A Magyar Szabadság Éve

’56-os előadások és kutatás Tunéziában

Kecskés D. Gusztáv történész két helyszínen tartott előadást az ’56-os magyar forradalomról és szabadságharcról, valamint ezek tunéziai kapcsolatairól. A magyar történész emellett – első nyugati kutatóként – a forradalom tunéziai vonatkozású dokumentációjába is betekinthetett.

Érdekesség, hogy Tunézia kapcsán egyfajta „hármas évfordulóról” beszélhetünk, hiszen az afrikai ország is a magyar forradalom évében nyerte el függetlenségét, illetve a magyar-tunéziai diplomáciai kapcsolatok kezdete is erre az évre datálható. A magyar szakember előadásainak jelentősége ennek fényében még inkább felértékelődik.

Kecskés D. Gusztáv első előadását a Karthágói Egyetem jogi és politikai tudományi karán tartotta, kifejezetten az egyetemi diákság számára. A másik előadásra a tunéziai Nemzeti Könyvtár dísztermében került sor, javarészt magyar kötődésű tunéziaiak, történelem iránt érdeklődők, valamint történészek körében. A második előadást követő vitát a Magyar-Tunéziai Üzlet Tanács tunéziai elnöke moderálta. A vita középpontjában a 2011-es tunéziai „jázminos forradalom” ’56-os magyar forradalommal és az 1989-es rendszerváltoztatással hasonló és eltérő vonásai álltak.

Kecskés D. Gusztáv Tunéziában az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcra vonatkozó diplomáciai dokumentációt illetően levéltári kutatást is végzett, amely figyelemreméltó eredményeket hozott a magyar történettudomány számára. A kiutazó magyar történész nagy valószínűséggel első nyugati történészként tekinthetett be a fenti témákra vonatkozó dokumentációba, melyből kiderült, hogy a tunéziai diplomácia egyértelműen a magyar forradalom kirobbantói mellé pozícionálta magát.

Hírek