukat.)

Megítélt forrás: 700 000 Ft

Sajóbábony Református Egyházért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Sajóbábony 1956-2016 (Programsorozat, amelynek keretében ’56-os sajóbábonyi visszaemlékezők elbeszélésének rögzítésére és bemutatására, ismeretterjesztő előadásokra, rajzpályázatra, kiállításra, író-olvasó találkozóra és emlékkoncert megrendezésére kerül sor.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum (kedvezményezett tagintézmény: Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma)

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 hősei és áldozatai – iskolai emlékműsor (Iskolai emlékműsor '56-os hősökről, helyi dokumentációs anyagokkal, visszaemlékezésekkel. A pályázó az előadásához kutatási anyagokat is felhasznál. Diákok, tanárok és helybéli színészek a közreműködők.)

Megítélt forrás: 1 765 800 Ft

Enying Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os megemlékezés Enyingen (Ismeretterjesztő előadás és általános iskolások szereplésével tartott emlékműsor rendezése.)

Megítélt forrás: 543 560 Ft

"SPES" Hátrányos Helyzetűeket Segítő Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os forradalom és szabadságharc 60. éve (A pályázó célja a határainkon kívül – a Kárpát-medencében – magyar nyelven történelmet oktató tanárok 1956-os tematikájú továbbképzése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Kereskedelmi-,Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképzési Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a középiskolások szemével (Programsorozat - ismeretterjesztő előadások, filmvetítések, kiállítások, novellaíró- és illusztrációs pályázat, ünnepi műsorok - rendezése a Békéscsabai Szakképzési Centrum tanulói számára)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Jobb emberek lettünk tőle…" (Tanévet átölelő, sokrétű megemlékezés-sorozat általános iskolások számára kiállításkészítéssel és látogatással, kulturális rendezvények, ismeretterjesztő előadások szervezésével, emlékhelyekre történő elzarándokolással, „'56 – 1956 – 56 ezer” stb. sportversenyekkel.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Jászkarajenő Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulója Jászkarajenőn (Jászkarajenő Község Önkormányzata megemlékezést tart a szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére.)

Megítélt forrás: 671 000 Ft

II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezzünk 1956-ra! - programsorozat a II. kerületben (Két, más-más megközelítésű fotókiállítás és a forradalom szimbolikus tereit elemző előadás.)

Megítélt forrás: 695 000 Ft

39 M Lövész Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "…Itt nem voltunk hősök csak népszerű emberek." - '56 más szemszögből Martonvásáron (A martonvásári 39 M Lövész Egyesület az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékező programsorozat megvalósítását tervezi.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Időkapu: Élő emlékezet (Komplex 1956-os megemlékezési programsorozat több műfajban valósul meg.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Cegléd Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "A ceglédi ifjúság ma és '56-ban" - interaktív megemlékezés-sorozat Cegléden. (Önkormányzati programsorozat Cegléden, ifjúságcentrikusan.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Szerencs Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kulturális, tudományos és ismeretterjesztő programsorozat szervezése Szerencsen az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére (Szerencs Város Önkormányzatának célja, hogy rendezvénysorozatot szervezzen a szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kultúrvonal Produkciós Iroda Kft

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Versek szódával – 1956 fiatal költők szemével (A több színházban is sikerrel előadott „Versek szódával” című irodalmi talk show gimnáziumi előadása 1956-ról fiatal költők közreműködésével hat gimnáziumban, tehetségkutatással és tehetséggondozással egybekötve.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

november

Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabadság 60 (Csoportos kiállítás szervezése az 1956-ban a Ferencvárosban történt harcokra, az ellenállásra emlékezve.)

Megítélt forrás: 1 530 000 Ft

Ózdi Vasvár Úti Általános Iskola Fejlesztéséért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra és megemlékezés az Ózdi Vasvár úti Általános Iskola tanulói részvételével (A szervezet 150 ózdi diáknak szervez egy helyi és egy budapesti interaktív programot a forradalom 60. évfordulójára.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Sopronkövesd Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Velünk élő történelem – '56-os emlékek Sopronkövesden (Programsorozat keretében rendhagyó történelemóra, '56-os disco, színházi előadás, emlékek összegyűjtése, határsávi kilépők találkozója illetve kiállítás kerül megrendezésre.)

Megítélt forrás: 973 283 Ft

Közi Horváth József Népfőiskola Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hit, Nemzet, Magyarság (Programsorozat, amelynek keretében konferencia, elszármazott agyagosszergényiek világtalálkozója, stúdiószínházi előadás, szabadtéri tablókiállítás, ünnepi szentmise és megemlékezés rendezése valósul meg.)

Megítélt forrás: 1 356 350 Ft

Putnok Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot méltató rendezvény Putnokon (A szokásos városi megemlékezés egy napja: emlékműavatással, országgyűlési képviselő beszédével, városi plakettek átadásával és fővárosi művészek ünnepi előadásával.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Bázakerettye és Térsége Bányász Művelődési Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os események a zalai olajipar tükrében (1956-os ünnepség és emlékkiállítás rendezése, valamint a térség eseményeit bemutató konferencia szervezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

"Újkigyóért" Közalapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Egy nép kiáltotta, aztán csend lett (Fotódokumentációs emlékkiállítás, amelynek gerincét az Argentínában, Buenos Aires-ben 1956 és 1967 között megjelent sajtóreflexiók adják. Ebből készülő kiadvány kiadása Újkígyós közössége számára.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Astoria Színházi Közművelődési Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kossuth tér 1956. október 25. (Az RS9 Színház társulata Lábán Kati rendezésében az október 25-i vérengzés miértjei és hogyanjai után kutat. Visszaemlékezők történeteiből, történészek kutatásaiból próbálnak magyarázatot adni a történtekre.)

Megítélt forrás: 2 705 000 Ft

Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Jelek és jelképek '56-ról (A MANK szervezésében létrejövő kollektív képzőművészeti tárlat 1956 új művészeti reflexióira, jelképeinek megalkotására felkért 30 alkotóművész műveit mutatja be a szentendrei MANK Galériában, 2016 októberében.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Ongai Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os komplex megemlékezési projekt Onga városában (Az Ongai Kulturális Egyesület célja, hogy forrásgyűjteményt jelentessen meg a forradalom helyi eseményeiről, illetve bemutassa a korabeli történéseket a helyi lapban. Az Egyesület emellett vetélkedőket, filmvetítéseket és fotókiállítást is szervez.)

Megítélt forrás: 950 000 Ft

Mecseknádasd Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Rendezvénysorozat az 1956-os forradalom és szabadságharc jegyében (Négynapos rendezvénysorozat Mecseknádasdon, amelynek keretében iskolai projektnapot, kerekasztal-beszélgetést, kézműves játszóházat, filmvetítést, emlékműavatást tartanak.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

"Budapesti Történeti Múzeum-Képzőművészeti Főosztály-Fővárosi Képtár"

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: B.A. úr X-ben, Bernáth Aurél–Déry Tibor–Gróf Ferenc és az 1958-as Brüsszeli Világkiállítás magyar pavilonja – a Fővárosi képtár kiállítása a Kiscelli Múzeum Templomterében (Bernáth Aurél brüsszeli pannójának (1958) kortárs kiegészítéssel történő újraértelmezése és kiállítása a kiscelli templomtérben.)

Megítélt forrás: 2 886 000 Ft

Pipacs Tourism Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés Poroszlón az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából (Megemlékezés Poroszlón az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. Konferencia és kiállítás a poroszlói Művelődési Házban.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Rendezvénysorozat a „Magyar Szabadság Éve jegyében” Pécsváradon (Négynapos programsorozat, amelynek keretében kerekasztal-beszélgetést, kézműves játszóházat, múzeumlátogatást, rajzversenyt és kiállítást szervez az egyesület.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Andornaktályai Református Missziói Egyházközség

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-60-2016 a történelem számokban - ünnepi megemlékezés Recsken (Egy hevesi szórvány ("missziói") református közösség két programja 1956 évfordulója kapcsán.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Alapítvány a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Fenntartásának Támogatására

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanulóinak, szüleiknek, volt diákjainak egész éves megemlékezés-sorozata a 60 éves évforduló tiszteletére. (A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Fenntartásának Támogatására létrejött alapítvány sokrétű programsorozattal állít emléket az 1956-os forradalom és szabadságharcnak, amelybe aktívan bevonja az iskola diákjait és az ő családjaikat is.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Városi Művelődési Központ és Könyvtár (Battonya)

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ezerkilencszázötvenhat, te csillag – battonyai programsorozat a tisztelgés jegyében (A Battonyai Városi Művelődési Központ és Könyvtár egy több programból álló – előadás, irodalmi összeállítás, vetélkedő, történelmi séta, stb. – rendezvénysorozatot valósít meg.)

Megítélt forrás: 843 330 Ft

Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diákjaiért

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Károlyi-hetek a Károlyiban - 1956 jegyében (Az alapítvány programsorozatot tervez az alábbi elemekkel: kiállítások, előadások, tanulmányi versenyek, vetélkedők, pályázatok.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Jánossomorja Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Segítő Kötelék (Több település – elsősorban Jánossomorja és Mosontarcsa (Andau) – közös rendezvénysorozata, emlékezés az 1956 novemberében errefelé menekülőkre és a forradalomra.)

Megítélt forrás: 4 847 000 Ft

Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: HŐSÖK (Összművészeti '56-os megemlékezés-sorozat szabadtéri és beltéri kiállításokkal, előadássorozattal, filmklubbal, középiskolai vetélkedővel.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Biatorbágy Közművelődéséért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kérdőjelek belül - 1956 üzenete - osztályterem színházi program 8. osztályosoknak Biatorbágyon (Két biatorbágyi iskolában tantermi színházi program létrehozása Gothár Péter Megáll az idő című filmjének alapján, három tapasztalt drámapedagógus segítségével.)

Megítélt forrás: 550 000 Ft

Szentgál Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ahogy én emlékszem - '56-os szentgáli események a résztvevők szemével (A helyiek emlékeinek összegyűjtése és rögzítése, iskolások ünnepi műsora, amatőr előadás, filmvetítés és kiállítás rendezése valósul meg.)

Megítélt forrás: 390 000 Ft

Dornyay Béla Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Élet az 1950-es években, Salgótarjánban - Emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára (Enteriőrökkel kialakított életmód-kiállítás a bányászváros mindennapjairól, a megyeszékhellyé válás fejlődési nehézségeitől az '56. december 8-i sortűzig.)

Megítélt forrás: 866 380 Ft

Clavisagency Irodalmi Ügynökség Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "56-graffiti" Márciusban Újra Kezdjük (A Clavisagency Irodalmi Ügynökség Kft. többrétű programsorozatot szervez az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére, amelynek célja, hogy elsősorban a 14-18 éves korosztályt érje el hozzájuk közel álló műfajok segítségével.)

Megítélt forrás: 4 233 450 Ft

Kispáli Ifjúsági Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "56 lánggal ég" - megemlékezés Kispáli településen (Programsorozat, amelynek keretében fáklyagyújtást, filmvetítéseket és ismeretterjesztő előadást tartanak.)

Megítélt forrás: 360 550 Ft

Onga Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak" Rendezvénysorozat Ongán az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából (Egy három alkalomból álló programsorozat megrendezése, annak érdekében, hogy a város valamennyi lakója megismerhesse az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseit.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Magyarok Öröksége Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Levelek táncszínházi mű (A százhalombattai Forrás néptánc együttes 150 táncosának és Pál István Szalonna és bandájának együttes munkájából születő ünnepi műsora valósul meg. A 90 perces táncszínházi est a Petőfi Körtől Nagy Imre temetéséig tartó időszakból válogat helyi emberek emlékeiből, főleg konkrét emberi sorsokat hordozó levelekből.)

Megítélt forrás: 2 700 000 Ft

Sárdy Barbara

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Angyal, vigyél hírt a csodáról - 1956. A Bocskai Színpad előadásai (Az 1999-ben létrejött Bocskai Színpad újraélesztése, elkötelezett művészek ünnepi előadásának bemutatásával október 21. és november 6. között.)

Megítélt forrás: 2 300 000 Ft

Alapítvány a Komplex Kultúrakutatásért

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os eseményeknek emlékállító rendezvénysorozat az egri Kepes György Művészeti Központban (A pályázó célja egy olyan rendezvénysorozat létrehozása, amelynek keretein belül méltó módon, ám a megszokott rideg kiállítóterek hangulatától mentesen emlékezhetnek 1956 áldozataira és az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. A kiállításon egy teljes fal méretű vetítőfalat és mobil installáció formájában több plazmatévét is elhelyeznek. A teremben a MANDA által restaurált 1956-os filmhíradók és az 1956-os felvételek kerülnének vetítésre végtelenített formában. A vetítések után beszélgetős est keretében meghívnák a film alkotóit. Vendégek: Makk Károly, Törőcsik Mari. Vetített dokumentumfilmek: No Subtitle Necessary, Anya, A szabadság vihara, Kádár utolsó beszéde)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Van Esély Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Forradalom és szabadságharc Magyarországon 1956 (A kisvárdai tanulóifjúság számára összeállított megemlékezés-csokor: három helyszínen ünnepség, koszorúzás, dokumentum-kiállítás, filmvetítés, szakelőadások, történeti vetélkedő, workshop.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Huzella Péter

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ékezet. Apámnak. (Egy korábban megjelent zenei CD és könyv alapján előadott műsorsorozat színpadi bemutatójára kerül sor. Zenésztársaival és neves színész kollégáival élményt jelentő műsort állított össze Huzella Péter, aki több évtizede énekli a kortárs költészet legszebb darabjait estjein.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Jászapáti Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os hősökre emlékezünk (Testvérvárosi találkozóval kombinált városi megemlékezés Jászapátiban, koszorúzásokkal, történész előadókkal, verses-zenés összeállítással.)

Megítélt forrás: 762 000 Ft

XXI. Szazadi Roma Nők Országos Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Romák, akikre büszkék vagyunk – Roma hősök az 1956-os forradalom idején (A nyíregyházi '56-os megemlékezések cigány csokra: kiállítással, koszorúzással, rendezvénnyel, konferenciával, kiadvánnyal.)

Megítélt forrás: 1 200 000 Ft

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Friss szelek, fényes szelek fújnak…” – emlékkiállítás és rendezvénysorozat Egerben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára (Az egri és Heves megyei eseményeket – az előzményeket, a forradalom heteit, a megtorlás idejét – soha nem látott extenzitással dokumentáló kiállítás létrehozása, üzenetének széleskörű közvetítése, továbbá kapcsolódó rendezvények megvalósítása.)

Megítélt forrás: 2 908 740 Ft

Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Csanádpalota nemzetiségi és vallási sokszínűsége 1956-ban és napjainkban (Nemzetiségi és vallási találkozó, kerekasztal-beszélgetés illetve kiállítás rendezése Csanádpalotán.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 öröksége a fiatal nemzedékek körében – Szeged 1956-os emlékhelyei a turisztikai programokban – Programfüzet – Kutatómunkák és konferencia (Szeged Önkormányzata több különálló, az 1956-os forradalomra emlékező program és rendezvény megszervezését, lebonyolítását valósítja meg.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

október

Arnót Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Előadássorozat az 1956-os forradalom és szabadságharc arnóti, miskolci, és magyarországi történéseiről, összefüggéseiről Arnót településen ('56 előzményeit és következményeit taglaló, 6 részből álló előadássorozat lebonyolítása miskolci egyetemi oktatók bevonásával.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Csokonai Színház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Szélfútta levél” című előadás megvalósítása a debreceni Csokonai Színházban [1956-os megemlékezés Mensáros László naplójából] (Mensáros László naplójából, a debreceni eseményeket felelevenítő tanúk emlékeiből írt darabbal, és a hozzákapcsolt drámafoglalkozással kíván a Csokonai Színház megemlékezni a 60. évfordulóról.)

