A Magyar Szabadság Éve

"Sinkovits Imre" pályázat

A “Sinkovits Imre” pályázatra kulturális és tudományos programokat, eseményeket megvalósítani kívánók nyújthatják be pályaműveiket.

Tisztelt Pályázók!

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára meghirdetett Emlékévben az 1956-os Emlékbizottság 2016 januárja óta több konstrukció keretében fogadja a beérkező pályaműveket. A nagy érdeklődésre való tekintettel tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a pályázatokat

2017. MÁJUS 2-IG FOGADTUK BE. TOVÁBBI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁRA MÁR NINCS LEHETŐSÉG!

Egyúttal felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a támogatható tevékenységek megvalósításának és elszámolásának határidejéről a honlapon adunk tájékoztatást.

Kérdéseikkel forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz a 0630/460-6095 vagy a 0630/231-5743 telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat.1956osemlekev@pdi.hu elektronikus levelezési címen.

Sikeres pályázást kívánunk!

 

A pályázat célja: az 1956-os forradalom és szabadságharcot felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, rendezvények, művészeti tevékenységek támogatása.

A pályázat benyújtására jogosultak: önkormányzatok, magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok, közalapítványok, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdasági társaságok, közművelődési intézmények, közintézmények, államigazgatási szervek.

A pályaművek célja lehet:

  • az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó kutatómunkák támogatása;
  • a kutatási eredményeket bemutató konferenciák és ismeretterjesztő rendezvények megtartása;
  • a forradalomra és a szabadságharcra emlékező rendezvények megtartása: vetítések, filmklubok, konferenciák, irodalmi vagy egyéb ismeretterjesztő programok megvalósítása;
  • a témába vágó képzőművészeti kiállítások és tárlatok megrendezése;
  • olyan, már létező vagy új irodalmi alkotások és adaptációk színházi bemutatása, melyek témája az 1956-os forradalom és a szabadságharc, illetve a kommunista múlt;
  • új, magyar dráma megalkotása, amelynek témája kifejezetten a kommunista múlt;
  • új opera megalkotása, amelynek témája kifejezetten a kommunista múlt.

A pályázatok megvalósítási időszaka: 2016. március 1. – 2017. június 16.

A pályázaton elnyerhető támogatás: Legfeljebb 5.000.000 Ft (vissza nem térítendő, előfinanszírozott támogatás, magánszemélyek esetén megbízási szerződés utófinanszírozással).

A pályázatok benyújtása: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 1956-os Pályázati Iroda, 1122 Budapest, Határőr út 35.

A pályázatokat a pályázati keret erejéig folyamatosan lehet beadni, a pályázatokat szakmai bíráló bizottság értékeli.

A jogosulatlanul igénybevett támogatás esetén a támogatás összegét és a késedelmi kamatot (mely megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamattal) vissza kell fizetni a Támogatónak.

Információk a pályázatokkal kapcsolatban: ugyfelszolgalat.1956osemlekev@pdi.hu
Tel.: +36-30/460-6095

Információk a szerződéskötéssel kapcsolatban: szerzodes.1956osemlekev@pdi.hu
Tel.: +36-30/231-5743

Hírek