A Magyar Szabadság Éve

A Szabadságharcosokért Közalapítvány nyilatkozata

A Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma döbbenten és felháborodva kíséri figyelemmel azt a nemtelen és velejéig rosszindulatú hajszát, amelyet egyes sajtóorgánumok folytatnak Dózsa László '56-os hős ellen. Írásaikkal az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentőségét is relativizálják, és ezzel a legrosszabb kádári időszakot idézik fel.

A Kuratórium üdvözli az '56-os Emlékbizottságnak Dózsa Lászlót megvédő nyilatkozatát, amellyel teljes mértékben egyetért.

A kuratórium egyidejűleg kinyilvánítja, hogy

- elutasít minden olyan kezdeményezést és törekvést, amely szembe megy mindazzal, amit az '56-os forradalom és szabadságharc példamutató nagyszerűsége jelent a magyar nemzet számára.

- álláspontja azon a szilárd meggyőződésen alapul, hogy az '56-os forradalom és szabadságharc a kommunista diktatúra által megalázott, vérig sértett magyar nép forradalma és szabadságharca volt. Nem pedig egy olyan az un. reformkommunisták által irányított folyamat, amely az egyébként csak szavakban létező szocializmust, ténylegesen a szovjetek és őket kiszolgáló hazaárulók által működtetett szélsőséges terrorrendszert kívánta volta megreformálni;

- most először fordult elő, hogy a magyar nemzet méltó módon emlékezett meg 1956 hősi történetéről.

Budapest, 2016. november 7.

Szabadságharcosokért Közalapítvány Kuratóriuma

Hírek