Megítélt forrás: 4 900 000 Ft

Rigó Erik

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabadságharc festményeken – Görgényi István 1956-os festményeinek kiállítása (A projekt témája Görgényi István festészetéből rendezett szabadtéri és múzeumi kiállítás.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Budapesti Vonósok Alapítványa

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: W.A. Mozart: Requiem K. 626 a Budai Ciszterci Szent Imre templomban 2016. október 23-án. (Mozart: Requiemje-nek előadása október 23-án a Budapesti Vonósok, kórus és énekes szólisták előadásában.)

Megítélt forrás: 1 800 000 Ft

Tiszaszőlős Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az angyalok nem sírnak - játék az élettel 1956 emlékére (Az 1500 lakosú Jász-Nagykun-Szolnok megyei község hivatalos megemlékezése: miniszteri beszéd, valamint Kiss József '56-os drámája helyi előadásban, helyi szereplőkkel.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Őszi lengyel-magyar napok '56 emlékére (Törökszentmiklós Város Önkormányzata lengyel testvérvárosát, Ryglicét is bevonva ünnepi programsorozattal állít emléket az 1956-os forradalom és szabadságharcnak.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Mai szabadságunk…" vers- és novellaíró pályázat, valamint szavalóverseny Békés megyei alkotóknak a szabadságról, és emlékezés az orosházi '56-os hősökre (A programsorozat keretében ismeretterjesztő helytörténeti előadást, színházi előadást, városi ünnepséget, szavalóversenyt rendeznek, illetve vers- és novellaíró pályázatot bonyolítanak le.)

Megítélt forrás: 1 791 180 Ft

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Szabad Lengyelország - Szabad Magyarország" (A Csongrád Megyei Kormányhivatal, a Csongrád Megyei Önkormányzat, a Lengyel Köztársaság szegedi Konzulátusának közös ünnepsége.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Tata Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Tata 1956 - új magyar zenés mű megvalósítása (Tata Város Önkormányzata az 1956-os forradalom tatai eseményeinek dokumentációja alapján egy olyan zenés színpadi mű színpadra állítását tervezi, mely a forradalom legjelentősebb tatai szereplőinek sorsát és a tatai eseményeket állítja középpontba. A mű cselekménye megtörtént eseményeken alapul. A szereplőket részben a forradalom tatai résztvevőiről mintázták a szerzők, részben kitalált személyek.)

Megítélt forrás: 10 000 000 Ft

Sajópetri Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Sajópetri - Az emlékezés - rendezvénysorozat (Kulturális programsorozat, amelynek keretében gyermekrendezvényeket, ismeretterjesztő előadásokat, kiállításokat, tematikus beszélgetéseket, zenés és drámai műsorokat rendeznek.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Meggyesi Miklósné

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Sötétkapu '56 – ünnepi előadás (Az október 24-i városi (Esztergom) ünnepség műsora Meggyesi Miklósné tanárnő drámája, melyet korábbi színjátszókörös tanítványaival az 1956. október 26-i véres mészárlás 15 áldozatáról írt.)

Megítélt forrás: 1 016 000 Ft

Kultúrkombinát Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Pályázat a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár 1956-os tematikus programjai és a Margó.fm irodalmi telefonos hangoskönyv alkalmazás forradalomnak dedikált bővítése céljából

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Városi Színház Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ágota Kristóf: Az analfabéta című művének bemutatása és továbbjátszása a Rózsavölgyi Szalonban. (A regény színpadi adaptációja a Rózsavölgyi Szalon által: Kristóf Ágota 21 éves volt, amikor 1956-ban kisgyerekkel a karján menekülnie kellett férjével. A darab a forradalom leverésének következményeiről és az újrakezdésről szól az egyén életén keresztül.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Szatmári Híd Egyesület (Asociatia Híd)-társszervezet: "VATYA NÉPE" Hagyományőrző és Íjász Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 hősei - A Magyar Szabadság Fénylő Üstökösei (Nagyszabású kulturális programsorozat (színházi előadások, koncertek, ismeretterjesztő előadások, beszélgetések, ünnepi istentiszteletek) lebonyolítása a partiumi Szatmár megye különböző településein a "VATYA NÉPE" Hagyományőrző és Íjász Egyesülettel, mint társszervezettel együttműködve.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Matrica Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Batta forradalma (Százhalombattai középiskolások között meghírdetett képregényrajzoló verseny győztesének pályaművén keresztül bemutatott forradalmi helyi események. Az országos eseményeket felnagyított archív fotókon keresztül kiállításon mutatják be.)

Megítélt forrás: 2 082 000 Ft

Perspektíva a Jövőért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Fogyatékkal élők közös, integrált megemlékezése az '56-os magyar szabadságharc és forradalom tiszteletére (Ünnepi zenés és irodalmi műsorok ép és fogyatékkal élő gyerekek részvételével.)

Megítélt forrás: 3 180 319 Ft

Zichy Mihály Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 üzenete a XXI. század számára (Egyhetes programsorozat, amelynek keretében ismeretterjesztő előadást, rajzpályázatot, kiállításokat, rendhagyó irodalomórát, filmvetítést és népzenei koncertet rendeznek.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

"MEGÓVUNK" Többcélú Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának megünneplése Jándon (Irodalmi teadélután a jándi Tájházban és budapesti múzeumlátogatás megszervezése.)

Megítélt forrás: 443 000 Ft

Kővágószőlős Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Forradalmi játékok" és emlékműsor (Október 23-i, egész napos közösségépítő tréning, játszóház, kézműves foglalkozás, amit budapesti színház-látogatás egészít ki.)

Megítélt forrás: 777 870 Ft

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Erdélyi rendezvénysorozat 1956 emlékére: Wittner Mária 1956-os halálraítélt és Bogányi Gergely zongoraművész előadói körútja (Az Alapítvány előadói körutat tervez Erdélyben Bogányi Gergely és Wittner Mária részvételével. A körút célja egyrészt, hogy az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából felidézze a 60 évvel ezelőtt történt eseményeket, másrészt a magyar szellem gazdagságát szeretnék bemutatni az erdélyi közönségnek.)

Megítélt forrás: 14 430 650 Ft

Bege Márton Sakk és Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Diákok voltak. S ők csinálták a dicsőséges forradalmat!” (Rendhagyó irodalomóra-sorozat a határon túli fiataloknak és a kanadai magyaroknak, amellyel szeretnék közelebb” hozni 1956 szellemiséget. A rendhagyó irodalomóra és versszínházi esttel erősítenék a határon túli diákok identitástudatát, magyar nyelvük ápolását. Az egész Kárpát-medencét érintő programsorozattal további céluk az is, hogy a kárpát-medencei pedagógus kollégákkal közösen kiválasszák azokat a helyi, tehetséges diákokat, akik egy közös, nyári, szakmai tábort töltenének el együtt Magyarországon, 2017-ben. A tábor tematikája: a diákok drámapedagógiai eszközök segítségével, szakemberek irányításával dolgozzák fel 1956 történéseit. A tábor kitűnő lehetőség lenne a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban, Kanadában valamint az anyaországban élő diákok találkozására, egymás kulturális sajátosságainak, irodalmának megismerésére. Összesen 130 előadás 8 hónap alatt.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Múzeumház Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 és Győr (A régió képzőművészeti reflexióinak összefogása az '56-os évfordulón megnyitandó kiállítással és a tavaszig tartó, rátelepített programokkal, melyek révén az „'56 vidéki fővárosa” történelmi érdemeinek felmutatása összekapcsolódik a kortárs művészetekkel.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Forradalom és szabadságharc 60 év távlatából (Hajdúhadház Város Önkormányzata egy zenés játékkal állít emléket az 1956-os forradalom és szabadságharcnak, amit különböző életképek kiállításával és több kísérő rendezvénnyel egészít ki.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Zanotta Art Kulturális és Művészeti Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hegedős László: Rongylabda c. művének színpadra állítása (A színdarab a forradalmat és a megtorlás nyomasztó éveinek máig ható következményeit mutatja meg egy aktív résztvevő optikáján keresztül. Az életfogytiglanra ítélt író művét hozzáértő rendező és társulat mutatja be Kárpát-medence szerte.)

Megítélt forrás: 4 800 000 Ft

Béres József Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kisvárdai Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Rendezvénysorozat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója tiszteletére (Rendezvénysorozat, történeti előadásokkal az 1956-os forradalom és szabadságharc kisvárdai eseményeinek és a 60.évfordulója tiszteletére.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Gonin Oktató és Tanácsadó Bt. (Imagine Budapest)

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: TAPINTHATÓ MÚLT - városi séta látássérülteknek és vakoknak az 1956-os események egykori helyszínein (Belső-józsefvárosi séták vakok és látássérültek számára az '56-os események megérzékítése céljából.)

Megítélt forrás: 1 755 234 Ft

Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ - Vörösmarty Művelődési Ház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Őszi csoda" - (Kétnapos programsorozat keretében a következő programelemek valósulnak meg: irodalmi est, könyvbemutató, színházi előadás.)

Megítélt forrás: 630 000 Ft

Templárius Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Történelmi kerekasztal, élő történelemórák (Rendhagyó történelmi foglalkozások 1956-os visszaemlékezők közreműködésével felsőtagozatos általános iskolások részére.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Az 56-os magyar forradalom történelemformáló hatása Magyarország és Közép-Európa jövőjére" (A Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület egy több elemből álló ismeretterjesztő programsorozatot (konferencia, kerekasztal-beszélgetés, emléktúra) valósít meg.

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Borsodszentgyörgyi Diákokért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés a borsodszentgyörgyi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda tanulói részvételével (Borsodszentgyörgyön történészek interaktív történelemórákat tartanak, kirándulás során ellátogatnak a Hadtörténeti Múzeumba és a Fiumei (Kerepesi) úti Sírkertbe.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 a Mezőkovácsházi Járásában (A mezőkovácsházi könyvtár pályázata az évfordulóról való méltó megemlékezésre három rendezvénnyel és időkapszula elhelyezésével.)

Megítélt forrás: 660 200 Ft

Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "56" (A táncegyüttes a forradalom hangulatát szeretné a nézőkkel éreztetni '56-hoz kapcsolódó irodalmi alkotásokon keresztül a több helyszínen bemutatni kívánt ünnepi estjén.)

Megítélt forrás: 400 000 Ft

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "A magyar forradalom a kommunizmus végének kezdete" - Élet a forradalom idején Mezőberényben, Békés megyében (A címben jelzett tematika feldolgozása irodalmi műsor, fotókiállítás, előadás és más események során.)

Megítélt forrás: 1 340 000 Ft

Polány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Határon innen és túl! - 1956-2016 (Kulturális műsor a helyi hagyományőrző egyesület, a fúvószenekar és a Megarox együttes közreműködésével, majd kötetlen beszélgetés szervezése.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Mindig új élet lesz a vérből" - salgótarjániak az ötvenhatos forradalomról (60 perces vegyes műfajú emlékműsor költségeinek a támogatása.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Békéscsabai Médiacentrum Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Filmklub 1956 (A Békéscsabai Médiacentrum Kft. egy tízalkalmas filmklub keretében szeretne emléket állítani az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi és országos történéseinek.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Társadalom és életmód - a társadalmi emlékezet hétköznapi megjelenése (A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1956 hőseit állítja az emlékezés középpontjába. A pályázó filmvetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadásokkal, kiállításokkal az életmódtörténet fontosságát hangsúlyozza, minden korosztály számára változatos programot kínál.)

Megítélt forrás: 2 931 305 Ft

Szécsényi Közművelődési Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 hagyatéka 3 dimenzióban (Szécsény főterén 1956-os tematikájú háromdimenziós aszfaltrajzok készítése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Aranyos Gyermekekért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom a művészetekben (Tizennégy részből álló programsorozat, versekkel, filmekkel, ismeretterjesztő előadásokkal és beszélgetésekkel.)

Megítélt forrás: 982 505 Ft

ShowTime Média Művészeti Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os kalandtúra (Budapesti forradalmi helyszíneket felkereső vetélkedő, túra, két kategóriában.)

Megítélt forrás: 1 400 000 Ft

Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A mi '56-unk (A Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár egész napos megemlékezést szervez az 1956-os eseményekhez kapcsolódóan. A pályázó célja, hogy ünnepi programsorozata országos érdeklődésre tartson számot, hiszen Kiskunmajsán működik az országban egyedüliként az újonnan felújított ’56-os Múzeum és Kápolna, a programok központi helyszíne.)

Megítélt forrás: 2 523 124 Ft

Csinnadratta Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Interaktív történelemórák 1956-ról a Csinnadratta Alapítvány szervezésében (Interaktív történelemórák tartása - ismeretterjesztő előadás, kvíz, interaktív könyvbemutató, a 301-es parcella meglátogatása).)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

"Éltető Lélek Irodalmi Kör egyesület"

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Október tűzvirága (Az Egyesület a megye szülöttje, Tollas Tibor emigráns költő verseiből, életének eseményeiből állított össze '56-os emlékműsort. Nyolc helyszínen szeretnék bemutatni. A költő művei forradalomhoz vezető útról, a társadalmi igazságtalanságokról, a börtönévekről, a forradalom napjairól, a megtorlásokról, az emigráció nehézségeiről és a "Hazafelé" mutató útról szólnak.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Loc & More Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 60. évfordulójára készített mozdonydekoráció kivitelezése és ünnepélyes átadása (Motorvonat 1956-os montázs-fóliával való dekorálása a MÁV-Starttal együttműködve.)

Megítélt forrás: 4 994 720 Ft

Közös Halmaz Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Nyissunk a múltra, hogy legyen jövőnk! (20. századi traumatikus csomópontok, s benne e pályázattal egy '56 három problematikájáról szóló interaktív, köztéri kiállítás megvalósítása.)

Megítélt forrás: 1 940 433 Ft

Rákóczi Szövetség

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Gloria Victis - 1956-os Emlékünnepség - Kárpát -medencei Ifjúsági Találkozó és Történelmi Vetélkedő (A Rákóczi Szövetség immár 24. alkalommal megtartott ’56-os ünnepség- és rendezvénysorozata.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Debreceni Vasutas Művészeti és Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 13 nap-60 év távlatából - kiállítás és interaktív ifjúsági előadás Pallás Ferenc 1956-os pannójának mentén (Kétnapos program a város fiatalságának. 1. Kiállítás a debreceni vonatkozású események relikviáiból. Előadás Pallás Ferenc '56-os pannójának kapcsán. Korabeli fotók és felvételek segítségével ismerhetik meg a nézők, hogyan indult a forradalom Debrecenben. 2. Másnap egy interaktív színpadi előadás teszi élménnyé és személyessé az ifjúság számára '56 eseményeit.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Együtt 1956 szellemiségéért" (Programsorozat, amelynek keretében városi emlékfutást, tanulmányi versenyt, illetve vetélkedőt és ismeretterjesztő előadást szerveznek az encsi lakosok számára.)

Megítélt forrás: 619 760 Ft

Jászárokszállás Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezzünk együtt a forradalom hőseire Jászárokszálláson (Ünnepi műsor, előadások és kiállítás rendezése 1956-ra emlékezve.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "60 éves '56" - Forradalmi megemlékezések az '56-os hősök emlékére (Egy bükki [szlovák nemzetiségi] kistelepülés '56-os megemlékezés-sorozata több helyszínen, a falu összes meglévő és mozgósítható értékeinek felhasználásával 2016. október 8 – 23. között, benne kiállítással, filmvetítésekkel, színpadi produkciókkal, iskolai vetélkedőkkel, kézműves foglalkozásokkal és fórum a szemtanúkkal.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Művelt Ifjúságért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Történelmi emlékülés és rendezvényei (Ismeretterjesztő programsorozat az Eszterházy Károly Főiskola illetve a főiskola gyakorló iskolájának részvételével.)

