A Magyar Szabadság Éve

A Terror Háza Főigazgatójának nyílt levele

A Terror Háza Főigazgatójának nyílt levele az 1956-os Emlékév szerződéseivel kapcsolatos adatigénylésekről.

Tisztelt Adatigénylő!

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére, az 1956-os Emlékévvel kapcsolatos szerződések ügyében eljuttatott adatigénylésére hivatkozva, az alábbiakról tájékoztatom.

Az Info tv. 3.§ (5) bekezdése alapján közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv által megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Figyelemmel arra, hogy az Ön által igényelt szerződések részletes feltételei tekintetében, a felek még tárgyalásokat folytatnak, és a végleges szerződések aláírásra (megkötésre),  illetve a szerződés szerinti díjazások kifizetésre nem kerültek, így adatigénylése idő előttinek minősül, azt teljesíteni nem áll módomban.

Tájékoztatom arról, hogy adatigénylésének elutasítása miatt a jelen levelem kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel élhet a Pesti Központi Kerületi Bíróságnál.

Kérem a fentiek tudomásulvételét.

Üdvözlettel,

Dr. Schmidt Mária

főigazgató

Hírek