A Magyar Szabadság Éve

Emlékműavatás és tudományos konferencia Beregszászon

Az 1956-os magyar forradalomnak és szabadságharcnak állítottak emlékművet a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából Beregszászon, ahol az avatóünnepséget követően tudományos konferenciára került sor. Mindkét eseményen részt vett Markó György, a budapesti Kommunizmuskutató Intézet igazgatója.

Az 1956-os Emlékbizottság támogatásával megvalósuló emlékmű a vasútállomás előtti téren kapott helyet. Ünnepi beszédében Markó György 1956 előzményeit és kiemelkedő epizódjait ismertetve rámutatott: a kommunista elnyomás és a kisebbségi lét kettős szorításában élő kárpátaljai magyarok lélegzetvisszafojtva követték figyelemmel a fejlemények alakulását, és saját sorsuk jobbra fordulását remélték az anyaország forradalmának győzelmétől. Ők voltak az elsők, akik látták a forradalom eltiprására érkező újabb és újabb szovjet csapatokat, a vereség után pedig a deportáltakat szállító vonatszerelvényeket – tette hozzá.

A történész emlékeztetett, az anyaországból több ezer felkelőt hurcoltak a szovjet államvédelmi szervek Ungvárra és más településeken lévő börtönökbe, de a megtorlás lesújtott azokra is, akik Kárpátalján szóval vagy tettel kiálltak a magyar forradalom mellett. Megjegyezte: évtizedekig kellett várni, hogy az ő históriájukról magyar és ukrán történészek jóvoltából igaz és pontos adatokat kaphassunk.

Beszédében Bocskor Andrea, az Európai Parlament (EP) fideszes kárpátaljai képviselője kiemelte: „60 évet kellett várni arra, hogy Beregszászon is megszülessen az az emlékhely, amelynél méltó módon tudunk emlékezni az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra”. Mint fogalmazott, ez a nap nagyon fontos a város életében, hiszen a jövőben évfordulók, ünnepek alkalmával az ’56-os emlékműnél is el lehet majd helyezni az emlékezés koszorúit, virágait. Hozzáfűzte, a beregszászi 1956-os emlékmű egyben olyan szimbólum is, amely a Kárpát-medencei magyarság egységét, összetartozását jelképezi.

Szalipszki Endre, az emlékműállításban kulcsszerepet játszó beregszászi magyar konzulátus főkonzulja elmondta, Mihajlo Kolodko ungvári szobrászművész alkotása egy derékba tört, és egy annak tövéből kinövő ép kopjafát ábrázol. Az első az 1956-os forradalom brutális leverésével szembesít, míg a második az 1989-1990-es rendszerváltozást, a 60 évvel ezelőtti követelések teljesülését jelképezi.

A beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola november 17-21. között tudományos konferenciát rendezett az 1944-ben Kárpátaljáról elhurcolt 18-50 év közötti magyar férfiak tragikus sorsára emlékezve. Ennek keretében 17-én délután 14 órakor a főtéren levő református templomban ünnepi megemlékezést tartottak. A magyar felekezetek lelkipásztorainak emlékező szónoklatai után Markó György és Bocskor Andrea osztották meg gondolataikat a templomot zsúfolásig megtöltő hallgatósággal. A résztvevők ezt követően gyertyás felvonulással emlékeztek a 72 évvel ezelőtti eseményekre.

(Fotó: mukachevo.net)

Hírek