Megítélt forrás: 852 180 Ft

Sántha Márta Művelődési Ház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az események nyomában (A kelebiai Sántha Márta Művelődési Ház rendhagyó programsorozattal állít emléket az 1956-os forradalom és szabadságharcnak, amellyel a település minden korosztályát igyekszik megszólítani.)

Megítélt forrás: 565 600 Ft

Gárdonyi Géza Színház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kiss József: Az angyalok nem sírnak c. drámájának bemutatása (Az egri városi díszünnepség keretében, félig szcenírozva, s részben felolvasó színházi előadás formájában történne az előadás.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Szabadság, emlékezet a Tisza tó víztükrében" (Július közepén a Tisza-tavi fesztivál kapcsolódó részeként a Csipkeházban kiállítást rendeznek az '56-os forradalom emlékezetére. Jelmezkiállítás, filmvetítés és rendhagyó történelem órákon kaphatnak maradandó élményt a forradalom időszakáról.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Mernye Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Október 23! Emlékezzünk! (A település egész napos, több rendezvényből álló programja október 22-én.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Békéssámson Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kommunista terror az irodalomban kiállítás (A település egy időszaki kiállítással készül az évfordulóra.)

Megítélt forrás: 372 994 Ft

Kultúrház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Berhida 1956 tükrében" (Helytörténeti kiállítás, irodalmi est, filmvetítés és szimpóziumból álló programsorozat rendezése.)

Megítélt forrás: 315 000 Ft

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szolnoki Mementó 1956-2016 (Ismeretterjesztő könyvtári programok 1956 emlékére, közel egy éven keresztül, havonta.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (társszervezet: Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány)

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megkötések nélkül 1956-ról (Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára egy komplex programsorozat valósul meg, feldolgozva és emlékezve a kárpátaljai eseményekre a Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvánnyal együttműködve.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

TDT Marketing and Arts Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 16. Kaleidoszkóp Vers Fesztivál (A 2014-ben alakult TDT Marketing and Arts Kft. a 16. Kaleidoszkóp VersFesztivált Sopron és Budapest után Vácon kívánja megrendezni a Dunakanyar Színházban. Igazi seregszemle lesz az egyhetes fesztivál, amelyre több ezer résztvevőt várnak a Kárpát-medencéből, hogy a vidék kulturális közegét és színvonalát erősítsék.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Auditórium Hungaricum Előadó-művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ferences Triptichon - közösségi misztériumjáték és emlékkötet (Három ferences mártír életét és mártíromságát mutaja be a pályázó emlékkötetben és misztériumjátékban. A közösségi misztériumjáték szövegkönyve a korszakot feldolgozó rövid történeti anyaggal együtt az előadással egy időben a játék nézőinek kezébe kerül. A Budapesti Pasaréti Páduai Szent Antal templom ad otthont a bemutatónak, és még három helyszínen kívánják bemutatni a nagyszabású programot.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

IMCOM Marketing és Szolgáltató Bt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Csurgó 1956 - történelem és megemlékezés (Konferencia keretében kiállítást nyitnak csurgói magángyűjtők anyagaiból.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETEK HÁZA

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: IGAZSÁGTALANSÁG Történelmi dráma a Mansfeld-per és a Tóth Ilona-per dokumentumaira támaszkodva (A projekt célja egy történelmi dráma létrehozása és egy hozzákapcsolt figyelemre méltó drámapedagógiai foglalkozás megvalósítása. A dráma szereplői, Mansfeld Péter és Tóth Ilona időn és téren túli költői dialógusokban beszélnek életükről, a történelmi eseményekről és szerepükről és a vérlázító igazságtalanságról, ami osztályrészükül jutott.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Zalai Harangláb Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Határtalan utazás 1956-ba (A pályázó célja, hogy 7 határon túli településen és 1 Magyarországon szervezett beszélgetés segítségével felfrissítse az 1956-os eseményekkel kapcsolatos emlékezetet, továbbá a szabadságharc határon túli vonatkozásainak megismerésével hozzájussanak 1956 történelmi jelentőségének teljesebb körű megértéséhez.)

Megítélt forrás: 2 510 000 Ft

Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 és következményei Erdélyben - ünnepi megemlékezés 2016. október 24-én Telkiben (Telki megemlékező napja október 24-én erdélyi vonatkozású '56-os szakelőadással, Márton Áron emlékkiállítással, filmvetítéssel és történeti bevezetőjével, valamint fáklyás felvonulással.)

Megítélt forrás: 208 100 Ft

Halimba Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Szabadság tér” 56 (Tanulók számára szervezett programsorozat: múzeumpedagógiai foglalkozás, ünnepi műsor és filmvetítés.)

Megítélt forrás: 214 197 Ft

HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 könnycsepp című vándorkiállítás (Magyar-angol nyelvű vándorkiállítás egy éven át történő forgalmazása; tartalma 56 egyéni női sors, forradalmár vagy feleség, a megtorlások elszenvedőinek visszaemlékezéseit feldolgozó fotódokumentáció.)

Megítélt forrás: 4 990 000 Ft

Gál Ferenc Főiskola, Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Iskolai ünnepi megemlékezés a Békés Megyei Tisza Kálmán Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban (4 részből álló középiskolai megemlékezés kiállítással, előadással, filmvetítéssel, színházlátogatással, mozgásszínházi produkcióval, mindez öntevékenyen, a diákság bevonásával készített programokkal.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

MU Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Gyerekkorunk '56 (Új színdarab létrehozása, melyben saját gyerekkori emlékeiket a ma már nyugdíjas korú alkotók adják elő.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Borsodnádasdi Művelődésért Kultúráért és Sportért Közalapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés borsodnádasdi diákok részvételével (Helyben, Borsodnádasdon fiatal történészek interaktív történelemórái, majd pesti utazás: Hadtörténeti Múzeum és Fiumei (Kerepesi) úti Sírkert.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Ars Sacra Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az Ars Sacra Fesztivál rendezvényei '56 áldozatainak emlékére (Koncertekből és versszínházi műsorból álló programsorozat rendezése valósul meg.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Együtt Bükkszenterzsébetért Roma-Magyar Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezzünk! - '56-os programsorozat Bükkszenterzsébeten (Irodalmi est rendezése az Együtt Bükkszenterzsébetért Egyesület és a helyi roma önkormányzat közreműködésével.)

Megítélt forrás: 485 000 Ft

Bálint Ádám

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A tiltott parcellától a Nemzeti Sírkertig (Három helyszínre tervezett kiállítássorozat, mely a 301-es parcella "átváltozását" dokumentálja, ami az 1986–1989 közti esztendők eredménye volt.)

Megítélt forrás: 4 946 800 Ft

Szellőrózsa Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Fiatalok '56-os történelmi konferenciája (A program célja feladata az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező konferencia megszervezése. Célcsoport a Nyírbátori Kistérség pedagógusai, diákjai, valamint közvetlen az általuk megszólított korosztály. A konferencián megszólaltatnak a forradalomban részt vevő személyt, aki saját múltján, visszaemlékezésen keresztül mutatja be a forradalom eseményeit.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Appendix Alapítvány a Bolyai János Gimnáziumért

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "1956, te csillag" (Múzeumpedagógiai foglalkozásokból, plakátkészítő pályázatból, csapatversenyből, ismeretterjesztő előadásból, filmvetítésből, tanulói prezentációkból álló rendezvénysorozat valósul meg a kecskeméti Bólyai János Gimnázium tanulói számára.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Iskolaalapítványa

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Interaktív témanap a Szent Margit Gimnáziumban (Interaktív témanap szervezése a budapesti Szent Margit Gimnázium 900 tanulója számára.)

Megítélt forrás: 100 000 Ft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Tizenkettő… - színpadi kollázs '56-ról (Színpadi előadás létrehozása a 60. évfordulóra. Kollázs az irodalom, színház-, zene-, és táncművészet elemeiből. 12 színművész és egy táncművész részvételével. 12 képzőművész képeivel, Illyés, Déri és mások írásaiból a KEX együttes 12 dalával.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Gábor Áron Alapítvány a Szakképzésért

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés az Ózdy Bródy Imre szakképző Iskola Gábor Áron Szakképző Tagiskolája tanítványai részvételével (A projekt tartalma: Drámapedagógiai foglalkozások, valamint interaktív múzeumi történelemóra tartása általános iskolásoknak.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Óbudai Platán Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Elbeszélt történelem, 1956" - Óbudai Platán Könyvtár (Az Óbudai Platán Könyvtár előadást, könyvbemutatót, és pályázatot tervez középiskolások számára az oral history tematikájában.)

Megítélt forrás: 585 610 Ft

Kárpát- medencei Értékmentő Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a Kárpát-medencében - személyes élmények tükrében (Kétnapos konferencia megvalósítása.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Tiszaliget Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 képekben (A pályázó alapítvány egy egynapos konferencia, kiállítás és megemlékezés megszervezését és lebonyolítását valósítja meg.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Forrás Művészeti Oktatási és Színházi Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Aki a múltba tekint, az a jövőbe lát (Zenés versszínházi előadás húsz alkalommal a megyeszékhelyeken középiskolásoknak az '56-os forradalom emlékére.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

ZSOLIMPEX Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ledöntött útjelzők –Szerkesztett zenés-irodalmi megemlékezés a Zenthe Ferenc Színház művészeinek közreműködésével. (Két előadás megvalósítása a ceredi Faluházban. Schiffer Pál filmjének levetítése után beszélgetés a film egyik forgatókönyv írójával a film keletkezéséről és egy irodalmi megemlékezés a sortüzet túlélők vallomásaiból.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zrt

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szilágyi Andor: Tóth Ilona című dráma ősbemutatója a Nemzeti Színházban (Szilágyi Andor filmforgatókönyvet írt a Tóth Ilona történetéből, ami 2012-ben meg is jelent. Díszbemutató 2016. október 23. Az emlékévben 5 vidéki helyszínre viszik el, 2017. április 30-ig 10 előadást terveznek.)

Megítélt forrás: 25 000 000 Ft

Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az UTAZÁS című rockopera bemutatása az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából (A mű Tábori György: Utazás c. könyvére épül. Lásd Operettszínházi pályázat. Ugyanannak a zenés műnek (Kocsák Tibor) az esztergomi Dalszínház Színházi Egyesület produkciója.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kosdi Rozmaring Hagyományőrző Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Velünk élő '56" – a Kosdi Rozmaring Hagyományőrző Egyesület emléknapja (Kiállítás, irodalmi és zenés műsorok, visszaemlékezések, beszélgetések megrendezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Solymár Nagyközség Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hazánkért kiállunk, Szabadságért kiállunk - 1956-os rendezvény és iskolai megemlékező programsorozat solymári diákoknak és családoknak (Az általános iskolai tanulók aktivitására épülő ismeretterjesztő jellegű játékok és műsorok rendezése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezések 1956-os eseményekről (Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata két színházi előadással emlékezik az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Besenyszögért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "1956 - Besenyszög" (A forradalom 60. évfordulója kapcsán egy rendezvénysorozat megszervezésére nyújtott be pályázatot az alapítvány, melynek fő célközönsége az általános iskolás és középiskolás fiatalok.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kossuth Kiadó Zrt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A mi ötvenhatunk - személyes és családi emlékek fotógyűjteménye (Nagy mennyiségű eredeti fotó összegyűjtésével, digitalizálásával szeretne hozzájárulni a forradalomhoz kapcsolódó történelmi muzeológia anyagának gazdagításához. A legszélesebb kör számára elérhetővé tenné az újonnan előkerülő történelmi dokumentumokat, amelyek növelhetnék a forradalommal foglalkozó kutatások, kiadványok, kiállítások anyagainak lehetséges forrásait.)

Megítélt forrás: 6 000 000 Ft

Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójára tervezett tárlat és rendezvénysorozat a Bajor Gizi Színészmúzeumban (A Bajor Gizi Színháztörténeti Múzeumban kamaratárlat, intermédiás fotógaléria, hanganyaggyűjtemény, a tárlókban a közönség számára eddig még ismeretlen dokumentumok bemutatása. Programsorozat színészekkel, történészekkel, filmrészletek bemutatásával.)

Megítélt forrás: 2 373 800 Ft

szeptember

Vígszínház Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Bartis Attila: Rendezés című művének bemutatása (Magyarországi ősbemutató, Bartis Attila Rendezés című darabja a Vígszínházban. A színház világában játszódik a darab, amely tele van súlyos titkokkal, fájdalmas, lappangó hazugságokkal, árulással, éppúgy mint a színészek magánélete. Ki kit árult el? A lelkiismeret kétségbeesett üvöltése hallatszik a színdarabból.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

"Jászkisér Gyermekeiért" Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Sorsfordító pillanatok” – 56 lépés a múltból a jelenbe (A jászkiséri iskola szervezésében megvalósuló, a kerületi és környékbeli iskolák bevonásával kalkuláló programsorozat, amelynek gerince a felsőtagozatosok részére meghirdetett szavaló- és rajzverseny, továbbá 1956-tal kapcsolatos történelmi (csapat)vetélkedő.)

Megítélt forrás: 721 437 Ft

Dabas Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Üdv néked ifjúság” történelmi vetélkedő (A pályázat fő célja egy történelmi vetélkedő megrendezése, de a részletes program helytörténeti kutatások bemutatására alkalmas formákat – esszé, dokumentumok, film, stb. –, három korosztálynak meghirdetett szavalóversenyt, továbbá a forradalom és szabadságharc fővárosi emlékhelyeit felkereső jutalomkirándulást és mozilátogatást is tartalmaz.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Petőfi Irodalmi Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ilyen nagy dolog a szabadság? – A forradalom az emigrációból (Kiállítás szervezése az emigrációba kényszerült írók és az 1956-os forradalom kapcsolatásról középpontba állítva a forradalom kitörése idején már emigrációban élő, illetve a leverés után elmenekülő alkotók megnyilvánulásait.)

Megítélt forrás: 11 332 250 Ft

Kiss Adél

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56-os arcképcsarnok című művészeti kiállítás (A pályázatban jelölt huszonhárom 1956-os szereplő képzőművészeti eszközökkel megvalósított portréjának kiállítása.)

Megítélt forrás: 1 848 600 Ft

Körúti Színház Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Maradék (Egy színdarab létrehozása, amelyet nemcsak egy alkalommal, hanem egész évadban műsoron kívánnak tartani. A néző egy család, főképpen egy egyetemista lány szemével láthatja az '56-os eseményeket.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Familiare Társadalomszervező Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Nagycsaládok és családszervezetek közös megemlékezése az 1956-os hősökről (Megemlékező háromnapos programsorozat rendezése családok és családszervezetek részére.)

Megítélt forrás: 4 950 000 Ft

Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Bárhogy lesz… – ne legyen akárhogy” – programok Nagykanizsán az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére (Városi programsorozat, amelynek keretében dokumentum- és fotókiállítást, ismeretterjesztő előadásokat, illetve színházi előadásokat terveznek.)

