A Magyar Szabadság Éve

"Zsigmond Vilmos" pályázat

A “Zsigmond Vilmos” pályázat a 60 évvel ezelőtti történelmi események filmes feldolgozására jelentkezőknek szól.

Tisztelt Pályázók!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára meghirdetett Emlékévben az 1956-os Emlékbizottság 2016 januárja óta több konstrukció keretében fogadja a beérkező pályaműveket. A nagy érdeklődésre való tekintettel tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázatokat

2017. MÁJUS 2-IG FOGADTUK BE. TOVÁBBI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA MÁR NINCS LEHETŐSÉG!

Egyúttal felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a támogatható tevékenységek megvalósításának és elszámolásának határidejéről a honlapon adunk tájékoztatást.

Kérdéseikkel forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz a 0630/460-6095 vagy a 0630/231-5743 telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat.1956osemlekev@pdi.hu elektronikus levelezési címen.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉBE!!!

Tájékoztatjuk a t. Pályázókat arról, hogy az 56-os Emlékbizottság kizárólag olyan filmalkotásokat részesít támogatásban, melyek a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány feladatainak ellátásához szükséges mértékben – belső használat céljából, annak programjaihoz, kiállításaihoz, elsősorban oktatási céllal – kerülnek felhasználásra, nyilvánosságra egyéb módon nem kerülnek, valamint e művek nem tartoznak a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) hatálya alá.

Felhívjuk a t. Pályázók szíves figyelmét, hogy a fentiek alapján a filmelőállító az Mktv. szerinti közvetett támogatás igénybevételére nem jogosult, ugyanakkor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján köteles elszámolást benyújtani a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány felé a költségvetési forrás és a saját forrás felhasználásáról.

A pályázat célja: az 1956-os forradalmat és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító dokumentumfilmek készítése és forgatókönyvek kidolgozása.

A pályázat benyújtására jogosultak: megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, magánszemélyek (kizárólag forgatókönyv-pályázatok esetén), civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, egyéb közintézmények, államigazgatási szervek.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. június 16.

A pályázaton elnyerhető támogatás mértéke: Forgatókönyvírás esetében legfeljebb 1.000.000 Ft, dokumentumfilmek készítése esetében 4.000.000 Ft (vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás, magánszemélyek esetén megbízási szerződés utófinanszírozással).

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

A jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás összegét és a késedelmi kamatot (mely megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal) vissza kell fizetni a Támogatónak.

Információk a pályázatokkal kapcsolatban: ugyfelszolgalat.1956osemlekev@pdi.hu
Tel.: +36-30/460-6095

Információk a szerződéskötéssel kapcsolatban: szerzodes.1956osemlekev@pdi.hu
Tel.: +36-30/231-5743

Hírek