Megítélt forrás: 2 645 670 Ft

Szentes Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Szabadság, Közösség, Emlékek" - megemlékezések Szentesen az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára (Szentes szinte minden műfajban eseményeket szervez a 60. évfordulóra: kiállítás, hangverseny, túraverseny, rendhagyó irodalomóra, előadás, filmklub, kézműves foglakozás)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Bem Iskola Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Izzó Ősz – Interaktív történelemórák 1956-ról a Bem Iskola Alapítvány szervezésében. Interaktív történelemórák tartása (ismeretterjesztő előadás, kvíz, interaktív könyvbemutató, a 301-es parcella meglátogatása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Budapest Főváros Levéltára

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc megtorlására vonatkozó levéltári forrásfeltárás, adatbázis-építés és publikálás, valamint a kutatási eredményeket bemutató konferencia Budapest Főváros Levéltárában (Budapest Főváros Levéltára nagyszabású, eddig kutatásba be nem vont iratanyagot feldolgozó, publikáló, ismertető levéltári programja.)

Megítélt forrás: 4 996 805 Ft

Berhidai Iskoláért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „1956 Hőseinek emlékezetét örökítsük gyermekeink szívébe” – Projekt2hét (Egy iskolai projekthét megrendezésére irányul a pályázat, melynek valós időtartama két hét.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Zsoldos Ferenc Középiskolája és Szakiskolája

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékezete – országos és helyi eseményeinek bemutatása (A pályázó a hagyományos Zsoldos Napok alkalmával idén a 60. évfordulót ragadja meg.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Alba Polisz Tudományos Park Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56 narratívái 60 év távlatából (Egynapos tudományos konferencia neves kutatók részvételével.)

Megítélt forrás: 1 062 900 Ft

Hittel a Nemzetért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Tóth Ilona 1956 A forradalom mártírja, rockopera (Tóth Ilona sorsát bemutató rockopera megírása és bemutatása. Az Erzsébetligeti Színházban mutatják be a darabot, összesen nyolc alkalommal.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Pro Progressione Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kortársunk '56 (1956:2016 megemlékezés) (Táncszínházi produkció létrehozása, amelyet New Yorkban, amerikai és európai nagyvárosokban mutatnak be 2016 őszén a V4 országok művészeinek bevonásával.)

Megítélt forrás: 5 000 000

Mesék Völgye Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Velünk élő történelem" (Történelmi teadélután rendezése, múzeumlátogatás a gyerekeknek.)

Megítélt forrás: 529 340 Ft

Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az '56-os emlékévhez kapcsolódó "A szabadság napjai" c. Összművészeti Fesztivál a Zsámbéki Színházi bázis 2016-os évadban (A pályázó a korszakot bemutató színházi előadásokat, filmvetítéseket, kiállításokat, beszélgetéseket tervez az évforduló kapcsán.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Budapest-Ferencváros Assisi Szent Ferenc Főplébánia

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956: a Bakáts téri templom emlékprogramja (A „Nevek Napja” című szertartásból, két nagy Agapéból és iskolai ismeretterjesztő programokból álló programsorozat.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 2016. Csorba macskakövekből rakott emlékzsámoly - térdet hajtó jelen (Programsorozat, amelynek keretében rendhagyó irodalom- és történelemóra, kalandjáték és ehhez kapcsolódó helytörténeti kiadvány, versszínházi est és koncert megrendezését vállalja a pályázó.)

Megítélt forrás: 260 448 Ft

Katona József Színház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "A fa fellobbant, a szén szerteszállt…" - Ünnepi est az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából (A kecskeméti színház pályázata az október 23-ai ünnepi estre, mely előreláthatólag a városi önkormányzat ünneplésének kerete is.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

"ROXINHÁZ" Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Utolsó harc, utolsó töltény…" címmel zenés-táncos tematikus rockopera előadássorozat (Az Utazás (rockopera), Aki magyar velünk tart (rockopera), 56 csepp vér (rock musical) részleteinek összeállítása egy műsorrá.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Ruzsa Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Közös emlékezet – közös értékek (A pályázat Ruzsa, Bácsfeketehegy, Magyardécse települések lakói számára közös emlékezést szervez a forradalom 60. évfordulójára.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Tófalvi Zoltán

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A Kolozsvári "Bolyai" Tudományegyetem pere 1956-1959; Moyses Márton tűzhalála (A projekt keretében elkészülő három kötet - A kolozsvári „Bolyai” Tudományegyetem pere; Moyses Márton tűzhalála; Az erdélyi magyar unitárius egyház és a magyar szakoktatás lefejezése. A legnagyobb ötvenhatos romániai per: az Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége - a támogatás segítségével jelenik meg.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Antal Gáborné

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A "rádió mellett" c. pódium-előadás létrehozása és 25 iskolai előadás megtartása (Főhajtás a forradalom hősei előtt az emlékezet fenntartásáért, közös értékeinkért, múltunkért és jelenünkért. Irodalmi alkotásokból, dokumentumokból, képekből és filmrészletekből összeállított műsor iskolásoknak 25 előadás keretében.)

Megítélt forrás: 2 483 660 Ft

Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Koncert az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére (A forradalmi eszme apoteózisának tekinthető zenei emlékművek megszólaltatása, ünnepi koncert keretében.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Zelei Miklós: Hubertusz c. művének bemutatása az 1956-os forradalom évfordulóján (A darab a forradalmat követő megtorlások pszichológiai módszereit és annak utóhatásait mutatja be.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Pannon Egyetem

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Brusznyai Kutatócsoport Létrehozásának és Működésének Terve a Pannon Egyetem Irodalom - és Kultúratudományi Intézetében (A kutatócsoport először tárná fel szisztematikus, tudományos munkával városuk és a megye hősének az 1956-os forradalmárnak és a megtorlás mártírjának, dr. Brusznyai Árpádnak az életét, működését, egész tevékenységét.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Zendül zsoltár (A település kétnapos programsorozatának lebonyolítása (komolyzenei koncert, ’56-os tematikájú irodalmi alkotásokra írt táncbemutató, ismeretterjesztő beszélgetés).)

Megítélt forrás: 1 470 000 Ft

Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Büszke Örökségünk - 1956 (Programsorozat keretében témanap, irodalmi előadás, könnyűzenei koncert, kiállítás és ünnepség szervezése és rendezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A magyar forradalom 1956 - "Sinkovits Imre" Pályázat (A 60. évforduló kapcsán felépített programsorozat, művészeti pályázattal, színházi előadásokkal, Zseliz testvérváros bekapcsolásával, helyi interjúk készítésével valamint a fiatalok és az '56-ot átéltek közös látogatása a Terror Háza Múzeumba.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Budakalász emlékezik" - Őszi programsorozat az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére (Emlékező programsorozat 2016 szeptemberétől decemberig tartó időszakban, kiállítás, történészi előadások, szemtanúk, zenei és táncműsorok szervezésével.)

Megítélt forrás: 2 032 000 Ft

"Qardaslig" Magyar-Azeri Együttműködési Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Mozaikszilánkok 1956-ból" - Konferencia (Az Egyesület egy konferencia és az ahhoz kapcsolódó megemlékezéssorozat megszervezésére nyújtott be pályázatot.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Diákjainkért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabadság, félelem nélkül („1956 lépés”- túra ; „Szamárköhögés” filmvetítés „A remény és a halál 19 napja” - előadás, beszélgetés; „Időkapu”- kiállítás, gyűjtött anyagokból; „Remény a szemekben” - Emlékfal készítése; „Bárhogy lesz, úgy lesz”- Főhajtás zenével; „60 év az irodalomban”- Irodalmi kávéház; „Mansfeld Péter”- városi történelmi vetélkedő középiskolásoknak; „Tisztelet a hősöknek”- Emlékkoncert; „1956.10.23”- díszítő elemek közös elkészítése.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör Közhasznú Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a fiatal irodalomban és az emlékezetben (Berta Zsolt Kalef című regényének és Csender Levente Egyszer majd el kell mondani című novelláskötetének bemutatása. Egy versszínházi előadás Gérecz Attila műveire támaszkodva. Ezenkívül egy írótábor megrendezése Hajdúböszörményben diákoknak.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Lengyel- Magyar Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Múltunk eleven hangjai (A MEFESZ szegedi megalakítása – lengyel nézőpontból, a kortárs szemével (az oral history módszerével).)

Megítélt forrás: 686 600 Ft

Somogygeszti Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezésre fel! 1956-2016 (Helyi óvodás, iskolás gyermekek, majd a Somogygeszti Hagyományőrzők, Ifjúsági szervezetek műsorát követően további kulturális programot kínálnak.)

Megítélt forrás: 300 000 Ft

Bálint Ágnes Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "56 csepp vér, " valami nagyszerű történt hatvan évvel ezelőtt! (Programsorozat szervezése (kiállítás, filmvetítés, vetélkedő, ünnepi műsor) a település polgárai számára.)

Megítélt forrás: 756 450 Ft

Orczy Kultúrkert Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: ÁTSZABOTT SORSOK - kulturális programsorozat - köztéri kiállítás és városi séták (szabadtéri kiállítással és vezetett budapesti sétákkal készülnek az évfordulóra.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Fiatal Könyvtárosok Szervezete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hatvan év - hatvan rendezvény (Összesen 60 program (rendhagyó történelemórák, ismeretterjesztő séta, tematikus CD-rom bemutató, fotókiállítás, filmvetítések, zenés irodalmi összeállítások) Debrecen könyvtáraiban az általános- és középiskolások számára.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Komló Város Önkormányzat Közösségek Háza, Színház- és Hangversenyterem

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Mecseki Láthatatlanok - Komló 1956 (Képző- és fotóművészeti tárlatok, óriásképek a város területén, ismertető játékok, túrák az iskolások számára, a megemlékezésre való felkészítések, filmvetítések és az alkalomra adaptált színházi előadások.)"

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megelevendő történelem, 1956-2016 ( Hat településen érdekes megközelítésben előadásokat, „diskurzusokat” tartanak az 1956-os forradalom és szabadságharc témaköréből.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56-os emlékév Békéscsabán - programsorozat (Nagyszabású városi rendezvénysorozat: füzet kiadása, pályázatok középiskolásoknak, irodalmi és ismeretterjesztő előadások, időutazás, ünnepi hangverseny, futóverseny, mozgó megemlékezések, filmvetítések, kiállítások rendezése.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Mészáros Károly Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hajdúdorog az 1950-es években és napjainkban ("Kortörténet s korrajz" - a településen összegyűjtött fotókból kiállítás. Az idősebb - a forradalmat átélt - korosztály számára visszaemlékezés, a fiataloknak ismeretanyag.)

Megítélt forrás: 536 531 Ft

Rákóczifalva Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az '56-os forradalom hőseire emlékezve Rákóczifalván (Programsorozat keretében kiállítás, filmvetítések, rendhagyó történelemóra és ünnepi műsor megrendezése a település lakói számára.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A miskolci hős - Nagy Attila és 1956 (A pályázó célja, hogy Nagy Attila színművészre emlékezve elevenítse fel, mutassa be Miskolc város izgalmas, eseményekben és fordulatokban gazdag történetét.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Herman Ottó Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Grafika változó időkben. A magyar grafika 1945-1961 között című tanulmánykötet előkészítése és konferencia megrendezése (Az említett időszak grafikatörténetét, alkotóit tárgyaló tanulmánykötet előkészítése és a témához kapcsolódó konferencia szervezése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Debrecen-1956 (A debreceni városi könyvtár által szervezett kiállítás röviden szól az 1956-os debreceni eseményekről, ezek kutatásáról, majd felvázolja a programokat.)

Megítélt forrás: 1 474 770 Ft

Faluház és Ravasz László Könyvtár Leányfalu

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56-os emlékprogramok Leányfalun a Sorg-villában (Három egynapos rendezvény a Faluház és a települési könyvtár rendezésében a Sorg villában.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Honismereti Egyesület Lenti

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os Forradalom emlékére találkozó és konferencia szervezése (A még a megyében élő '56-os forradalmárok, özvegyeik és a külföldön élők egy részét meginvitáló találkozó megszervezésére és az azt követő konferencia lebonyolítása.)

Megítélt forrás: 553 000 Ft

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Én érzem őket és emlékezem" – 1956-os emléknapok Sátoraljaújhelyen (Programsorozat rendezése: kiállítás, ismeretterjesztő előadás, filmek vetítése, dramatikus játék.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Eötvös Károly Községi Könyvtár és Művelődési Ház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Föltámadott a tenger a népek tengere" az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára emlékezünk Mezőszentgyörgyön (A Határon Túli Magyar Irodalom Napja a székesfehérvári rendezvények sorába kapcsolódva, három napos rendezvényként valósul meg idén.)

Megítélt forrás: 300 000 Ft

AGAPE Készségfejlesztő Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Játszd újra '56-ot!" – középiskolai vetélkedősorozat és társasjáték (Egy az 1956-os forradalmat feldolgozó történelmi társasjáték elkészítése, és részben erre ráépülő országos történelmi vetélkedő rendezése, honlap működtetése.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

DAL ÉS RÍM Művészeti Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 – Aki magyar velünk tart! Zenés színdarab bemutatója az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából (A műsor Jenei Szilveszter: 1956 – Aki magyar velünk tart c. rockoperájára épül, amely 2001-ben készült. Azóta számos előadást megélt, CD, DVD, film feldolgozásban megjelent.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Vereb Község Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Időutazás a 20. században" (Vereb település grafikai kiállítással, irodalmi bemutatóval, és emlékmű avatással készül az évfordulóra.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Tégy Magadért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hogyan éltük meg 1956-ot Csengerben és térségében (Csenger város-járásszékhelyén és a járás 10 településén 1 év időtartam alatt lebonyolítandó kiállítás, filmvetítés, '56 történetét elemző beszélgetések.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Hajdúsági Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Félelem nélkül, szabadon (Irodalmi és tudományos előadásokkal összeállított, eredeti dokumentumokat interaktív módon feldolgozó kiállítás a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum kiállítótermében.)

Megítélt forrás: 1 712 900 Ft

Kulturális Tizenegy Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Akkor és most találkozása a Bartók Béla Boulevardon (Utcakiállítás és ideiglenes emlékmű megvalósítása a Bartók Béla úton.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

ERUDITIO Oktatási Szolgáltató Tártkörűen Működő Rt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A magyar filmművészet és 1956 – filmklub és beszélgetések (Filmklub, amelynek keretében Budapesten négy, vidéken egy alkalommal filmvetítéssel egybekötött beszélgetést tartanak, amelynek állandó négy résztvevője lesz: moderátor, történész, antropológus, filmesztéta. A vetítésre tervezett filmek: Szamárköhögés, Magyar rekviem, A temetetlen halott, A berni követ.)

Megítélt forrás: 600 000 Ft

Jósa András Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az oroszok "még" a spájzban vannak című időszaki kiállítás (Három fejezetre épülő kiállítás, a forradalomhoz vezető út, a forradalom időszaka Nyíregyházán és a megyében, és a forradalmat követő megtorlás időszakát mutatja be 1963-ig.)

Megítélt forrás: 3 930 000 Ft

KREA-TV Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Budapesti séta 1956, Virtuális kiállítás, applikációtervezet (Virtuális séta a forradalom és szabadságharc emblematikus helyszínein, az ott történtek bemutatása korosztályokra adaptálva.)

Megítélt forrás: 4 950 000 Ft

Csanádapáca Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Itt vagyok itthon!" Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. (Helytörténeti kiállítás és kiadvány, ismeretterjesztő beszélgetés a csanádapácai eseményekről, valamint két részből álló emlékműsor rendezése.)

Megítélt forrás: 487 010 Ft

Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "… A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem" (A művelődési ház programsorozata: hangverseny, tematikus filmklub, emlékkiállítás és ünnepi megemlékezés megrendezése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Felsőmocsolád Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés 1956! (Kulturális programok, kiállítás és beszélgetés szervezése október 22-én délután.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Tokaji Írótábor Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a magyar művészetben (1956-tal foglalkozó konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, kiállítások és tematikus irodalmi estek rendezése a Tokaji Írótábor keretében.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Sajóivánka Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékezete Sajóivánkán (Háromnapos rendezvénysorozat, során ismeretterjesztő előadás, fáklyás felvonulás, játszóház, fényfestés, képzőművészeti kiállítás, emlékmű avatás programokra kerül sor.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Kis Domonkos Márk

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 Színpadán Játszottuk –Kis Domonkos Márk önálló műsora 1956-os színészlegendák visszaemlékezéseiből középiskolás fiataloknak (45 perces pódiumműsor megrendezése négy színész – Darvas Iván, Dózsa László, Mensáros László, Sinkovits Imre – visszaemlékezései alapján, versekkel, zenei és képi aláfestéssel.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kulcs Község Fejlesztésért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom 60. évfordulójához kapcsolódó előadássorozat és irodalmi est megszervezése (Történelmi előadás-sorozat és irodalmi est, amellyel egy lokális emlékezés-folyamatot szeretnének elmélyíteni.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Bibó István Közéleti Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Konferencia Az 1956-os magyar forradalom és az értelmiség címmel (Egy konferencia megszervezésére és lebonyolítása.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

"Abigél" Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakközépiskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os ismeretterjesztő rendezvény az Abigél Többcélú Intézmény diákjai számára (A nyíregyházi intézmény diákjai és tanárai (80 középiskolás diák és 10 tanár) a román határ melletti Bátorligeten töltenek négy napot, a programok szorosan kapcsolódnak az 1956-os eseményekhez.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Faluház és Karikó János Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 emlékcserepei – ismeretterjesztő történeti kiállítás és helytörténeti előadás (A biatorbágyi Faluház és Karikó János Könyvtár ’56 emlékcserepei címmel ismeretterjesztő történeti kiállítást és helytörténeti előadást valósít meg a projekt keretében.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Fészek Művészklub

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56 strófa (Két fiatal, Kaposváron diplomázó színész a versmondás fontosságát kívánja bizonyítani 1956-ról született, vagy a témához kapcsolódó versek összefűzésével, előadásával.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Heller Ödön Művelődési Ház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szeged a szikra – Az 1956-os forradalom győzedelmes napjai egy napon, egy városban (A Heller Ödön Művelődési Ház rendhagyó programmal, egy vonulásos vetélkedővel állít emléket az 1956-os forradalom és szabadságharcnak. A program fő célcsoportját a város középiskolás diákjai alkotják.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Nyírtura Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956–2016 – megannyi változás, megannyi változatlanság (Programsorozat valósul meg, amelynek keretében ünnepséget, koszorúzást, zenés irodalmi műsort, tematikus beszélgetéseket, interaktív gyermekprogramokat, filmvetítéseket terveznek.)

Megítélt forrás: 600 000 Ft

Turek Miklós

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56 kora Faludy György szemével – Versszínház az ország iskoláiban (A forradalomhoz vezető történések érzékletes bemutatása versszínházi formában, Faludy György írásai alapján.)

Megítélt forrás: 3 630 000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Október végi tiszta lángok” – Ünnepi programsorozat az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére (A település különleges programsorozattal készül, az üldözöttek gyermekeit is bevonva.)

Megítélt forrás: 2 806 000 Ft

Algyő Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os emlékmű kialakítása Algyő településen

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Kispesti Társaskör Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 Kispesten – emlékeznünk kötelesség! (A hagyományos fáklyás menetet követően fotókiállítás, majd „Mi volt 1956 barátom” című előadás megtekintése. Az előadás után a kerület hőseinek tiszteletére díszvacsora kerül megrendezésre.)

Megítélt forrás: 2 961 000 Ft

1956 Magyar Nemzetőrség

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 60 éve történt (Rendezvények fő célja, az 1956-os forradalom jelentőségének széleskörű megismertetése a diákságtól egészen az idősebb korosztályig, személyes találkozó '56-os hősökkel, élő élménybeszámoló az akkori kommunizmus elleni harcokról, ezzel is hozzájárulva a társadalmi emlékezet ébrentartásához. Tervezett programok:„ Tóth Ilona” női kézilabda emlékverseny és kulturális rendezvény az 1956-os forradalom 60. évfordulójának emlékére. Látogatás Münchenbe és Passauba az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Németországban rendezendő kulturális és központi megemlékező rendezvényekre.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Sződliget Nagyközség Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Emlékezzünk közösen!” Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Emléknapja (Sződliget egy teljes emléknap szervezésével emlékezik a 60. évfordulóra.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Zámoly Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 és előzményei Zámolyon (Az önkormányzat egy kutatási anyagot valósít meg.)

Megítélt forrás: 350 288 Ft

Ózdi "Kerisek" Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés a Széchenyi István Katolikus Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak részvételével (Drámapedagógiai foglalkozások, valamint interaktív múzeumi történelemóra szervezése középiskolásoknak.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Sánc Kulturális és Turisztikai Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os emléktúra a Vasi-Hegyháton kerékpárral és lovon (Kerékpáros emléktúra október 23-án 1956-os hősök emlékhelyeinek érintésével, megemlékezésekkel, kiadvánnyal.)

Megítélt forrás: 905 000 Ft

Muzsikáló Kőbánya Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Emlékezés az 1950-es évekre, 1956-ra a könnyűzene tükrében” (A kőbányai Tutta Forza zenekar a korabeli könnyűzene jeles darabjait áthangszerelve, a zenéket a kor kontextusában összekötő szövegekkel elhelyezve – három koncertet ad októberben és novemberben.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Fővárosi Énekkar (és) Barátai Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Pfeiffer Nyeszlényi Judit: Magyar Cantata in memoriam 1956 című művének bemutatása Budapesten és az ország több városában (Az Amerikai Egyesült Államokban élő zongoraművész-zeneszerző 1961-ben komponált művének előadása.)

Megítélt forrás: 4 208 000

CSONGRÁDI SZÍNJÁTSZÁSÉRT EGYESÜLET

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A diákbiztos kálváriája – egyfelvonásos színmű 1956 emlékezetére (A csongrádi amatőr színjátszó társulat egy megrázó helyi történet dramatizálására pályázik.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Csepeli Városkép Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Csepel 1956 - 60 éve 60 képben - festménykiállítás (Kiállítás megvalósítása az évfordulóra, 60 festmény, grafika és pasztellkép elkészítése kordokumentumok alapján az évfordulóra.)

Megítélt forrás: 3 796 788 Ft

Magyarországi Mindszenty Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Országjáró MINDSZENTY - Egy fogytiglan ÉLET hiteles példája" című országos vetélkedő és a hozzá kapcsolódó ismeretterjesztő rendezvények mint programcsomag megvalósítása (A pályázó országos vetélkedőt szervez Mindszenty bíboros személyéről.)

Megítélt forrás: 4 500 000 Ft

Derkovits Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékezete: ünnepi emlékhét Tiszaújvárosban (Egy héten át tartó rendezvénysorozat, kiállítás, operaelőadás, biblioterápiás foglalkozás, irodalmi est, '56-ra emlékeztető ismeretterjesztő előadások.)

Megítélt forrás: 624 629 Ft

Vácduka Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Mi is történt '56-ban? (2 hónap időtartamra épített sokrétű program, kézműves pályázattal, buszos kirándulással a Terror Háza és a Hadtörténeti múzeumba és októberi előadássorozattal. Szellemi vetélkedő, filmvetítés, október 23-án ünnepi megemlékezés és irodalmi összeállítás.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Szentendre Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Mondatok a zsarnokságról (Illyés Gyula “Egy mondat a zsarnokságról” című versére támaszkodó kitűnően felépített “utcai művészet” program.)

Megítélt forrás: 4 000 000 Ft

Csákvár Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Csákváron (A Kormorán együttes az ünnep előestéjén tartott koncertjének támogatása)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-2016 Eltaposott virágok (Az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó történelmi eseményeknek és az abban résztvevő hősöknek emléket állító vándorkiállítás.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Diákélet Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: KOLLÉGIUMI PROGRAM 1956-RÓL - emlékhely - filmklub - kirándulás - múzeumlátogatás (Programsorozat - kiállítás, filmklub, tanári tréning, történeti kalandtúra - rendezése a kollégiumi tanulók számára.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Óriásplakát-kiállítás Szolnokon 60 éve történt A forradalom emlékei (Szolnokon munkacsoport egyesíti a helyi kulturális intézményeket. Együtt alkották meg a megemlékezés koncepcióját.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Az angyalok nem sírnak" c. színházi előadás megvalósítása (Kiss József Jászai díjas rendező, író darabjának bemutatása Túrkevén a Főnix Művészeti Műhely előadásában.)

Megítélt forrás: 360 000 Ft

BORMIO ART Művészeti és Szolgáltató Bt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Elpattantott láncok, Németh László naplója az '56-os forradalomról (Németh László naplójából szerkesztett pódiumműsor Szalóczy Pál előadásában.)

Megítélt forrás: 2 248 150 Ft

Ózdi Újváros Téri Általános Iskoláért

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés az Ózdi Újváros Téri Általános Iskola tanítványai részvételével (Az ózdi Újváros Téri Általános Iskola 150 diákjának szervez interaktív történelmi rendezvényt és budapesti múzeumlátogatást, amelyek során a diákok alaposabban megismerkedhetnek az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseivel.

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

La Perla SK. Rendezvényszervező KFT.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Engesztelő 1956-1989 dokumentumfilm vetítése a Zenthe Szalonban (Schiffer Pál 1989-ben dokumentum-tévéfilmet készített az 1956. december 8-i, különösen véres salgótarjáni sortűzről. Beszélgetés ennek születéséről a forgatókönyv egyik írójával.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékezete (A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár három egységből álló, 1956-ra emlékező programsorozat megvalósítására pályázik.)

Megítélt forrás: 1 537 810 Ft

Pál Apostol Iskoláért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A forradalom ezer arca: 1956- túlélők és mártírok: interakítv történelemórák a Pál Apostol Iskoláért Alapítvány szervezésében (150 diák számára emlékezetes, tartalmas program, melynek célja 1956 jelentőségének ismertetése, élményszerű rögzítése. Egy recski kirándulás egészíti ki a programot.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Babits Mihály Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabadság? Szerelem? …1956! (A 60. évforduló eseményei Szekszárdon 2016. október 17- november 4. között ) Film, színház, muzsika és (inter)aktivitás - nem csak fiataloknak! (Filmvetítéseket, fotó- és képzőművészeti kiállításokat, rendhagyó történelemórákat, utcai játékokat, színpadi bemutatót és hangversenyeket magába foglaló városi programsorozat megrendezése.)

Megítélt forrás: 3 500 000

Civil Városi Unió Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom szegedi szemmel - konferencia (A szegedi civil szervezet más helyi szervezetek együttműködésével egy kétnapos konferenciát szervez a forradalom 60. évfordulójának alkalmából.)

Megítélt forrás: 818 600 Ft

Csillag-Ász Humán Európa Regionális Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56 csillag az égen (Képzőművészeti alkotótábor gyermekek részére, majd a táborban készült alkotások kiállítása.)

Megítélt forrás: 1 885 500 Ft

Ivancsics Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Török Tamás: Sej, szellők - úttörő revü 1956 emlékére (Az '50-es évek abszurd, mégis félelmetes, olykor groteszk helyzeteit, '56 eseményeit humorral is feldolgozó színdarab bemutatása fiataloknak.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Országos Idegennyelvű Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os magyar menekültek Norvégiában (Az Országos Idegennyelvű Könyvtár az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából kétnapos programot kíván megvalósítani. A konferencia, a kerekasztal beszélgetés az '56-os norvégiai magyar menekültekkel kapcsolatos tudományos kutatási eredményeket mutatja be, az irodalmi esten közreműködő előadóművészek pedig szintén '56 szellemiségéhez, az emigrációhoz kötődnek.

Megítélt forrás: 1 459 867 Ft

Art's Harmony Szabad Művészeti Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Irodalmi-zenés est a forradalom emlékére (Költők: Ágh István, Gérecz Attila, Tóth Bálint, Buda Ferenc és Kárpáti Kamill Zeneművek: Beethoven: II. Leonóra nyitány, V. szimfónia, Károlyi Pál: Mise 3 előadás)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Toldy Ferenc Gimnázium Sport- és Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Projekt a Toldy Ferenc Gimnáziumban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján (A Toldy Ferenc Gimnázium Sport- és Kulturális Egyesület iskolai programsorozat keretében állít emléket az 1956-os forradalom és szabadságharcnak. A szervező tanárok mind a programok előkészítésében, mind a megvalósítás során aktív szerepet szánnak a diákoknak.)

Megítélt forrás: 831 000 Ft

Bolyky Tamás Általános Iskola diákjaiért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés az ózdi Bolyky tamás Általános Iskola tanulói részvételével (Helyben történészek interaktív történelemórái, majd pesti út: Hadtörténeti Múzeum és Fiumei úti Sírkert.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Nagymákfáért Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Nagymákfai forradalmi napok (Programsorozat keretében vetítések, ismeretterjesztő előadások, filmkészítés, vetélkedő, szövegalkotó verseny, közös zászlókészítés, szervezése.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az Óbudai Kulturális Központ házainak programjai az 1956 emlékév kapcsán (5 helyszínen változatos, az ünnephez illő program. Koncert, néptánc, színpadi mű és kiállítás.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Szín-Dent Művészeti Szolgáltató Bt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Színpad és kínpad 1956-58 (Nagyváradi Erzsébet és Rubold Ödön emlékműsora a forradalom után meghurcolt színészeinket mutatja be.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956 emlékezete Hajdúsámsonban (Négy tételből álló rendezvénysorozat-terv október-novemberi megvalósítással. (Ismeretterjesztő előadás, kiállítás, rendezvény, irodalmi, zenés műsorral, színdarab)

Megítélt forrás: 1 912 300 Ft

LP Média Művészeti Szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: „Angyal, vigyél hírt a csodáról” (Egy műsorszolgáltató cég december 7-ére tervezett saját gyártású műsorfolyama a forradalom emlékére.)

Megítélt forrás: 4 993 220 Ft

A rékasi kisdiákokért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés a Zagyvarékasi Általános Iskola tanulóinak részvételével (Zagyvarékason történészek interaktív történelemórái, majd Budapesten a Hadtörténeti Múzeum és Fiumei úti Sírkert látogatása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Orgovány Gyermekeiért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés az Orgoványi Általános Iskola tanulóinak részvételével (Drámapedagógiai foglalkozások, valamint interaktív múzeumi történelemóra általános iskolásoknak.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Hansági Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: ''56-os megemlékezések a mosonmagyaróvári Hansági Múzeumban (Nagyszabású kiállítás a Mosonmagyaróvári Múzeum szervezésével, civil szervezetek és magánszemélyek támogatásával.)

Megítélt forrás: 4 972 095 Ft

Nyugat-magyarországi Egyetem

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat Sopronban a Nyugat-magyarországi Egyetemen (Programsorozat, amelynek keretében a Nyugat-magyarországi Egyetemen emlékkiállítást, könyvbemutatót, filmvetítést, ünnepi megemlékezést rendeznek.)

Megítélt forrás: 2 716 848 Ft

Ráckeve Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A mi '56-unk (Ráckeve Város Önkormányzata '56-os programsorozatot kíván szervezni.)

Megítélt forrás: 3 488 255 Ft

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hősök és Áldozatok az 1956-os Forradalomért „Angyal vigyél hírt a csodáról.” – Márai Sándor: Mennyből az angyal. (15 részes előadássorozat az ötvenes évek elejétől a forradalom leveréséig, majd annak utóhatásáról.)

Megítélt forrás: 600 000 Ft

FOKI-HEGYI Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés Siófokon 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából (Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából konferenciát és kiállítást szervez az Egyesület.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Bródy Imre Középiskola Fejlesztési és Tehetséggondozó Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés az ózdi Bródy Imre Középiskola tanítványai részvételével (Ózdon fiatal történészek tartanak interaktív történelemórákat, majd a budapesti Hadtörténeti Múzeumba és Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe látogatnak a diákok.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Fogjunk Össze Iskolánkért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés püspökladányi általános iskola tanulóinak részvételével (Drámapedagógiai foglalkozások, valamint interaktív múzeumi történelemóra tartása általános iskolásoknak.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Forradalom és szabadságharc Magyarországon '56 (Egynapos nemzetközi konferencia lebonyolítása.)

Megítélt forrás: 4 678 500 Ft

BEET Creative Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékei Magyarországon - Kataszter kiállítás Virtuális kiállítás, applikációtervezet (A magyarországi '56-os emlékhelyek és történetük bemutatására alkalmas virtuális kataszter elkészítése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreállító, Ingatlanfenntartó- és hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 Megemlékezés az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójáról Komáromban (A pályázatban a történelmi emlékhelyen tablókiállítás rendezése, a Szabadság szerelem c. film levetítése, egy '56-os emlékműsor, szavaló verseny rendezése és zárásként kortárs költőkkel való beszélgetés szerepel.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A forradalom ezer arca: Interaktív történelemórák a Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központért Alapítvány szervezésében (135 győri diák számára emlékezetes, tartalmas program, budapesti nap, melynek célja 1956 jelentőségének ismertetése, élményszerű rögzítése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Zuglói Filmharmónia Non-Profit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-60 éves zenével egybekötött rendhagyó történelemóra (Az erre az alkalomra kibérlendő Müpában többféle műfajt mozgósító előadás, középpontjában Dubrovay László "szimfonikus képei"-vel.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Faluház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ne feledd a lyukas zászlót! - ünnepi programsorozat (Csökmő község egyhetes megemlékező programja, az 1956-os forradalom eseményeinek ismertetésére, összefogva és aktivizálva a különböző korosztályokat.)

Megítélt forrás: 430 000 Ft

TISZApART Mozi Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-ra emlékezünk - vetítéssorozat meghívott előadókkal a TISZApART Moziban (Tematikus filmklub rendezése meghívott előadókkal.)

Megítélt forrás: 655 289 Ft

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Bács-Kiskun '56/60. Emlékkonferencia és kiadvány (A Bács-Kiskun megyei könyvtár 1956-os témával foglalkozó szakmai konferenciája és annak anyagának elektronikus könyvben való megjelentetése.)

Megítélt forrás: 1 405 042 Ft

Agora Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabadság és Zászló című rendezvénysorozat megvalósítása (A pályázó Szabadság és Zászló címmel egyhetes rendezvénysorozattal készül a 60. évforduló megünneplésére.)

Megítélt forrás: 805 000 Ft

Budapest Főváros III. Kerület Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 Poznan - Budapest, Lengyel - Magyar történelmi csapatverseny (Több részből álló történelmi vetélkedő az 1956-os lengyel-magyar kapcsolatokról középiskolások számára.)

Megítélt forrás: 1 487 479 Ft

Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az ötvenhatos fiatalok nyomán határon innen és túl (Dokumentumfilm készítése és testvérvárosok diákjainak bevonásával nagyszabású program, rajzverseny, kiállítás, koncert.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Hová tegyük Rákosi elvtársat?" című bohózat színpadra állítása (A "Hová tegyük Rákosi elvtársat?" című bohózatot a helyi iskola tanári karából verbuválódott amatőr színjátszókkal akarják előadni. Rákosi elvtárs fejére esik egy Szálin kép a falról és Rákosi elvtárs elveszti az eszméletét. Minden bonyodalom ebből adódik.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

SzínJátszóTér Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A Széna téri srácok (18 - egyenként 180 perces - rendhagyó drámapedagógiai foglalkozás felső tagozatos diákok számára.)

Megítélt forrás: 954 250 Ft

Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Terézváros emlékezik (Október-novemberi rendezvénysorozat Terézvárosban.)

Megítélt forrás: 1 201 075 Ft

KIKERICS (Kiliti Kesztyén Ifjúsági Csoport) Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Balatonszabadiban (A KIKERICS Egyesület egy 1956 hőseire emlékező konferencia és kiállítás megrendezésére pályázik.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Bakering International Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os szabaduló szoba - interaktív kiállítás (Interaktív lehetőséggel, korhangulat megteremtésével fejlesztő-játékos formában maradandó ismeret és élményanyagot adni a fiataloknak.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Keszi-Art Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Memento '56 Képző- és iparművészeti kiállítás (Számos jeles művészt is kebelében tudó, komoly budakeszi egyesület '56-os képzőművészeti pályázata, kiállítása, gyűjtemény-alapítási terve.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Művészeti Nevelésért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Interaktív történelemórák a Polgárok házában a Művészeti Nevelésért Alapítvány szervezésében (Interaktív történelemórák tartása - ismeretterjesztő előadás, kvíz, interaktív könyvbemutató, a 301-es parcella meglátogatása).

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

KultUnio-Budapest Multikulturális Negyede Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szabad Század Szülöttei - (1) szórakoztató és ismeretátadó rendezvény külföldi és magyar fiataloknak; (2) konferencia és kerekasztal-beszélgetés minden korosztály számára (Egy őszi hétvége programja 1956 jegyében a Fogasház nevű szórakozóhelyen.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Soltszentimrei Általános Iskoláért Közhasznú alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés a Soltszentimrei Általános Iskola Tanulóinak részvételével (Drámapedagógiai foglalkozások, valamint interaktív múzeumi történelemóra tartása általános iskolásoknak.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Karácsony Sándor Közösségi Ház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Történelmi témahét 1956-os hőseinek szellemében (A pályázó emlékhét rendezését tervezi, vetélkedőkkel, diákok és felnőttek számára foglalkozásokkal, kiállítással.)

Megítélt forrás: 1 080 000 Ft

Október 23. Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: IV. Gyulai '56-os Művészeti Emlékverseny (Az alapítvány által szervezett nagyszabású diáktalálkozó, amelynek keretében képzőművészeti kiállítás, vers-és prózamondó verseny, zenei- és dalverseny, fotóbemutató kerül megrendezésre.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Tiszazugi Földrajzi Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Valljon egy elvet e vidék"- Tiszazug, 1956 (Az “utazó múzeum” program elemei 1956 Tiszazug- kiállítás, Tiszazugi Tudósítások 1956 cimmel kiállításvezető megjelentetése, filmvetítések, tudományos-ismeretterjesztő előadások a települési helyszíneken.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Forradalmi alkotótábor és kiállítás az 1956-os forradalom 60. évfordulóján (A pályázó egyesület képzőművészek számára szervez alkotótábort, melynek a 60. évforduló a tárgya.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Litér Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 60 éves ünnepi emlékezet Litér településén (Alsó és felsőtagozatos gyerekek rajz-, illetve versíró pályázattal való ráhangolása az ünnepre. Az eredményhirdetéssel és rajzkiállítással egyidőben látható '56-os gyűjteményes kiállítás, valamint irodalmi beszélgetés, filmbemutató. Az ünnepi megemlékezés résztvevői, szereplői a község tanulói is. )

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Területi Művelődési Intézmények Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "56 az utókor szemszögéből" fotókiállítás és az Utazás c. rockopera bemutatása és tájoltatása (Fotópályázat, “irodalmi illusztráció” 1956-ról. A válogatott anyag kiállítása és egyidejűleg az “Utazás” c. rockopera bemutatója. A kiállítás egy havi nyitvatartása után Székesfehérváron, majd Miskolcon lesz felállítva.)

Megítélt forrás: 4 800 000 Ft

KIÚT Térségfejlesztési Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezések Kárpátalján az 1956-os forradalom és szabadságharcról (Konferencia-sorozat szervezése Kárpátalja három városában a korszakkal foglalkozó magyarországi és kárpátaljai történészek részvételével.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Mórahalom Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A szabadság útja… érzések találkozása a múltban és a jelenben (Egyhetes programsorozat -táncbemutató, kiállítás, irodalmi est, drámapedagógiai foglalkozás, stb.- a település érdeklődő lakosai számára.)

Megítélt forrás: 1 800 000 Ft

Jászberény Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a Jászságban (Jászberény város önkormányzata 1956-os archívum létrehozását tervezi és konferenciát szervezne.)

Megítélt forrás: 745 000 Ft

AMS Art Consulting Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az emlékek bőröndjei/ Útra kelt emlékek (A pályázó interaktív művészeti installációt tervez, mely utaztatható különböző közterekre.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Tass Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956-os megemlékezés Tasson: a 60 évvel ezelőtti események felelevenítése (Sokrétű, minden korosztályt megszólító kétnapos közösségi program, melyben a szórakozás, a tanulás és a megemlékezés egyaránt helyet kap.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatására (Programsorozat, amelynek keretében zenés irodalmi összeállítást, vetélkedőt, ismeretterjesztő előadást valamint ünnepi műsort rendeznek.)

Megítélt forrás: 458 150 Ft

Nagy Gáspár Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Nem szabad feledni… (A Nagy Gáspár emlékét halála óta kifogástalan szellemben ápoló intézmény programsorozata a költőhöz és a forradalom évfordulójához kapcsolódóan.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Laczkó Dezső Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56-os elbeszélések. Az 1956-os forradalom és szabadságharc Veszprémben, múzeumi témanap és múltidéző beszélgetés (A veszprémi Laczkó Dezső múzeum drámapedagógia-oktatása és kerekasztal-beszélgetése 1956 gazdag helyi vonatkozásáról.)

Megítélt forrás: 1 231 900 Ft

Talentum Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Ez az ország a hazád" 1956. október 23. Nagykőrös- 2016. október 23. Ünnepi megemlékezés (Nagykőrös városi megemlékezése ünnepi műsorának elkészítése és előadása.)

Megítélt forrás: 400 000 Ft

Abigail Galéria

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 Prófétái - képzőművészeti tárlat az emigráns magyar képzőművészek alkotásaiból (1956-ban külföldre menekült magyar művészek kiállítása “a Próféták hazatérnek” című sorozaton belül 1956 Prófétái címmel.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Hatvan Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 60-56-60-4-2 (Hatvan és három testvérvárosa közösen ünnepli a lengyel és a magyar 1956 évfordulóját.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Hunyadi Mátyás Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Szakképző Iskolák X. Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenye, Mosonmagyaróvár 2016. november 11-13. (Mosonmagyaróvár megrendezi a X. Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenyt.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

smArt Design Bt.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Salföldi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából (Kiállítás megrendezése és filmvetítés a Salföldi Faluházban.)

Megítélt forrás: 4 080 000 Ft

Tokaji Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Tokaj 1956 – "Azt tudtuk, hogy valaminek történnie kell!" (Tárgyi és hanganyaggyűjtés a még fellelhető források felkutatásával. Az összegyűjtött anyagot, levéltári és múzeumi anyagokkal együtt korabeli újság formájában juttatnák el a lakosságnak. Kiállítást is rendeznének.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Óbudai Társaskör

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Rozsda ősz (A két részből álló irodalmi-zenés programsorozat, emlékezés az 1956-os forradalomra. Az irodalmi est címe: Mécsesszemű remény Tarján Tamás összeállításában, a zenei est címe: Zene és Forradalom Várnagy Mihály összeállításában, Mácsai János műsorvezetésével.)

Megítélt forrás: 700 000 Ft

Madách Imre Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ünnepi megemlékezések az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. (Váci ünnepi megemlékezések: egy zenekari hangverseny, kiállítás, és színházi előadás. Műsorok: a váci Civitas Szimfonikus Zenekar hangversenye, Cs. Nagy Ildikó zongoraművész közreműködésével. Történelmi-irodalmi műsor a váci Pogány Sándor naplójának bemutatásával – fotókiállítással egybekötve. A Turay Ida Színház “Embernek maradni” c. előadása.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Mogyoróssy János Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Helyismereti és helytörténeti program az 1956-os forradalom és szabadságharc megismerésére (A gyulai városi könyvtár három, kifejezetten általános és középiskolások számára meghirdetett pályázatainak megvalósítása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Októberi Tűzvirágok - 1956" című országos rajzpályázat és kiállítás szervezése (Az országos rajzpályázat válogatott anyagából vándorkiállítás lebonyolítása, falinaptár készítése, majd emlékalbum megjelentetése. A programok ismertetése internetes honlapon és a médián keresztül.)

Megítélt forrás: 3 340 800 Ft

Ludvig József

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 – A forradalomra emlékezünk (Három szereplős emlékműsor előadása hét Borsod megyei faluban.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Táliber Közhasznú Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hétköznapi emlékezet (Az Andrássy úti társaskör épületébe szervezett programok célja, hogy 1956 szellemét, kortörténetét közelebb hozza a fiatalokhoz. Erre sokszínű érdekes foglalkozásokat szervez.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Magyarország forradalma, Pusztaföldvár forradalma: 1956 (Az Önkormányzat által szervezett kulturális eseménysorozat (rendhagyó történelem óra, író-olvasó találkozó, filmvetítés, zenés irodalmi est).)

Megítélt forrás: 370 000 Ft

Magyar Földrajzi Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és földtudományok, valamint az emigráció - tudománytörténeti konferencia (Az Érdi Napok keretében 2016. szeptember 13-án tudománytörténeti konferencia szervezése az 1956-os forradalom és a földtudományok, valamint az emigráció címmel. A pályázó célja, hogy a konferencián elhangzó 16 előadással hozzájárulnak az új tudományos eredmények bemutatásához.)

Megítélt forrás: 916 080 Ft

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A forradalom ezer arca: Interaktív történelemórák a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapítványa szervezésében (Interaktív történelemórák tartása (ismeretterjesztő előadás, kvíz, interaktív könyvbemutató, látogatás a 301-es parcella meglátogatása).)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Szent Angéla Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Évfordulók vonzásában - 1956-1996-2016 (Mintegy fél éven át, összesen hét alkalommal ünnepelné 1956-ot a pályázat programja. (Zenés előadások, kiállítások, beszélgetés dr. Kerényi Károllyal, verses előadások, stb.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Csór Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "A mi ötvenhatunk" - Csór község (Helytörténeti kutatás, dokumentum és tárgyak gyűjtése és kiállítás rendezése, ismeretterjesztő előadások tartása.)

Megítélt forrás: 600 000 Ft

Európai Dél-Alföldi Regionális Alapítványa

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-ról NeKED (Programsorozat rendezése Zsombón: gyermekrajz-pályázat és kiállítás, fotókiállítás, filmvetítés, ismeretterjesztő előadás, zenei program, iskolások műsora illetve a Délikert Színház 1956-os műsora.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Váci Dunakanyar Színház Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 a színfalak előtt és mögött (A V4 országokból érkező színészek részvételével kéthetes workshopon közösen létrehozott színdarabot mutatnak be 1956 témájában.)

Megítélt forrás: 3 500 000 Ft

Magyar Túrasport és Terepfutó Szövetség

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hüvösvölgy 56 – '56-os Emléktúra (2016 november 5-én megrendezendő túra az '56-os villamos végállomásától, két távban, egy 56 km-es távon és egy kímélőbb 10-20 km-es távon. Kiállításon bemutatják a Szövetség múltját, a túra útvonalán az egyes helyszínek forradalomhoz kapcsolódó eseményeit ismertetik.)

Megítélt forrás: 780 900 Ft

Paks Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: REQUIEM '56 (Az október 23. előtti héten minden napra jut egy '56-ra emlékeztető helyi kulturális program.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Budakeszi Református Egyházközség Határon Túli Magyarok Emléktemploma Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Requiem 1956 hőseinek és áldozatainak tiszteletére Budakeszin (November 5-én szándékoznak előadni Mozart: Requiemjét, amelyet Halottak Napja alkalmából számos zenekar és együttes megszólaltat országszerte.)

Megítélt forrás: 400 000 Ft

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: In memoriam Bánhalmi György avagy a szabadság szelleme (Bánhalmi György zeneszerző műveinek két hangversenyen történő előadása, Budapesten és Pécsett. Műsor: Vonósnégyes, 24 preludium és Petőfi: Szeptember végén c. versére írt dal. Előadók: Vásáry Tamás, Jandó Jenő, Oravecz György, Sturcz Vonósnégyes, Bacsi János, Záhn vonósnégyes, Helen Womack.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Csépányi Iskolás Gyermekekért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalomhoz kapcsolódó tárlatlátogatás, interaktív történelemóra, és megemlékezés az ózdi Csépányi Általános Iskola tanítványai részvételével (Helyben, Ózdon fiatal történészek interaktív történelemórái, majd egy budapesti utazás: Hadtörténeti Múzeum és Fiumei (Kerepesi) úti Sírkert.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Esztergom Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os emlékév programjai Esztergomban (A városi önkormányzat által szervezett programsorozat, amelyben történelmi vetélkedő, filmvetítés, szabadtéri kiállítás, történelmi séták, színházi előadások, ismeretterjesztő előadás és történelmi időutazás kerül megrendezésre.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Bolyai Műhely Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 5+6 program: '56 ÖRÖKSÉGE, 5 előadás, foglalkozás + 1 történelmi séta (A Bolyai Műhely Alapítvány öt előadást és egy városi sétát tervezne-szervezne az év második felében és a jövő év tavaszán.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

augusztus

Andrássy - Duo Művészeti és szolgáltató Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Sír a téli éjszaka 1956" Országjárás - filmvetítés és kiállítás összevont rendhagyó történelem- és irodalomóra keretében iskolában, 2 óra szünettel (10 iskolában, előre megszervezett módon komplex program 56-ról, összesen mintegy 1000 diákra számítanak.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

100% Támogatás Szociális Szövetkezet

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Anyák és Nők az 1956-os forradalom és szabadságharcban (5 különböző Auchan áruház üzletsorán bemutatandó kiállítás és A/5-ös méretű ismertető füzet elkészítése, ingyenes osztása, melyek témája a nők részvétele az '56-os forradalomban és fegyveres harcokban.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Termál-út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Maradni vagy továbbmenni? Határmenti '56 ismeretterjesztő, megemlékező kerképártúra az osztrák és szlovén határszakaszon (vasi-zalai kerékpártúra Szombathelytől Alsólendváig, a határon, ismeretterjesztő előadásokkal a határ 1956-os szerepéről.)

Megítélt forrás: 4 475 659 Ft

1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás – interdiszciplináris jelenkor-történeti konferencia

Megítélt forrás: 4 994 450 Ft

Komárom Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os városi rendezvények Komáromban a forradalom 60. évfordulóján (Komárom Város Önkormányzata rendkívüli programsorozattal, az évfordulóra készült helyi dokumentumfilm bemutatásával állít emléket az 1956-os forradalomnak és szabadságharcnak.)

Megítélt forrás: 2 298 700 Ft

Veszprémi Főegyházmegye

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Forradalom előtt és után. Egyháztörténeti tudományos konferencia (A Veszprémi Főegyházmegye egy kétnapos, 2016 augusztusában tartandó egyháztörténeti konferenciat szervez.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Nagy Imre Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ötvenhat vidéken – Kaposvár és a vidék forradalmának kérdései a helyi események tükrében c. tudományos konferencia

Megítélt forrás: 1 345 671 Ft

Közép-Magyarországi Nonprofit Hagyomány Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os filmklub és kiállítás a Viharsarokban (3 településen, Csanádpalotán, Pitvaroson és Mezőhegyesen mozgatható kiállítás, '56-os filmklub, melyen kötetlen beszélgetés keretében, a forradalmat megélt korosztály tagjai elmondják élményeiket.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Bükkábrány Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezz és emlékeztess! (Kiállítás, rendhagyó történelemóra, filmvetítés, az 56-os forradalom tiszteletére kihelyezett megyei közgyűlés, ünnepi műsor és fáklyás felvonulással felvezetett koszorúzás.)

Megítélt forrás: 1 554 300 Ft

Magyarhomorog Jövöjéért Református Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "El ne felejtse, aki él" (Programsorozat szervezése – ismeretterjesztő előadás, filmklub, verses-zenés est, kiállítás – az iskola tanulói és más érdeklődők részére.

Megítélt forrás: 700 000 Ft

Kiss András

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kővágó József életútjának feltárása, különös tekintettel az 1956-os forradalomban betöltött szerepére. [Munkacím]: Kiss András: Az antifasiszta ellenállástól az emigrációig. Kővágó József életútja (1913-1996) (A projekt Kővágó József pótolhatatlan irathagyatékának feldolgozását tűzte ki célul, különös tekintettel az 1956-os magyar forradalom- és szabadságharcban betöltött szerepére és az emigrációban kifejtett tevékenységére.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ - Emlékpont

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Pokol és menny. Mélységek és magasságok az 1956-os forradalomban (Konferencia szervezése elsősorban a város történelem-tanárai és érdeklődő középiskolás diákjai számára.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Kemenessömjén Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kemenessömjén 1956-os ünnepe 2016-ban (A pályázat egy rendezvénysorozatot tartalmaz rajzpályázattal együtt.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 38#56#60 Fesztivál - Az A38 Hajó tiszteleg az 56-os forradalom 60. évfordulóján (Közösségi fotóverseny, tematikus filmvetítés és beszélgetés, kiállítás, koncertek az A38 Hajó termeiben és a virtuális térben.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Budafoki Péter Pál Utca és Környéke Polgári Kör

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956. Nemzetünk" legtisztább áldozása" (Egy 25 helyszínes pódiumjellegű előadássorozat finanszírozása 4 fő részére.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Vác Város Levéltár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Vác '56. Szabadtéri fotódokumentum - kiállítás (Váci közgyűjteményekben őrzött archív fényképek nagyméretű ponyvára nyomtatott utcai kiállítás rendezése az 1956-os forradalom váci eseményeiről.

Megítélt forrás: 4 027 932 Ft

Ráday Soho Kulturális Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Forradalmi menü - forradalmi gyűjtés (A pályázat a folyamatos emlékezés, a hétköznapi forradalmi hangulat megragadását tűzte célul a Ráday utcában.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Gerilla Press Lapkiadó és Médiatanácsadó Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Pesti Srácok Emlékpark" (A 8. kerületben a Pestisrácok.hu és az Udvari Kamarszínház egy komplex rendezvénysorozatot kíván megvalósítani a kerületi polgármester támogatásával. Pesti Srácok Emlékpark elnevezéssel egy olyan kulturális, közösségi színteret hoznának létre, ahol az 56-os események emlékei között az év és a korszak művészete, sportja, divatja, étkezési szokásai elevenednek meg. Az esemény időtartama 2016. szeptember 6-október 23-ig.)

Megítélt forrás: 76 380 000 Ft

Sportrekreáció Egyesület Salgótarján

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: XXV.1956. Október 23. Emlékfutás (Emlékfutás a forradalom és szabadságharc emlékére.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Komáromi Klapka György Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 komáromi eseményei a dokumentumok és a visszaemlékezések tükrében - kiállítás és katalógus (Komáromban és környékén 1956-ban zajló eseményeket bemutató kiállítás és katalógus megjelentetése.)

Megítélt forrás: 2 512 300 Ft

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Budakeszi '56-os megemlékezések és képzőművészeti kiállítás a 60. évforduló tiszteletére (A budakeszi művelődési központ pályázatának centrumában két, helyben élt, illetve élő művész '56-tal kapcsolatos alkotásai állnak.)

Megítélt forrás: 504 300 Ft

A Művelt és Egészséges Gyermekekért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Gádorosok megemlékezése az '56-os hősökről (A XXII. kerületi Gádor Általános Iskola diákjainak hagyományteremtő célzatú emlékműsora, valamint egy ehhez kapcsolódó mosonmagyaróvári kirándulás támogatása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56NAP - Ünnepi programok Pápán a forradalom 60. évfordulóján (Több síkú, interaktív kiállítás, az országos és pápai forradalmi események képi megjelenítésével, rockopera bemutatója a színház belső tereiben és a szinpadán.)

Megítélt forrás: 3 969 271 Ft

Tiszaderzs Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Generációk ünnepe - 1956 (Programsorozat, amelynek keretében ismeretterjesztő beszélgetés, amatőr képző- és fotóművészeti pályázat és kiállítás, valamint zenés irodalmi estet rendeznek.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-os Emlékkiállítás az Árpád téren (Nagyméretű panelekre nagyított fotókiállítás az Árpád téren. Az archívumokból kiválasztott fotó-hangulatok mellett magyarázó szövegek olvashatók.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Betegápolásért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A Betegápolásért Alapítvány - Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház kórusának részvétele az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának kanadai megemlékezésén (A Betegápolásért Alapítvány- Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház kórusa meghívásra közreműködni kíván az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezéseken, Torontóban, Niagara Falls-ban és környékén. A részvétel célja, hogy az egyébként betegeket ápoló kórustagok részvételükkel rangot adjanak a kanadai ünnepségeknek.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

TIT Kossuth Klub Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kossuth Klub '56 (A TIT Kossuth Klub nagyszabású rendezvénysorozata, amely 5 elemből áll.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ismerd meg a múltat és éltesd tovább! (Programsorozat, amelynek keretében zenés irodalmi műsor, rendhagyó történelem óra, időszaki kiállítás, filmvetítés megrendezésére kerül sor.)

Megítélt forrás: 600 000 Ft

Behidai Kultúrház és Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Berhida 1956 tükrében" (Helytörténeti kiállítás, irodalmi est, filmvetítés és szimpóziumból álló programsorozat rendezése.)

Megítélt forrás: 315 000 Ft

Belvedere Meridionale Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia (Az Alapítvány egy nagyívű szakmai konferencia megrendezését tervezi a forradalom 60. évfordulójának alkalmából.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Chernel Kálmán Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A forradalom emlékezete – Programsorozat a kőszegi könyvtárban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján (A kőszegi városi könyvtár olyan programsorozatot tervez, amely részben helytörténeti, részben azon túlmutató művészeti alkotások által mutatja be az '56-os eseményeket és mozgósítja a város közösségét a kisdiákoktól a nyugdíjasokig, egyben a nemzeti emlékezet részévé teszi az '56-os forradalmat Kőszegen és környékén.)

Megítélt forrás: 1 683 700 Ft

Szepetnek Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "A legyőzött győz, az elesett él." (Kiállítás megrendezése a kort és a helyi eseményeket dokumentáló '56-os fotókból, tárgyakból. A kiállítás megnyitóján a helyi iskola diákjai és szepetneki kulturális csoportos szereplése után “A magyarok vére” c. irodalmi előadás.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

július

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az Inter-Asso 2016. évi kongresszusa és a POFOSZ 2016. novemberi emlékünnepsége (A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége az Inter-Asso tagszervezete. Ebben az évben Budapesten kerül megrendezésre a 22. kongresszus, 2016. október 21- 24. között. Céljuk az Inter-Asso kongresszusának megrendezésével a 15 tagország közötti kapcsolat erősítése, mely támogatja és összehangolja az együttműködést a nemzetközi szervezetek között, egyben tapasztalatcserére is alkalmas. Ezáltal a jövőben hatékonyabbá válik a tagszervezetek közötti munka.)

Megítélt forrás: 20 213 000 Ft

Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 élő emlékezete Püspökladányban (Programsorozat keretében Rákosi börtönei vendégkiállítás, történelmi előadások, tematikus színházi előadás, képzőművészeti pályázat és kiállítás általános iskolások számára, versmondó-verseny és cikkíró pályázat rendezése.)

Megítélt forrás: 645 000 Ft

Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékeink, gondolataink '56-ról programsorozat (rendhagyó történelemóra, fotókiállítás, írótábor záró-rendezvénye, ismertterjesztő előadás és beszélgetés rendezése Berekfürdőn.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Békésen" emlékezünk az 1956-os hősökre és áldozatokra (Városi ünnepség, konferencia, könyvbemutató és színházi előadás rendezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Dr. Pallagi Mária

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Egy igaz ember – Egy '56-os elítélt egyetemista életútja. Apám emlékére (A pályázó elhunyt édesapja, Pallagi Sándor 1956-os tevékenységének és elítéltetésének, az ’56-os múlt következményeinek alapkutatás szintű feltárását végzi. Célja a múlt megismerésén túl a kutatási eredményeinek előadások keretében történő megismertetése, közreadása.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Dr. Nagy András

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A "magyar ügy" az ENSZ előtt és mögött, 1956–1959. Kutatómunka és forrásfeltárás az 1956-os forradalom nemzetközi hatását illetően – a világszervezetben és azon túl. (Dr. Nagy András irodalomtudós, filozófus nagyívű hazai és külföldi kutatómunkája, illetve forrásfeltárása.)

Megítélt forrás: 2 849 000 Ft

Kovács Attila

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az '56-os magyar menekültek számára Szlovéniában létesített menekülttáborok és befogadóközpontok feltérképezése (A szlovéniai magyar kutató az egykor Szlovéniában működő tíz menekültszálló területét és történetét dolgozza fel, sokrétűen dokumentálva őket.)

Megítélt forrás: 242 000 Ft

Iskolai nevelés Filmművészettel Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Generációs Párbeszéd 1956-ról – diákfilmklub, diákfilm (Filmklubos-filmkészítő program tíz iskola diákjainak részvételével, 1956-os vagy a kommunista múlt témáját feldolgozó filmek felhasználásával. A program keretében a diákok rövid audovizuális produkciókat hoznak létre 1956-tal kapcsolatban. (kisfilmek, animációk, dokumentációk)).

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Theatrum Színházi Ügynökség Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kiss József: "Az angyalok nem sírnak" című mai magyar dráma létrehozása, Budapesten, az ország területén és a határon túli magyarok lakta területeken történő tájolása (Új magyar színdarab bemutatása. Drámai fordulatokban gazdag, a közönség számára érzelmileg átélhető és felkavaró előadás létrehozása.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Tőry Klára Magdolna

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os magyar forradalom fotósa. Erich Lessing munkássága (A pályázó Erich Lessing munkásságáról a kutatások elvégzését követően kb. 30-35 ezer karakternyi terjedelemben, sok idézettel Lessingtől és a kortársaktól tanulmányt szeretne írni. Lessing életéről volt iskolájában – és ha lesz rá igény más helyeken is – vetítettképes prezentációt tart.)

Megítélt forrás: 600 000 Ft

Művelődési Központ és Városi Galéria - Csongrád

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem." – Bibó István (1956) – Irodalmi-, zenei-, képzőművészeti programok 1956 emlékezetére Csongrádon

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Csorna Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: SZABADSÁGUNK GYÖKERE (A Hangraforgó Együttes által ünnepi műsor és vetélkedők, valamint rajzversenyek szervezése.)

Megítélt forrás: 603 270 Ft

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezési programsorozat Szarvason az 1956-os forradalom 60. évfordulóján (Nagyszabású programsorozat: múzeumlátogatás, ismeretterjesztő előadások, kiállítás és eredeti táncdráma bemutatójának szervezése.)

Megítélt forrás: 110 000 Ft

Demokratikus Átalakulásért Intézet

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom hatása a rendszerváltozásra, tudományos konferenciasorozat (A pályázó egy tudományos programsorozat megszervezésére és lebonyolítására nyújtott be pályázatot.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Városi Séta Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Az 50-es évek szűk levegője" – Mindennapok és forradalom 1956 Budapestjén (Kétfordulós városi játék szervezése, amely a játékosok számára bemutatja az ötvenes évek, valamint 1956 Budapestjét.)

Megítélt forrás: 3 987 199 Ft

Családok Kulturális és Szabadidősport Egyesülete Kozármisleny

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére Emlékfüzet kiadása és kulturális emlékprogramok és emléktúrák Kozármislenyben (Emléktúrasorozat rendezése az '56-os forradalomhoz kapcsolódó helyszíneken, illetve emlékfüzet kiadása és terjesztése.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Pinkamindszent Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Zendülő Sorsok (A pályázó célja a település 20. század utáni történelmének felkutatása és feldolgozása, az 1956-57-ben a „Zendülő Szurdok” ösvényein távozó emberek és az őket segítő lakosok visszaemlékezéseinek összegyűjtése.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hozd közelebb '56-ot (Egy kulturális programsorozat megrendezése: képzőművészeti és fotókiállítás, filmklub, kerekasztal-beszélgetés a forradalom tanúival, ismeretterjesztő előadás, ünnepi műsor.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Debreceni Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Egy nép kiáltott. Aztán csend lett." (Az egy hónapos programsorozat célja, hogy a város polgárai, legfőképpen a fiatalabb generáció ismeretei bővüljenek a forradalom idején történtekről, a szabadságért vívott küzdelemben résztvevők példaként álljanak a kor fiataljai előtt, tisztában legyenek a lakóhelyük, Debrecen forradalomban betöltött szerepéről.)

Megítélt forrás: 2 730 000 Ft

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadsáharc 60. évfordulójának emlékére Jánoshalmán (Több művészeti ágat képviselő ünnepi műsor, a trianoni határon átnyúló összefogással [Jánoshalma – Bácskatopolya].)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "1956 Emlékezetünkben Vándorkiállítás és Irodalom Est" (Vándorkiállítás és irodalmi estek szervezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Castel Felice – új remények felé. A Móricz Zsigmond Színház új, 1956-ot megidéző bemutatója (Hamvai Kornél darabjának bemutatása, amely a forradalom után két évvel egy kivándorlókat szállító hajó, a Castel Felice fedélzetén játszódik.)

Megítélt forrás: 4 550 000 Ft

Dögei Tanköteles Korú Gyermekekért Közalapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményei – emlékezés Döge községben (A 2200 lelkes szabolcsi falu többféleképpen emlékezik meg az ünnepről (kiállítás, filmvetítés, vers- és prózamondó verseny). Az egyes tevékenységek az általános és középiskolás fiatalok, a felnőtt lakosság, és a község civil szervezetei tagjainak kínálnak részvételi lehetőséget. A megvalósítás helyszíne a község Polgármesteri Hivatalának díszterme, valamint a helyi Ifjúsági Ház.)

Megítélt forrás: 750 330 Ft

Kisköre Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "1956 – ahogy városunk látja…" (Programsorozat a tanulóifjúság számára, amelynek keretében képzőművészeti pályázat és kiállítás, néptánctábor, tematikus filmklub, zenés-verses emlékműsor, illetve interjúkészítő programok kerülnek megrendezésre.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Füzesabonyi Média Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hat évtized – Hat emlékpontban (Városi rendezvénysorozat – beszédíróverseny, filmvetítés, emlékkiállítás, futóverseny és emlékműsor rendezése.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Mezőhegyes Szakképzéséért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Sötét zakatolás (Az Alapítvány színházi előadást és egy helyi alkotó műveiből kiállítást szervez az iskola diákjainak, tanárainak közreműködésével.)

Megítélt forrás: 1 795 535 Ft

Örkény István Színház Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Eörsi István: "Emlékezés a régi szép időkre" című könyvének színrevitele (Eörsi 1956-1960 közti börtönévei, Znamenák István adja elő a monodrámává átírt emlékiratot.)

Megítélt forrás: 1 700 000 Ft

"Tettrekész" Fiatalok Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 56 és Sinkovits – Amatőr színtársulatok találkozója, fesztiválja (Magyar nyelvű amatőr színházak találkozója az ünnepen, 1956-ra emlékező programokkal és előadásokkal, az első magyar színtársulat vezetőjének nyughelyén, Csanádpalotán. Dokumentáció készítése és kiadása.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ötvenhat gondolat ötvenhatról – '56, a magyar politikai hermeneutika középpontja (A pályázó egy anyanyelvi konferenciát szervez a forradalom 60. évfordulójának alkalmából.)

Megítélt forrás: 1 000 000 Ft

Misztrál Fesztivál Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: XV. Regejáró Misztrál Fesztivál – '56-os emlékszínpad (’56-os emlékszínpad a hagyományos nagymarosi Misztrál fesztiválon.)

Megítélt forrás: 800 000 Ft

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről Ferencvárosban (Ferencváros iskolaszínházzal, pódiumbeszélgetésekkel, rendhagyó irodalomórákkal, utcai performance-szal, vezetett városi sétákkal készül az évfordulóra.)

Megítélt forrás: 5 000 000 Ft

Ebes Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Élő történelem a Széchenyi Ferenc Tájmúzeumban (Az 1956-os forradalom bemutatása interaktív foglalkozások keretében, elsősorban az általános iskolai korosztály számára.

Megítélt forrás: 262 800 Ft

Békési Városvédő és Szépítő Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ötvenhat öröksége (Előadássorozat 1956 eseményeiről és a hozzá kapcsolódó irodalmi alkotásokról általános iskolások és középiskolások számára.)

Megítélt forrás: 997 300 Ft

Nem Adom Fel Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Ha lehull a két kezünk is"– fogyatékkal élők a forradalomban és a történelemben (Kettő tanulmány megíratása, nyolc alkalommal beszélgetéssel összekapcsolt 1956 témájú játékfilm vetítése, a tanulmányokhoz kapcsolódóan kiállítás rendezése és fogyatékos személyek közreműködésével zenei előadás rendezése.)

Megítélt forrás: 4 942 000 Ft

Magyar Polgári Egyesület - Asociatia Civica Maghiara

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Előadássorozat, konferencia és vetélkedő szervezése, kiállítás és színdarab az 1956-os forradalom erdélyi eseményeiről (A nagyváradi Magyar Polgári Egyesület nagyszabású rendezvénysorozata, amely 1956 erdélyi vonatkozását dolgozza fel, csaknem teljes körűen.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Téglás Város Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Halj meg és nagy leszel" – Földes László irodalmi estje (Téglás a hagyományos megemlékezés mellett Földes László zenés irodalmi estjével emlékezik meg 1956 áldozatairól.)

Megítélt forrás: 619 450 Ft

Déryné Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "1956 öröksége" – programsorozat az '56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára (Programsorozat -zenés irodalmi est, kiállítás, filmklub, interaktív időutazás - megrendezése Üllésen.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: HATÁRSÁV – 1956 emlékezete középiskolásoknak (Helytörténetre - Vas megye és Szombathely - alapuló többféle tevékenységforma középiskolás diákok számára, amelynek keretében ünnepi műsor, tematikus filmklub, ismeretterjesztő előadások és vetélkedő kerül megrendezésre.)

Megítélt forrás: 1 793 600 Ft

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Andrássy71" - A magyar Képzőművészeti Egyetem programsorozata az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából (Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde 1956-ban használt bejáratának újranyitása és egy kiállítótér létrehozása.)

Megítélt forrás: 18 216 000 Ft

Goldmark Károly Művelődési Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékezzünk a régiekről – 1956-os rendezvénysorozat Keszthelyen (A pályázó előadássorozattal, filmfesztivállal, rendhagyó történelem- és irodalomórákkal, kiállítással, vetéledőkkel készül az évfordulóra.)

Megítélt forrás: 2 500 000 Ft

Tiszafüredi Kistérségi Ifjúsági Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Megemlékezés 1956 arcairól, áldozatokról, túlélőkről és résztvevőkről, a tiszafüredi résztvevőkről a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központban (A Tiszafüredi Kistérségi Ifjúsági Egyesület konferenciája és kiállítása az ’56-os hősök előtti tisztelgés céljából. )

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Csenger Roma Helyi Nemzetiségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Ismerd meg '56 valódi arcát! (A programterv során egy éves időtartamban 12 általános iskolai csoport részére ismeretterjesztő, műhelymunkával egybekötött foglalkozás, illetve 6 ismeretterjesztő előadás szervezése.)

Megítélt forrás: 500 000 Ft

Szolnoki Művészeti Egyesület

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az áldozat szabadsága – országos képzőművészeti tárlatok és katalógus létrehozása (A Szolnoki Művészeti Egyesület képzőművészeti pályázatot, tárlatot és katalógust tervez 144 meghívott művész bevonásával a 60. évfordulóra.)

Megítélt forrás: 950 000 Ft

Szabadhajdú Közművelődési, Média és Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "…A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem." (Hajdúböszörmény dísztermében konferenciát szerveznek Hajdú-Bihar megyei relevanciával. Tudományos ülés, hat előadóval.)

Megítélt forrás: 638 880 Ft

június

Benkő és Benkő Sztár Galéria Kft. (Fészek Kulturális Központ)

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Művészet és 1956 (A Fészek Kulturális Központ Filmvetítéssel egybekötött színházi programmal, kortárs képzőművészeti kiállítással, korabeli művészek szerepének bemutatásával készül az évfordulóra.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: '56-ra emlékezünk (Történelmi tematikára fűzve a program a diákok különböző készségének fejlesztését irányozza elő.)

Megítélt forrás: 441 800 Ft

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Bács-Kiskun 56/60 (Három intézmény szervezésében tudományos konferencia rendezése, esszéíró pályázat 9-11. évfolyamos diákok számára, valamint képzőművészeti pályázat hirdetése általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára.

Megítélt forrás: 1 567 200 Ft

Kapuvár Városi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Főhajtás a hősök előtt az Emlékezés Napján (2016. november 4-én megemlékezés és két ország előadóival közösen szervezett műsor az Andaui hídnál.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Nyugállómányú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója Nagyorosziban (Filmklub, fotókiállítás, ismeretterjesztő előadás és emlékműsor megrendezése.)

Megítélt forrás: 867 000 Ft

Mikepércs Községi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Ilyen nagy dolog a szabadság?!" (Egy 8 alkalomból álló eseménysorozatban az '56-os forradalmárok hősies példájának bemutatása a ma élő fiataloknak.)

Megítélt forrás: 1 350 000 Ft

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Haza és szabadság! – 1956 üzenete ma is él! kulturális és tudományos programsorozat Lepsényben (Kutatómunkával és konferenciákkal feltárni 1956 helyi vonatkozásait, a helyi szereplők és lakosok emlékeivel kiegészíteni a meglévő ismereteket. Interaktív programok gyerekeknek. Irodalmi, művészeti és színházi előadások helyi amatőr színjátszók és iskolások részvételével.)

Megítélt forrás: 3 000 000 Ft

Vörösmarty Társaság

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Határon Túli Magyar Irodalom Napjai – Az 1956-os forradalom és szabadságharc megjelenése az irodalomban (A Határon Túli Magyar Irodalom Napja a székesfehérvári rendezvények sorába kapcsolódva, három napos rendezvény.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Egy mondat a zsarnokságról" 1956 emlékezete című emléksorozat (A Megyei Könyvtár rendezvénysorozata a forradalom 60. évfordulójára.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Fonyódi Kulturális Központ, Könyvtár és Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 kulturális emlékezete Fonyódon (2016 október 21. és november 7. között tartó megemlékezés fotókiállítással, városi ünnepséggel, '56-ot megidéző filmrészletekkel, történelmi előadással, versek, irodalmi részletekkel, '56-ot idéző zenei programokkal.)

Megítélt forrás: 1 400 000 Ft

TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Hulló-csillagok – határon átnyúló megemlékezés a magyar forradalomról és szabadságharcról egy új színpadi alkotás bemutatásával (A pályázat egy új dráma megírására és egy vándorkiállítás létrehozására íródott.)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Magyar Utazó Kamaraszínház Közhasznú Nonprofit Kft.

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Emlékművek - Színmű 1956-ról (A projekt során létrejövő színdarabban egy fiatal szobrász felkérést kap egy ’56-os emlékmű elkészítésére. Közben hezitál, gondolkodik, elmélkedik a forradalomról. Általános érvényű kérdéseket fogalmaz meg.)

Megítélt forrás: 4 435 846 Ft

HírBeleBumm Szociális Szövetkezet

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Feltettem magamban, Hazámat szolgálom… (A Kákics népzenei együttesnek az ’56-os magyar forradalom előtt tisztelgő előadásának és országos bemutatása.)

Megítélt forrás: 2 000 000 Ft

Berettyó Kulturális Központ

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "Ne felejts" (Egy hónapos kulturális programsorozat: rendhagyó irodalom- és történelemórák, ismeretterjesztő előadások, országos diákkonferencia és helytörténeti kiállítás, konferenciakötet kiadása, filmvetítés, fáklyás felvonulás.)

Megítélt forrás: 1 665 000 Ft

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956 emlékezete Győr-Moson-Sopron megyében (A megyei könyvtár által szervezett négy elemből álló rendezvénysorozat, amelynek keretében kerekasztal-beszélgetés, rendhagyó történelem óra és zenés irodalmi műsor kerül megrendezésre.)

Megítélt forrás: 1 324 300 Ft

Gergye Rezső

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: "1956" – színpadi feldolgozások Nagy Gáspár műveiből (Vas megye több településén két, költői szövegekből összeállított est Vas megye szülöttétől, Nagy Gáspártól. A rendezvények időpontja 2016. okt. 23. és 2017. jan. 3. (+ 6-6 alkalom)

Megítélt forrás: 1 500 000 Ft

Ecseny Község Önkormányzata

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: 1956–2016 Emlékezzünk 1956-ra! (Egy könnyűzenei koncerttel összekötött megemlékezés a 60. évforduló kapcsán.)

Megítélt forrás: 300 000 Ft

Munkácsy Mihály Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára (A békéscsabai kiállítás célja a város lakóinak megismertetése az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi előzményeivel, az ott lezajlott eseményekkel, valamint a megtorlás tényeivel.)

Megítélt forrás: 4 965 700 Ft

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Múzeum

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Anyu, most tüntetni megyek! (Kiállítási anyagra alapozott öt elemből összeállítható vagy variálható program. Középiskolások bevonásával, helyi szakemberekkel, múzeumpedagógusokkal együttesen alakított megemlékezéssorozat.)

Megítélt forrás: 755 000 Ft

1956-os Pesti Srác Alapítvány

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: Brusznyai Árpád-konferencia, workshop, plakátkiállítás és plakátkönyv kiadás (Veszprémben workshop, konferencia és plakátkiállítás, valamint plakátkönyv kiadása az elkészült látványokból és az elhangzott előadások tartalmával.)

Megítélt forrás: 4 903 000 Ft

Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás

Pályázati konstrukció: „Sinkovits Imre” pályázat

Pályázat leírása: A Magyar Szabadság Éve – Királyhelmeci Programja (A Bodrogköz Fejlesztéséért társulat 2016-ban az 1956-os forradalom 60. évfordulója tiszteletére programsorozatot szervez, amelynek célja a forradalom és szabadságharc eseményeire és hőseire való méltó megemlékezés a társulás által szervezendő kulturális, tudományos programok és rendezvények ke